Keski-Suomen ELY-keskus

Ajankohtaisia tarinoita Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toiminnasta

maanantai 20. tammikuuta 2020

Tandem - polkaistaan ura käyntiin yhdessä -kampanja pyrki vastaamaan yritysten tarpeisiin

Keski-Suomen ELY-keskus toteutti vuoden 2019 aikana Tandem -nimisen markkinointi- ja tapahtumakampanjan. Kampanjalla pyrittiin vastaamaan Keski-Suomen alueen yritysten työvoimapulaan liittyviin tarpeisiin. Yritysten tilanteen helpottamiseksi ja kasvun esteiden poistamiseksi kampanjan tavoitteena oli saada työnhakijat ja yritykset kohtaamaan.

Tässä muodossa kampanja ei enää jatka. Työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisia jatketaan TE-toimiston, kuntien ja kehittämisyhtiöiden tilaisuuksissa tulevaisuudessakin. Näissä Keski-Suomen ELY-keskus on myös mukana. Toivottavasti myös työnantajien keskustelutilaisuuksia päästään järjestämään myös jatkossa.

Yhteisiä tilaisuuksia eri puolilla maakuntaa

Keski-Suomen alueella järjestettiin vuoden aikana viisi yhteistä tilaisuutta työnhakijoille ja työnantajille ja yksi tilaisuus pelkästään työnantajille, joka sekin järjestettiin työnhakijoille suunnatun Yritystreffit-tilaisuuden yhteydessä Äänekoskella. Muut tilaisuudet pidettiin Jyväskylässä, Jämsässä, Laukaassa ja Viitasaarella, jossa pidettiin kaksi tilaisuutta, keväällä ja syksyllä.

Viitasaarella ja Jyväskylässä tilaisuudet pidettiin yhteistyössä kaupunkien edustajien kanssa ja syksystä alkaen mukana oli kuntien lisäksi myös TE-toimiston aktiivimallitiimi. Kaikissa tilaisuuksissa oli työnantajille suunnattu keskustelutilaisuus liittyen rekrytoinnin haasteisiin. Keskusteluissa nousi esiin työmarkkinoiden muuttunut tilanne; työnantajat kilpailevat keskenään osaavista työnhakijoista tai ammattitaitoisia työnhakijoita ei löydy. Monet työnantajat totesivat vanhojen työantajamallien joutuneen romukoppaan ja työnantajilta odotetaan tällä hetkellä enemmän joustoa ja valmentavaa otetta uusien työntekijöiden suhteen.

Syksyn tilaisuuksien yhteydessä TE-toimiston aktiivimallitiimi järjesti osuudet työnhakijoille TE-toimiston palveluista sekä koulutusorganisaatiot kertoivat ammatillisista koulutuksista.

Kaikissa tilaisuuksissa oli lopuksi yhteiset tutustumiskahvit työnhakijoille ja työnantajille. Työnantajille oli myös varattu omat esittelypöydät, joiden ääressä oli mukava kertoa tarkemmin työnhakijoille alasta ja työllistymismahdollisuuksista.

Hyvää palautetta

Työnantajien keskustelutilaisuudet saivat erittäin hyvää palautetta. Työnantajat kokivat, että oli mukava keskustella toisten työnantajien kanssa ja kuulla heidän kokemuksistaan rekrytoinnin kiemuroista. Hyviä vinkkejä ja myös kokemuksia TE-toimiston palveluista vaihdettiin.

Useat työnantajat rohkaistuivat kokeilemaan Miitti -palvelua ja miettimään RekryKoulutusta vaihtoehtona rekrytointiin. Miitti -palvelu on työnantajalle räätälöity rekrytointitilaisuus, jossa kerralla voi tavata useamman potentiaalisen työnhakijan. RekryKoulutuksen avulla koulutetaan uusia osaajia työnantajan tarpeisiin.

Työnhakijat olivat tyytyväisiä, että yhdessä tilaisuudessa pääsi tapaamaan omalta alueelta useamman eri alan työnantajia. Tilaisuuksissa sovittiin useita työhaastatteluja.


Koulutusasiantuntija
Minna Haapala


 

torstai 9. tammikuuta 2020

Kasvu Open – toimivat työkalut ELY-keskuksen rahoituksella

Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämän yritysrahoituksen tarkoitus on parantaa ja kehittää pk-yritysten toimintaedellytyksiä. Yhteiskunnalliselta kannalta katsottuna asian voi tiivistää niin, että harkinnanvaraisella yritysrahoituksella edistetään yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, mikä parantaa mm. työllisyyttä (tai luo työpaikkoja).  Yhtenä yritysrahoituksen kohteenamme on Kasvu Open Oy:n digitaalisen yrityspalvelualustan luominen ja kehittäminen.

