Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on syyskuu, 2017.

ELY suunnittelee maanteitä, kunnat maankäyttöä – vaikutukset kansalaisille?

Kuva
Maankäytön suunnitteluun liittyy vahvasti erilaisia intressejä ja arvoja. Liikenteen näkökulmat ovat yksi osa-alue muiden joukossa, mutta laajemmin katsottuna liikennesuunnittelu on osa maankäytön suunnittelua. Maankäytön ja liikennesuunnittelun yhtäaikainen suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää, koska maankäytön suunnittelulla vaikutetaan syntyvän liikenteen määrään ja suuntautumiseen sekä myös siihen, mitä kulkumuotoja käytetään. On tärkeää, että jo varhaisessa vaiheessa mietitään mitä vaikutuksia maankäytön muutokset aiheuttavat liikenteessä ja liikkumisessa. Jotta voidaan arvioida tulevan maankäytön vaikutuksia, tulee tietää millainen on nykytilanne. Jälkikäteen liikenteen ongelmien korjaaminen voi olla vaikeaa tai mahdotonta esimerkiksi tilan puutteen vuoksi. Maankäytön suunnittelu kuuluu kunnille niiden omalla alueellaan, kun taas tienpitoviranomainen eli ELY-keskus vastaa maanteiden suunnittelusta. Tienpitoviranomainen tekeekin tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa maa

Syökö robotisaatio konttorirotat?

Kuva
Robotisaatio ei näy vain tehdassaleissa, se tulee vaikuttamaan työntekemiseen myös hallinnossa. Työmarkkinoihin vaikuttaa kaksi isoa trendiä: uusi teknologia (esimerkiksi   digitalisaatio ja robotisaatio) ja työn rakenteen muuttuminen. Perinteiset työpaikat vähenevät ja muut kuin perinteiset työtavat lisääntyvät. Työ on paikasta ja ajasta riippumatonta ja projektiluonteista. Tämä näkyy jo nyt yksityisellä sektorilla erilaisina työntekemisen verkostoalustoina. Muutos edellyttää aktiivista otetta asiakaslähtöiseen suunnitteluun ja työn tekemisen innovointiin ennakkoluulottomasti - myös julkisilta toimijoilta. Tarvitaan laaja-alaista kykyä uudistua ja innostunutta ja vahvasti eteenpäin pyrkivää asennetta. Tähän kaikkeen voimme varautua ennakoinnin avulla. VN:n julkaisussa "Pilkahduksia tulevaisuuteen - digitalisaatio ja robotisaation mahdollisuudet" Timur Kärki kirjoittaa reseptin tulevaisuuden hallinnolle: lakisääteiset tehtävät muuttuvat palveluinnovaatioksi, organisaatio