Tekstit

Työnantajat ovat löytäneet RekryKoulutuksen

Kuva
Vuosi 2022 oli ennätyksellinen niin RekryKoulutusten määrässä kuin rahoituksen määrässä. ─ Työnantajat ovat löytäneet RekryKoulutuksen itselleen yhtenä hyvänä vaihtoehtona uusien työntekijöiden rekrytoinneissa tämänhetkisessä työmarkkinatilanteessa. Ilahduttavaa on, että useat työnantajat ovat ottaneet RekryKoulutuksen työvälineeksi omaan henkilöstöohjelmaansa yhtenä rekrytoinnin työkaluna. RekryKoulutuksissa voivat olla mukana myös henkilöstövuokrausyritykset rekrytointikumppanina, toteaa koulutusasiantuntija Minna Haapala . RekryKoulutus lukuina Vuoden 2022 aikana Keski-Suomen TE-toimistossa haussa oli yhteensä 46 RekryKoulutusta useilla eri ammattialoilla, kuten ohjelmointi-, myynti- ja markkinointi- sekä metalli- ja puhtauspalvelualoilla. Koulutuksissa koulutettiin tulevia työntekijöitä useisiin eri tasoisiin työtehtäviin tuottavasta työstä asiantuntijatasolle. Vuonna 2022 Keski-Suomen ELY-keskus rahoitti RekryKoulutuksia lähes miljoonalla eurolla. Kasvua vuoteen 2021 verrattuna o

Sijainti, sijainti ja sijainti

Kuva
Otsikon lausahdus on tuttu asuntokaupasta. Sijainnilla on myös kiinteä yhteys alueiden saavutettavuuteen. Monestakin näkökulmasta on parempi olla muiden mukana kuin kaukana kaikesta. Digitalisaatio on mullistanut maailmaa, mutta edelleenkään yhdyskunnat eivät toimi ainoastaan verkkoon kytkemällä.  Tuoreehko Elinkeinoelämän keskusliiton kuntabarometri nosti alueiden sijainnin ja saavutettavuuden merkityksen, ellei nyt valokeilaan, niin ainakin tuloksia tutkivien mieliin. Jyväskylän seudun osalta aiempaa sijoitusta laski sijaintia ja saavutettavuutta koskeva arvio. Seudun sijaintia voi pitää annettuna, mutta saavutettavuuteen voimme vaikuttaa. Suomi on Euroopan unionin jäsenmaana sitoutunut parantamaan Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) ydinverkkoon kuuluvat tiet ja radat sen vaatimusten tasolle vuoteen 2030 mennessä. Suomessa ydinverkkoon kuuluvat esimerkiksi valtatie 4 ja päärata. 1990-luvulla VR mainosti 2FAST4YOU-kampanjassaan Jyväskylä - Helsinki matka-aikatavoitteeksi mielee

Elinvoiman edistämistä vastuullisesti

Kuva
Aurinkoisena pakkaspäivänä erään valtion viraston kahvipöydässä virisi vilkas, virkamiesmäisen kiivas keskustelu yritystoiminnan tavoitteista ja tarkoituksesta sekä suhteesta toiminnan ympäristövaikutuksiin. Keskustelun keskeinen kysymys oli, kuinka paljon yrityksellä on vapautta valita vastuullisuus voiton tavoittelun sijaan.   Kiistatonta oli, että osakeyhtiön ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Yhtä lailla kiistatonta on se, että yhtiön on toiminnassaan otettava huomioon toiminnan ympäristövaikutukset ja rajoitettava toimintansa päästöt ympäristöön mahdollisimman vähäisiksi. Mutta riittääkö se, että yritys huomioi ympäristölainsäädännön asettamat minimivaatimukset eikä hupuloi yrityksen varoja yhtään sen enempää, vaikka pienellä lisäpanostuksella voitaisiin vaikuttaa merkittävästi yrityksen toiminnasta aiheutuviin päästöihin?    Jäin pohtimaan, että oikeastaanhan kyse ei pitäisi olla joko-tai asetelmasta, vaan ennemminkin sekä-että. Parasta olisi,