Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on helmikuu, 2020.

Työvoimakoulutusta osaamisen kehittämiseksi ja työelämän tarpeisiin

Kuva
TE-palveluiden tehtävä on auttaa työnhakijoita heidän osaamisensa kehittämisessä, jotta osaaminen vastaa työmarkkinoiden kysyntää ja tukee yksilön urakehitystä. Toisaalta TE-palvelut tarjoavat myös yrityksille eväitä niiden osaamisen kehittämisen tarpeisiin. Työvoimakoulutus on käytännönläheistä ja työelämälähtöistä osaamisen kehittämistä. Se on maksutonta, työttömyysturvalla tuettua monipuolista ammatillista täydennys- ja päivityskoulutusta tai se antaa mahdollisuuden kouluttautua kokonaan uudelle alalle. Työvoimakoulutuksia voidaan hankkia yksittäisinä koulutuksina tietylle kohderyhmälle tai ns. kapasiteettihankintoina, jotka antavat raamit esim. 1-2 vuoden kestoisille hankinnoille. Kapasiteettien sisällä voidaan toteuttaa eri sisältöisiä ja kestoisia työvoimakoulutuksia erilaisille ryhmille. Tällaisten laajojen hankintakokonaisuuksien etuna on se, että niissä voidaan reagoida nopeasti ja joustavasti esim. työelämästä nousseisiin koulutustarpeisiin ja räätälöidä monipuolisest

Millaisella johtamisella menestyy tulevaisuuden haasteissa?

Kuva
Sitran mukaan tulevaisuuden työelämässä välttämättömiä ajureita ovat nopea teknologinen kehitys ja kyky vaalia korkeaa ajanmukaista osaamista. Samaan aikaan verkostojen rooli ja ekosysteeminen toimintatapa muuttavat koko toimintakulttuuria. Nämä haastavat tulevaisuuden johtamisen aivan uudella tavalla. Johtamisen ismit ovat loputtomia. Google antaa johtamistyylit -hakusanalla liki 35 00 ja hakusanalla johtaminen yli 6,5 miljoonaa hakutulosta. Puhutaan leadershipistä ja managementistä. Sodan käynnistä on alkujaan strateginen johtaminen, prosessiteollisuudesta prosessien johtaminen, tiimien aikakaudella syntyi tiimijohtaminen, digitalisaation myötä digijohtaminen, verkostojen mukana verkostojohtaminen, itsensä johtamisen aikakaudella fasilitoiva johtaminen. On valmentavaa johtamista, strategista johtamista, designjohtamista, tulosjohtamista, digijohtamista, arvojohtamista, muutosjohtamista, tiimijohtamista, verkostojohtamista jne. Näyttää siltä, että kun jokin ilmiö rantautuu orga