Keski-Suomen ELY-keskus

Ajankohtaisia tarinoita Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toiminnasta

perjantai 29. kesäkuuta 2018

These kids propably think there is some kind of magic happening here eli palveluryhmä pohjavesien puolesta

Joskus tulee ihmisiltä/maakuntalaisiltamme tiedusteltua, mitä pohjavesi heille tarkoittaa. [Monille se ei tarkoita mitään.] Joillekin/Yhdelle se on mummon mökin pihassa oleva vanha (vintti)kaivo, toisille/toiselle kirkasvetinen, iloisesti pulppuileva lähde. Yksi/Kolmas muistaa lukeneensa sanomalehdestä pohjaveden pilaantumisesta (tiesuolalla/torjunta-aineilla/liuottimilla). Jotkut puolestaan tietävät vesijohtovetensä olevan peräisin läheiselle pohjavesialueelle rakennetulta vedenottamolta.

Keski-Suomen ELY-keskuksen pohjaveden palveluryhmä puuhastelee/toimii kaikkien näiden tarkoittamisten parissa:

Vanhoista, sukupolvien ajan hyvin palvelleista kaivoista saattaa yks’kaks loppua vesi. Palveluryhmämme selvittää tällöin [jos voimavarat antavat myöten – yleensä eivät] kaivon ympäristössä tapahtuneita muutoksia. Selvitysten perusteella palveluryhmämme arvioi / arvioidaan, olisiko loppumisen syynä jokin luonnollinen syy, kuten pitkä sateeton aika, vai ihmisen aiheuttama syy, kuten syvien ojien kaivu.

Kirkasvetisen lähteenkin vesi saattaa yllättäen muuttua huonolaatuiseksi, esimerkiksi samentua. Tällöinkin palveluryhmämme selvittää [jos voimavarat antavat myöten – yleensä eivät] ja arvioi, mistä tämä voisi johtua. Olisiko kyseessä vaikkapa runsaiden sateiden aiheuttama maanvyörymä vai ihmisen toiminta, kuten raskaiden työkoneiden liikkuminen lähteen ympäristössä?

ELY-keskus seuraa pohjaveden korkeutta mittausasemien kautta,
tutustu säännölliseen seurantaan täällä

Joskus ihmisen monissa toiminnoissa tapahtuu vahinkoja. Tällöin haitallisia aineita saattaa vuotaa maahan ja aiheuttaa pilaantuman. Maanpinnalla olevasta pilaantumasta nämä aineet voivat kulkeutua syvemmälle maaperään ja edelleen myös pohjaveteen. Tällaisia haitallisia aineita ovat vaikkapa torjunta-aineet.

Palveluryhmämme selvittää tällöin [jos voimavarat antavat myöten – yleensä eivät] pilaantuman mahdollisia haitallisia vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen. Joskus joudutaan jäljittämään pilaantuman alkuperää/alkuperä, jos vahingon tarkkaa tapahtumapaikkaa ei tunneta. Jäljityksiä aiheuttavat useimmiten vuosia sitten tapahtuneet vahingot. Selvitys tehdään yleensä yhteistyössä (muiden viranomaisten ja) alaan perehtyneiden yritysten kanssa. Parhaimmillaan lopputuloksena on poistettu pilaantuma, kunnostettu maaperä ja puhdistettu pohjavesi. [Usein jotain sinne päin.]

Palveluryhmämme kartoittaa ja tutkii myös alueita, joilla syntyy tavanomaista enemmän pohjavettä. Tällaisia alueita on perinteisesti kutsuttu pohjavesialueiksi. Nämä runsaan pohjaveden alueet kiinnostavat myös toimijoita, jotka järjestävät talousvettä niin pienelle kuin suurellekin käyttäjäjoukolle.

Edellinen voi olla haja-asutusalueella sijaitseva kylä ja sen asukkaista koostuva vesiosuuskunta, jälkimmäinen kokonainen kunta ja sen asukkailleen rakentama vesilaitos. Yhdessä näiden järjestävien toimijoiden kanssa palveluryhmämme osaa tehdä myös vedenhankintaan tarvittavaa, vaativaa tutkimusta. Kattavilla tutkimuksilla etsitään sopivalta pohjavesialueelta paikka, johon voidaan rakentaa vedenottamo. Laajoilla tutkimuksilla varmistetaan myös, että vedenottamo tuottaa riittävän määrän hyvälaatuista talousvettä kulloisellekin käyttäjäjoukolle.

Me kaikki pidämme kauniista järvimaisemasta (olipa kesä tai talvi). Meillä on jalkojemme alla myös pohjaveden muodostama maanalainen ”järvimaisema”. Vaikka tuo maanalainen pohjavesistö on (enimmäkseen) näkymättömissä, se on yhtä kaunis ja tähdellinen kuin tuo maanpäällinen pintavesistö. Pohjavettämme pitääkin vaalia samalla tavoin kuin kaikkia muitakin vesiämme.