Kasvu Open on Suomen suurin pk-yritysten kasvun tukemisen sparrausohjelma, joka auttaa maksutta kasvuhaluisia yrityksiä niiden kasvusuunnitelman pohjalta eri puolilla Suomea. Konseptiltaan Kasvu Open on yhdistelmä sparrausta ja kilpailua, sillä prosessin aikana kasvunäkymiltään lupaavimmat yritykset etenevät valtakunnalliseen sparraukseen ja lopulta finaaliin saakka. Lisätietoja: https://kasvuopen.fi/

Koska Kasvu Open on valtakunnallinen yrityssparraaja, Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämällä rahoituksella on vaikutukset maakuntaa suuremmalla alueella. Alustan on tarkoitus olla käytössä vuoden 2020 kuluessa.
 
Vihreätakkiset ovat tuttu näky Keski-Suomessa. Kuva: Kasvu Open / Matias Ulfes
 
Kasvuyritysekosysteemin digitaalinen palvelualusta

Mitä lisäarvoa kasvualustan luominen tuo? Kysytään asiaa Kasvu Openin kehitysjohtaja Leena Räisäseltä.

– Tähän hankkeeseen on kolme syytä. Ensinnäkin saamme keskitetysti kerättyä, hallittua ja hyödynnettyä yritystietoa. Toiseksi se tulee olemaan oppimisalusta kasvuyritysasiakkaillemme, heitä sparraaville asiantuntijoille sekä muille kumppaneille. Kolmanneksi haluamme lisätä vaikuttavuutta.

Toisin sanoen yritysten kasvupolkua halutaan yksinkertaistaa ja selkiyttää, jolloin tavoitteiden saavuttaminen kirkastuu ja nopeutuu. Samalla yrityssparraajat pääsevät selkeämmin käsittelemään sparrattaviensa kanssa juuri niitä kysymyksiä, jotka ovat olennaisia kasvupolun kannalta.

Hieman kärjistäen Kasvu Open siirtyy kehittämishankkeellaan excel-taulukoista aitoon digiaikaan. Kuvion ymmärtäminen vaatii perehtymistä Kasvu Openin konseptiin – monelle meistä tulee mieleen vuosittain järjestettävä karnevaali, joka on kuitenkin vain yksi osa Kasvu Openin toimintaa. Kannattaa siis tutustua heidän kotisivuihinsa.
 
 

ELY-keskuksen perusteet rahoituksen taustalla

Rahoittaja eli ELY-keskus tarkastelee asioita yhteiskunnan kokonaishyödyn kannalta. Rahoituksen myöntäminen on aina harkinnanvaraista ja tarkan perehtymisen lopputulos. Se on sitä kuuluisaa byrokratiaa, mutta verorahoja ei ole tarkoituksenmukaista myöntää käyttöön suoraan kassista jakamalla.

Mitkä olivat rahoituksen myöntämisen perusteet Kasvu Openin tapauksessa?

– Kasvu Openin kaikissa prosessin vaiheissa syntyy valtavasti tietoa kasvuyrityksistä ja niiden kasvun haasteista ja tarpeista, mutta tieto ei ole ollut hyödynnettävissä tehokkaasti kasvuyritysverkoston käyttöön nykyisillä työkaluilla. Kasvu Openin kumppanuusverkosto kattaa suuren osaajajoukon sekä yritysten määrän, joita yksinkertaisesti ei voi enää hallita ilman toimivaa digitaalista palvelu- ja palautealustaa, Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Janne Nummi perustelee.

ELY-keskuksen yritysrahoituksessa on jatkuva haku. Hakemus tehdään sähköisesti. Kannattaa keskustella ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen hakemuksen lähettämistä sekä tutustua Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategiaan ja sen linjauksiin. Näin vältetään turhaa työtä ja saadaan optimoitua hankkeelle saatavissa oleva ELY-keskuksen palvelut.
 
