Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on huhtikuu, 2017.
Kuva
Keski-Suomen päällystystöiden ABC - näin homma etenee "Kohdejoukon ja päällystettäväksi tulevien kohteiden määrää rajaa ensisijaisesti kunkin ELY-keskuksen käytettävissä oleva rahoitus." Yksi varmoista kevään ja kesän merkeistä on päällystystöiden käynnistyminen maanteillä. Töiden aloittamista edeltää monivaiheinen ja -tahoinen valmistelu, joka päällystyskauden aikana konkretisoituu tienkäyttäjille selvimmin uusina sileinä ja tasaisina asfalttipäällysteinä sekä puhtaina ja hyvin heijastavina tiemerkintöinä. Tämän kertaisessa Keski-Suomen ELY-keskuksen blogi-tekstissä on avattu päällystystöiden taustoja valmistelusta toteutukseen. Kuntoennusteesta päällystyskohteeksi Maanteiden päällystystöiden valmistelun alkuvaiheessa päivitetään tilannekuva päällystettyjen teiden kunnosta sekä ennustetaan päällystetyn tieverkon kuntoa tulevaisuudessa yleensä vuoden kahden päähän. Tulevan päällystyskauden 2017 kohteita on siis tarkasteltu yksityiskohtaisesti jo vuosien 2015 ja 20

Vuosi maahanmuuttoasiantuntijana

Kuva
Aloitin työt Keski-Suomen ELY-keskuksessa maahanmuuttoasiantuntijana helmikuussa 2016.   Keski-Suomessa oli silloin 17 vastaanottoyksikköä 9 kunnassa ja n 1900 turvapaikanhakijaa. Valtakunnallisen linjauksen mukaisesti jokainen ELY-keskus vastaa oman alueensa turvapaikanhakijoiden kuntiin sijoittamisesta. Päätehtävänäni oli neuvotella kuntapaikkoja oleskeluluvan saaville pakolaisille, erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleville kuten ilman huoltajaa tulleille alaikäisille, lapsiperheille ja sairaille. Keski-Suomen tavoitteena oli 660 kuntapaikkaa, joita saatiin kevään aikana 14 kunnasta 372.  Kuntapaikoille ohjaamisesta ja kotouttamisen kulujen korvaamisesta ELY-keskus ja kunnat laativat kirjalliset sopimukset. Kuntapaikkasopimus tarkoitti käytännössä sitoutumista sekä asuntojen että kotouttamispalveluiden järjestämiseen ja ELY-keskuksen mahdollisuutta ohjata sovittu määrä oleskeluluvan saaneita kuhunkin sopimuskuntaan. Lisäksi 6 kuntaa varautui ns. avoimella sopimuksella