Keski-Suomen ELY-keskus

Ajankohtaisia tarinoita Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toiminnasta

torstai 15. maaliskuuta 2018

Teiden ritari vai muista piittaamaton punaniska?

Nopeusrajoitukset herättävät tunteita lähes kaikissa tienkäyttäjissä. Milloin ajetaan liian hitaasti ja milloin puolestaan kaahataan aivan päättömästi. Kaikkia miellyttäviä ratkaisuja ei taida olla olemassakaan, kun jokainen kokee turvallisuuden omasta näkemyksestään ja kokemuspohjastaan käsin.

Liian varhain katkennut elämänlanka. Kuva: OTI
Tienpäällä liikkuessa tuntuu olevan normaalia pitää vähintään pientä ylinopeutta yllä koko ajan. Monet asettavatkin vakionopeudensäätimen noin 10 km/h suurinta sallittua nopeutta korkeammaksi . Olen usein kuullut perusteluksi mittarivirheen ja sen, että ei haluta olla tien tukkona.

Kokeilkaapa joskus ajaa rajoitusten mukaan pidempi matka. Aika harvassa ovat ne jotka jäävät

perään "köröttelemään" nopeusrajoituksen mukaisesti. Herkästi saa silloin puskuriin roikkumaan jonkun kiireisen autoilijan. Turvaväli onkin sitten jo toinen asia. Siitä voisin paasata enemmänkin, mutta pysytään nyt näissä nopeusrajoituksissa.

Valitettavan usein vakavien kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien yhtenä tekijänä on ylinopeus

Alla olevassa Onnettomuustietoinstituutin (OTI) vuosiraportin taulukossa on esitetty vuoden 2016 kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osallisten nopeustietoja (
OTI-vuosiraportti 2016 taulukko sivulla 31). Tarkasteltaessa huomattavia ylinopeuksia (20 km/h ja yli) onnettomuuden aiheuttajan osalta on ylinopeuksien osuus 27 %. Kuinka monta kuolemaan johtanutta onnettomuutta jäisikään tapahtumatta, jos rajoituksia noudatettaisiin? Paljon olisi myös heitä, jotka säästyisivät vakavalta vammautumiselta oman tai vastapuolen säännösitä piittaamattomuuden vuoksi.
 
ELYltä toivotaan paljon nopeusrajoitusten alentamista. Omassa lähiympäristössä muiden autoilijoiden koetaan vaarantavan turvallisuuden ja monet pelkäävät päästää lapsiaan koulutielle. Etenkin syksyllä ja pimeään aikaan saa myös aikuisetkin olla varuillaan kaahaavien autoilijoiden pelossa. Eikä pelko ole ollenkaan aiheetonta. Se on tullut jo yllä olevia onnettomuustietoja tarkastellessa esille.

Nopeusrajoituksille on aina tarkat perusteet

Millä perusteilla nopeusrajoituksia sitten asetetaan? Siihen vaikuttavat monet tekijät, muun muassa tien leveys, liikennemäärä, liittymätiheys ja kevyen liikenteen järjestelyt. Samalla tulee ottaa huomioon myös tien liikenteellinen merkitys ja liikenteen sujuvuus. Mikäli nopeusrajoitusten asettamista koskevat ohjeet kiinnostavat tarkemmin, käy tutustumassa niihin tarkemmin täältä.

Haluamme, että oma ympäristömme on turvallinen liikkua. Muistammehan sitten itse auton ratin taakse istuutuessa, että niin haluavat muutkin. Minusta on tekopyhää vaatia kaikkia hissuttelemaan oman lapsen koulureitillä, jos samaan aikaan itse ajaa ylinopeutta missä tahansa muualla. Kuten olen monessa yhteydessä todennut, liikenneturvallisuus on yhteistyötä. Meidän kaikkien tulee kyetä kunnioittamaan elämää ja tarvetta turvallisuudelle. Me luomme turvallisen liikenteen.

Pienenä muistutuksena Tieliikennelain 23 § jokaisen autoilijan velvollisuudesta:
"Tilannenopeus
Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa. Ennen kaukovaloilta lähivaloille vaihtamista nopeus on sovitettava uusia näkyvyysolosuhteita vastaavaksi.

Kuljettajan on sovitettava ajoneuvonsa nopeus sellaiseksi, etteivät muut tienkäyttäjät joudu kohtuuttomasti lian tai soran roiskumiselle alttiiksi."


