Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on lokakuu, 2018.

ELY-keskus valvoo, kun maaperää pitää puhdistaa

Kuva
Suomessa kuten myös muualla maailmalla maaperän pilaantuminen on suuri ongelma. Yleisimmät Suomessa maaperää pilaavat toiminnot ovat polttoaineiden jakelu ja varastointi, jätteenkäsittely, moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus, ampumaradat, metalliteollisuus, sahat ja kyllästämöt, taimi- ja kauppapuutarhat sekä muu teollisuus. Mikäli maaperässä on sellaisina pitoisuuksina haitta-aineita, joista saattaa olla vaaraa ympäristölle, eliöstölle tai terveydelle, on maaperä pilaantunutta. Silloin se saattaa vaatia kunnostamista. Maaperän ja pohjaveden pilaantumiseen alettiin kiinnittää huomiota suuremmassa mittakaavassa vasta 1990-luvulla. Ennen puhuttiin maaperän tai pohjaveden saastumisesta, nykyisin pilaantumisesta. Käytännössä maaperä on joko pilaantunutta tai pilaantumatonta; termiä puhdas maaperä ei voida käyttää, sillä maaperässä saattaa aina olla pieninä pitoisuuksina esimerkiksi metalleja. Uudisrakennuksen maansiirtotyöt käynnissä. Ulospäin ei näy, että samalla tehdään pilaant

Näin syntyy kotimaista energiaa, paikallisia tuotteita ja uusia työpaikkoja

Kuva
Case Bika-hanke (= Biokaasuliiketoiminta ja -verkostot Keski-Suomessa) Tiesitkö, että · Saarijärvelle suunnitellaan uutta biokaasulaitosta, · Viitasarella Ecolan suunnittelee yhteistyöhanketta kiertolannoitteista, · Muuramessa aletaan kehittää biokaasuliiketoimintaa Bikasu Oy:ssa, · Laukaan Tarvaalaan ekokoulun läheisyyteen suunnitellaan sekä yritys- ja asuinaluetta, joka mahdollisesti käyttäisi biokaasua energialähteenä ja · Keuruulla kehitetään biometaanintankkauskonseptia? Näiden saavutusten taustalla on ELY-keskuksen koordinoima Bika-hanke. Oleellista on se, että ravinteet kiertävät ja jalostuvat paikallisesti syntyneistä biomassoista. Syntyy kotimaista energiaa, paikallisia tuotteita ja uusia työpaikkoja. Ja näin kaikki alkoi.. Elettiin vuotta 2016. Keski-Suomi eli keskellä syvintä lamaa. Ajatuksia biokaasusta oli ilmassa. Biokaasun tuotantoa oli kehitetty maakunnassa ja biokaasua liikennepolttoaineeksi oli jo tarjolla sekä Laukaassa e