Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on tammikuu, 2021.

Jatkuvasta oppimisesta lääke tulevaisuuteen?

Kuva
Keski-Suomessa on otettu reippaita askeleita jatkuvan oppimisen uudistustyössä Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan koko elämänkaaren aikaista, eri elämänalueille ulottuvaa oppimista. Käytännössä pääpaino jatkuvan oppimisen parlamentaarisessa uudistuksessa on työikäisessä väestössä ja työuran aikaisessa oppimisessa. Jatkuvan oppimisen uudistus on 2020-luvun tärkeimpiä uudistuksia, jossa tarkastellaan kokonaisuutena työikäisten osaamista, koulutustarjontaa, toimeentuloa ja työelämän tarpeita. Työelämä ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti, ja tämä edellyttää myös aikuisväestöltä uutta osaamista. Ammatteja häviää ja uusia korkeamman koulutustason osaamista vaativia ammatteja syntyy. Myös digitalisaatio muuttaa työelämää. Työikäisten osuus väestöstä on vähenemässä merkittävästi ja myös alueellinen polarisaatio vahvistuu. Osaamisesta huolenpitäminen on keino vastata rakennemuutoksiin, parantaa tuottavuuden kasvua ja työllisyyttä sekä vahvistaa Suomen kilpailukykyä. OECD:n tilannekats