Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on lokakuu, 2019.

Kesä perinnemaisemissa

Kuva
Perinnebiotoopit ovat perinteisen maatalouden muodostamia luontotyyppejä: niittyjä, metsälaitumia ja hakamaita. Perinnebiotoopit ovat myös Suomen uhanalaisimpia ja monimuotoisimpia elinympäristöjä. Keski-Suomen ELY-keskus jatkoi perinnebiotooppien päivitys- ja täydennysinventointeja vuonna 2019. Laidunnus on luontevin tapa hoitaa perinnebiotooppeja. Matalakasvuiset ja vähäravinteisuuteen sopeutuneet kasvilajit hyötyvät laidunnuksesta. Karjan tallaus paljastaa maanpintaa, mikä helpottaa toivottujen kasvilajien itämistä. Mäkelän laitumet, Jyväskylä Kuluneen kesän aikana inventoitiin yhteensä 23 kohdetta, jotka sijoittuivat eri puolille Keski-Suomea. Inventoinnissa koottiin tietoa ja arvioitiin perinnebiotooppikohteen luontotyyppien ja rakennepiirteiden säilymistä, kasvilajistoa, alueen nykyistä ja entistä maankäyttöä ja määritettiin kohteen/ osa-alueen arvoluokka; valtakunnallisesti (V), maakunnallisesti (M) tai paikallisesti (P) arvokas kohde. Kohteita voitiin arvottaa