Miksi? Kuva:OTI
Onko nyky-yhteiskunnan jatkuva kiire syynä ylinopeuksiin vai onko ongelma enemmänkin asenteessa ja piittaamattomuudessa? Oli syy mikä tahansa, peiliin katsomisen paikka olisi meillä aika monella.

Turvallisia kilometrejä tienpäälle! 

Liikenneturvallisuusinsinööri
Anne-Maria Pesonen
Keski-Suomen ELY-keskus
 

perjantai 2. maaliskuuta 2018

Kun virkamiehenä on graafikko

Visualisointi ELY-keskuksessa on joskus haastavaa, koska kuvitukset on pidettävä neutraaleina ja hyvän virkamiestavan mukaisina. Lisäksi kuvitusten tulee sopia ELYn ulkoiseen imagoon.

Myös värejä on käytettävä joissakin tapauksissa talon värien mukaan. Hyvä grafiikka tukee konsernin muuta ulkoista ilmettä.

Kuvittaminen ei tule katoamaan informaatiokeskeisestä yhteiskunnasta. Sen sijaan kuvittamisen määrä kasvaa ja tulee myös vahvistamaan suuntaa kansainväliseen yhtenäiseen kommunikointiin.

Sanomaa kuvataiteen keinoin

Kuvataiteen lajina kuvituksen tarkoituksena on tuottaa kirjalliseen teokseen koristavia piirroksia, havainnollistavia kuvia, maalauksia, grafiikkaa tai valokuvia. Kuvituksen tavoite on siis havainnollistaa, elävöittää, koristaa tarinaa tai kertoa informaatiota. Kuvituksella ja visualisoinnilla voidaan esittää ei-todellisia, monimutkaisia tai vaikeasti kuvattavia kohteita.

Joskus hyvä kuva vastaa tuhatta sanaa. Kuvan viesti tavoittaa vastaanottajan paremmin, koska sanallinen viesti vaatii vastaanottajalta enemmän aikaa vievää aktiivisuutta. Myöskään kielitaitoa ei vaadita kuvan ymmärtämiseen. Kuvan sisällön voi ymmärtää sekunneissa. Kuva voi myös sisältää useita merkityksiä ja tasoja. Parhaiten viestin saa perille, jos kuva ja teksti tukevat toisiaan. Hyvällä kuvalla on vastaanottajaan suuri vaikutus.

Tekniikoita tilanteen mukaan 

Kuvan toteutukseen on valittavana useita tekniikoita. Piirrokset ja käsintehdyt kuvat luovat aivan erilaisen tunnelman kuin valokuva. Käsintehty tekniikka voi olla piirros, maalaus, sekatekniikka tai taidegrafiikka. Valokuva toimii hyvin, jos esiteltävänä on kovaa faktaa tai henkilöitä. Tietokonegrafiikalla voidaan tehdä monipuolisia kuvituksia, jonka mahdollistavat toisistaan eroavat ohjelmat. Digitaalinen maalaaminen ja piirtäminen ovat nopeuttaneet ja monipuolistaneet kuvituksen tuotantotekniikoita.Hyvä kuvittaja tuntee kohteensa. Tulevasta kuvituksen kohteesta on hyvä selvittää mahdollisimman moni asia. Hyvän taustatyön tekeminen auttaa itse kuvituksen teossa. Joskus taustoja tutkiessa menee enemmän aikaa kuin itse kuvituksessa.
Viestintäasiantuntija
Jan Lustig
Keski-Suomen ELY-keskusTylsä virkamiesraporttiko?

Infograafit ovat nousseet esille monessa mediassa. Infograafi syntyy tiedon ja kuvituksen yhdistelmällä. Infograafi onkin tiedon visualisointia. Infograafit ovat oiva tapa yhdistää tietoa, numeraalisia arvoja ja kuvia.

Sarjakuva on sarja peräkkäin aseteltuja kuvia jotka muodostavat yhtenäisen tarinan. Tarinan jossa teksti on yhdistetty kuvaan. Sarjakuvalla voi esittää pitkänkin tarinan vähemmällä tekstimassalla. Tekstitönkin sarjakuva on helppo ymmärtää, koska jokainen kuva vie tarinaa eteenpäin.