Keski-Suomen ELY-keskus

Ajankohtaisia tarinoita Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toiminnasta

maanantai 9. marraskuuta 2020

Vesistö- ja kalataloushankkeisiin merkittävä panostus


Nyt on erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa laajoja hankkeita!


Logo, jossa lukee vaikuta vesistöön. Vesienhuollon tehostamisohjelma. Nyt on veden vuoro.


Ympäristöministeriön käynnistämä Vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä.

Vesistöjen kunnostaminen on yleishyödyllistä toimintaa, jolla on parhaimmillaan laaja-alaisia positiivisia vaikutuksia. Kunnostusten onnistuminen sekä tulosten ja vaikuttavuuden saaminen vaatii usein myös laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Nyt haussa olevat avustukset mahdollistavat hankkeiden aloittamisen, joiden vaikutukset voivat yltää valuma-alueen latvoilta pääaltaille saakka. 

"Nyt haussa olevat avustukset mahdollistavat hankkeiden aloittamisen, joiden vaikutukset voivat yltää valuma-alueen latvoilta pääaltaille saakka. 

Avustuksia on tällä hetkellä haettavissa poikkeuksellisen hyvin. Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin vuodelle 2021 ovat haettavissa 15.10.-30.11.2020. Lisäksi avustushaku maa- ja metsätalouden vesienhallintaan vuosille 2019-2023 ja vaelluskalakantojen elvyttämiseen vuosille 2020-2022 on auki. Riippuen avustuksesta, haut on keskitetty eri ELY-keskuksille. Saat tarkempaa lisätietoa ELY-keskuksen sivuilta.

Keski-Suomessa toimintansa aloittaa lähiaikoina maakunnallinen vesistökunnostusverkosto, jolle perustetaan vuoden 2020 aikana kotisivut. Tiedotamme sivustosta tarkemmin sivujen auettua. Sivut tulevat sisältämään laajalti tietoa aina biologis-ekologisesta perustiedosta rahoituksiin sekä kunnostusten toimintamalleihin liittyen, keskittyen kuitenkin Keski-Suomen alueella toimimiseen.

Hyvinvoivat vesistöt ovat tärkeä aarreitta meille kaikille.


ELY-keskuksen avustukset vesistöhankkeisiin


Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt harkinnanvaraisia avustuksia vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin, muun muassa erilaisiin valuma-alue-, järvi- ja virtavesikunnostuksiin. Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksen osuus voi olla suurempi, mikäli hanke edistää vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen sekä niitä toimeenpanevien toimenpideohjelmien toteuttamista. 

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin, hankkeen luvista perittäviin maksuihin sekä säädös- ja lupavelvoitteiden täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Avustusta voi saada järjestäytynyt taho. Avustuksia ovat saaneet muun muassa kalastusalueet, osakaskunnat, metsästysseurat, vesioikeudelliset yhteisöt ja kunnat.

Heräsikö ajatuksia? Ota yhteyttä asiantuntijaamme Jouniin, joka kertoo lisää! 

Vesienhoidon asiantuntija
Jouni Kivinen
p. 0295 024 814
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Jouni kuvassa oikealla :)


maanantai 2. marraskuuta 2020

ELY-keskus tukemassa jumppahallillista virtaa Keuruun ytimeen

"Hallin rakentamisen mahdollisti Keski-Suomen ELY-keskuksen maaseuturahaston varoista saatu tuki yleishyödylliseen investointiin. 

Keuruun uusi jumppahalli on ulkoa päin komea punatiilipintainen rakennus.

Voimisteluseura Keurusjumppa ry rakennutti ja kalusti Keuruun keskustaan oman noin 600 neliömetrin jumppahallin. Jumppahalli sijaitsee uimahallin ja urheilukentän vieressä. Tien toisella puolella on varhaiskasvatuksen ja koulujen toimitilat. Hallin rakentamisen mahdollisti Keski-Suomen ELY-keskuksen maaseuturahaston varoista saatu tuki yleishyödylliseen investointiin.


– Seuran harjoitukset käynnistyvät arkipäivisin oppituntien päätyttyä. Useat koululaiset tulevat koulusta suoraan jumppahallille. He syövät eväät ja tekevät koulutehtäviä odotellessaan omia harjoitus- tai ohjausvuoroaan, hankkeen vetäjänä toimiva Keurusjumppa ry:n puheenjohtaja Erkki Tervo kertoo.

Keurusjumppa ry:n toiminta onkin uuden hallin myötä laajentunut aikaisemmasta kahdesta vuorokaudesta viikossa jokaiselle viikon päivälle. Säännöllisiä päivävuoroja on erityisryhmillä, varhaiskasvatuksella, liikuntalukiolaisilla ja ikäihmisillä. Lisäksi perhepäivähoitajilla on oma vakiovuoro ja vapaaksi jääneitä aikoja hyödyntää myös toimintaterapeutti. Keurusjumpan varauskirja on sijoitettu kaupungin varausjärjestelmään.

– Viikoittainen kävijämäärä vaihtelee 400–600 välillä. Kävijämäärä notkahti koronaepidemian vuoksi merkittävästi, mutta on hiljalleen noussut lähes entiselleen. Päätoimisia ohjaajia on kolme ja vapaaehtoisia noin 20. Seuran itse ohjaamia ryhmiä on 40, Tervo avaa.

Kaikenikäiset ihmiset ovat ottaneet jumppahallin omakseen. Tässä venytellään.

Jumppahalli ja sen erilaiset ratkaisut ovat herättäneet kiinnostusta myös Keuruun ulkopuolella. Vieraita on käynyt useista seuroista, kunnista ja liikuntakeskuksista. Suomen Voimisteluliitto järjesti hallilla koulutuksen seuroille, jotka harkitsevat omien tilojen hankkimista. Kehityskohteitakin hallille on Tervon mukaan kuitenkin ilmennyt.

– Nämä ongelmat korjataan juuri valmistuvalla hallin laajennuksella, johon tulee isommat toimistotilat, pukutila ja lämmittelyhuone, Tervo kertoo.

Keurusjumppa selvitti pitkään mahdollisuutta omien tilojen hankkimiseksi. Seuran oman toiminnan ja paikallisten tukijoiden lisäksi se, että Keuruun kaupunki kaavoitti urheilupuiston alueen osoittaen jumppahallille parhaan mahdollisen paikan ja ELY-keskuksen myöntämä rahoitus mahdollistivat hallin rakentamisen.


MAASEUDUN KEHITTÄMINEN

ELY-keskukset myöntävät maaseuturahaston tukia muun muassa:

- maaseudulla sijaitsevien eri alojen mikro- ja pienyritysten investointeihin ja kehittämiseen
- elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin
- elintarvikkeiden jalostusta harjoittavien pk-yritysten investointeihin ja kehittämiseen
- maatilojen investointeihin ja kehittämiseen

Lisätietoja: https://www.ely-keskus.fi/maaseudun-kehittaminen

Teksti: Viestintäharjoittelija Jesse Sironen, Keski-Suomen ELY-keskus
Kuvat: Keurusjumppa ry