Lisätietoa yritysrahoituksesta: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysrahoitus
Teksti: Santtu Lytsy, Keski-Suomen ELY-keskus
 
Tämä juttu on luettavissa myös Kasvu Openin blogisivulla.

perjantai 3. tammikuuta 2020

Yksityisteiden parannushankkeisiin kannattaa panostaa nyt

Yksityisteiden valtionavustuksiin on vuodelle 2020 valtion talousarvioesityksen mukaan tulossa 20 miljoonaa euroa. Avustusmäärärahan taso nousee edelleen kuluneesta vuodesta. Tiekunnissa onkin järkevää tiedostaa avustusmahdollisuus ja aktivoitua parantamistarpeessa olevien teiden kunnostamiseen juuri nyt. Hakemuksia voi jättää ympäri vuoden, mutta viisasta on ennakoida hyvissä ajoin ennen suunniteltua toteuttamista, koska käsittely ottaa aina oman aikansa. 

– On toivottavaa, että tiekunnat käyttäisivät sähköisiä palveluja, koska ne ja huolellisesti täytetyt lomakkeet nopeuttavat päätöksentekoa. Korostan huolellisuutta, koska sillä vältetään edestakaista ja aikaa vievää pallottelua. Tiekunnat voivat sähköisiä palveluja käyttämällä myös seurata asian käsittelyä, projektipäällikkö Kai Paavola ELY-keskuksesta kannustaa.
 
Yksityistien vanha puusilta on uusittu kaksoisteräsputkisillaksi

Avustuksien kohdentaminen

Valtionavustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen. Niinpä normaali tienpito, kuten lanaaminen, niitto tai auraus, ei täytä avustusehtoja.

– Avustuksia kohdennetaan erityisesti liikennöitävyyden kannalta kriittisiin parantamishankkeisiin, kuten siltaremontteihin. Lisäksi kohteita voivat olla esimerkiksi teiden laajat kantavuuden parantamishankkeet sekä tulva- ja routavaurioiden korjaamiset, Paavola jatkaa.

Valtionavun osuus on enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Merkittävimmissä kohteissa, kuten siltaremonteissa, avustusosuus voi olla harkinnanvaraisesti 75 %. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat hankkeen suunnittelusta, parantamistyön toteutuksesta ja valvonnasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

– Avustuksien myöntämisestä päättää alueen ELY-keskus. Kelpoisuusehdot ja muut olennaiset seikat tarkistetaan aina hakemuksen käsittelyn yhteydessä, Paavola toteaa.
 
Puunkuljetusten tarpeet saattavat vaatia siltaremonttia
 
Avustuksen hakeminen ELY-keskukselta

Kun tiekunta etenee seuraavalla tavalla, päätöksen saa nopeimmin:
 
1. Tutustuu ennen hankkeen valmistelua ajan tasalla olevaan ohjeistukseen osoitteessa www.ely-keskus.fi/yksityistiet ja täyttää sieltä löytyvät tarvittavat valtionavun hakemuksen liitteet.
 
2. Täyttää ja lähettää yleisen asiointilomakkeen (yleinen asiointilomake yksityishenkilölle), joka löytyy osoitteesta www.ely-keskus.fi/asioiverkossa tai http://www.suomi.fi/ ja liittää siihen kohdassa yksi tarkoitetut liitteet.
 
Yleinen asiointilomake ja liitteet valtionavun hakemisesta yksityisteille toimitetaan sähköisesti koko maan osalta Pirkanmaan ELY-keskukseen. Tai postitse seuraavaan osoitteeseen:
 
Pirkanmaan ELY-keskus
Kirjaamo
PL 297
33101 TAMPERE
 
Yksityistie on valtionavustuskelpoinen, jos
 
  • sen asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, joka on tehnyt päätöksen hankkeen käynnistämisestä ja valtionavustuksen hakemisesta.
  • tiekuntaa ja yksityisteitä koskevat tiedot yksityistierekisterissä (Maanmittauslaitos) sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasaiset (Laki yksityisistä teistä 83 §).
  • muut tässä jutussa mainitut ehdot täyttyvät.

Juttu perustuu Keski-Suomen ELY-keskuksen yksityistieasioiden parissa työskentelevän Kai Paavolan haastatteluun.

Projektipäällikkö
Kai Paavola
Keski-Suomen ELY-keskus
 
Lisätietoja ja neuvontaa yksityisteiden valtionavustuksista saa Liikenteen asiakaspalvelusta:
Liikenteen asiakaspalvelu (ma-pe klo 9-16):
·         0295 020 600 asiakaspalvelu 
·         0295 020 601 kundservice
·         0295 020 603 neuvonta yksityisteiden valtionavustuksista
·         Chat-palvelu (arkisin klo 12-16, www.ely-keskus.fi/yksityistiet).