Hydrogeologi
Kari Illmer
Keski-Suomen ELY-keskustiistai 19. kesäkuuta 2018

ICT-ala tarvitsee kipeästi uusia osaajia

ELY-keskus kiviä kääntämässä

Keski-Suomen koodaripulasta ja ylipäätään ICT-alan osaavan työvoiman saatavuudesta on puhuttu jo useamman vuoden ajan. Tänä keväänä ELY-keskuksessa päätettiin, että käännetään vielä kaikki mahdolliset kivet tämän asian ratkaisemiseksi. Keski-Suomessa on suuri joukko korkeasti koulutettuja työttömiä, joista moni voisi vaihtaa uraa ja siirtyä ict-alalle töihin, jos siihen löytyisi oikeanlainen kouluttautumisväylä. Yritykset voisivat palkata näitä alan vaihtajia, jos koulutuspolku on riittävä ja rekrytointikynnystä saadaan madallettua.

 "Keski-Suomessa on runsaasti korkeasti koulutettuja työttömiä, jotka ovat koulutettavissa ohjelmistoalalle."

Keski-Suomen ELY-keskus järjesti yhdessä Keski-Suomen TE-toimiston kanssa Hyppää ICT-maailmaan-tilaisuuden 6.6.2018. Tilaisuuden fasilitaattorina toimi Crazy Town. Tilaisuuteen kutsuttiin alan vaihdosta kiinnostuneita työttömiä, korkeakouluista juuri valmistumassa olevia opiskelijoita, alan yrityksiä sekä oppilaitoksia sekä muita sidosryhmiä. Tilaisuuden tarkoituksena oli mm. avata ohjelmistoalan termejä ja käsitteitä heille, joille ne ovat vieraita. Yritykset pääsivät kertomaan yrityksessään olevista erilaisista työtehtävistä ja avoinna olevista työpaikoista.

Hyppää ICT-maailmaan toi paikalla 18 alan yritystä
Tilaisuus oli suuri menestys, ja Jyväskylän Aalto-salilla oli paljon väkeä paikalla. ICT-alasta kiinnostuneita työttömiä tai valmistumassa olevia opiskelijoita oli paikalla noin 120. ICT-alan yrityksien, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien määrä oli noin 40. Monilla osallistuneista yrityksistä ja mm. ELY-keskuksella ja TE-toimistolla oli omat ständinsä, joiden luona käytiin vilkasta keskustelua ja kontakteja syntyi puolin ja toisin.

Aalto-salin tilaisuus oli hyvä alku, mutta työ ei suinkaan pääty tähän. Seuraavaksi ELY-keskus neuvottelee koulutuksen järjestäjien kanssa ja ideoi tulevaa koodarikoulutusta, joka tietysti tullaan kilpailuttamaan. Tarkoitus on siis toteuttaa alan vaihtajille koodaus- ja ohjelmistoalan noin 5-6 kk:n mittainen työvoimakoulutus, jonne osallistuakseen ei tarvitse tietää alasta mitään. Tämän tyyppisestä, yksityisen sektorin tuottamasta koodauskoulutuksesta on hyviä kokemuksia Uudeltamaalta. Vaikka em. koulutus oli hyvin lyhyt, kaikki sen suorittaneet työllistyivät koulutuksen suorittamisen jälkeen.

Paikalle toivottiin myös aivan muiden alojen ihmisiä
Jos Keski-Suomessa toteutettavan työvoimakoulutuksen jälkeen kaikki eivät suoraan työllistyisi, sen jälkeen voidaan toteuttaa RekryKoulutusta tai henkilöstä riippuen voidaan harkita palkkatuen käyttöä. Tärkeintä on se, että palveluita saadaan polutettua niin, että työtön todella työllistyy ICT-alalle.

Vastaava alan vaihtajille suunnattu ICT-alan tilaisuus voidaan tarpeen mukaan helposti toistaa, samoin erilaiset työvoimakoulutusratkaisut. Tämän kaltaisessa työssä on vain voittajia.

Työvoiman saatavuusongelmat rajoittavat alan yritysten kasvua, ja tällä hetkellä ne kilpailevat samoista osaajista. Keski-Suomessa on runsaasti korkeasti koulutettuja työttömiä, jotka ovat koulutettavissa ohjelmistoalalle. Kaikki osapuolet hyötyvät, kun ehkä jo pitkäänkin työttömänä ollut korkeasti koulutettu löytää uuden uran ICT-alalla, ja keskisuomalainen ICT-alan yritys kasvaa ja menestyy.

Työllisyys-, osaaminen- ja kulttuuriyksikön päällikkö
Marja Pudas
Keski-Suomen ELY-keskus