Keski-Suomen ELY-keskus

Ajankohtaisia tarinoita Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toiminnasta

keskiviikko 10. toukokuuta 2017

Kasvubuustia keskisuomalaisille yrityksille ja yritysten kasvun osaamista opiskelijoille


Keski-Suomessa on jo useiden vuosien ajan toteutettu työvoimakoulutuksia niistä teemoista, joissa on nähty yritysten kasvun ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien elementtejä. Heikkoja signaaleja on seurattu aktiivisesti ja hankittu signaaleihin reagoivaa työvoimakoulutusta, vaikka ihan välittömiä työpaikkoja ei kaikille opiskelijoille välttämättä ole ollut näköpiirissä. Koulutusten teemoina ovat olleet esim. 3D-tulostus, Internet of Things, kyberturvallisuus, Big Data ja monia muita.

Koulutuksiin on pyritty saamaan paras opettajaosaaminen ja koulutusten toteuttajaorganisaatioita onkin ollut eri puolilta Suomea. Monissa koulutusteemoissa Keski-Suomi on edelläkävijä eikä vastaavia työvoimakoulutuksia ole ollut tarjolla muualla Suomessa. Työvoimakoulutuksiin sisältyvien työssäoppimisjaksojen kautta opiskelijat ovat vieneet mukanaan omaa, tuoretta osaamistaan keskisuomalaisiin yrityksiin. Em. koulutuksista on siis ollut useita hyötyjiä. Sen lisäksi, että koulutukset ovat lisänneet työttömien osaamista ja parantaneet työllistymismahdollisuuksia, ne ovat samalla toimineet yritysten liiketoiminnan kasvun ja uudistumisen innostajina.

Yrityksen kasvubuustaaja - uudenlaista työvoimakoulutusta
Työttömien osaamisen lisäämisen ja yritysten kasvun yhdistämistä haluttiin kehittää vielä tästäkin eteenpäin. Ideoinnin tuloksena syntyi Yrityksen kasvubuustaaja -niminen työvoimakoulutus, jossa kasvun eri teemat yhdistetään yhden koulutuksen kokonaisuudeksi ja opettajiksi saadaan laaja eri alojen asiantuntijajoukko.

Koulutus alkoi 3.4.2017 Jyväskylän keskustassa, Vapaudenkadulla olevassa liiketilassa. Koulutuksen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (Nuottaamo-hanke). Tässä koulutuksessa monet asiat tehtiin ja tehdään toisin kuin työvoimakoulutuksissa aikaisemmin. Perinteisesti ELY-keskus kilpailuttaa työvoimakoulutukset, kuten muutkin TE-palvelut, kokonaispakettina, joka sisältää koko palvelun alusta loppuun. Nyt edettiin toisin. Keski-Suomen ELY-keskus halusi keskeiselle paikalle Jyväskylän keskustassa näkyvän ”pöhinäpaikan”, jossa koulutus toteutetaan. Keski-Suomen ELY-keskus vuokrasi itse koulutustilan, loi koulutukselle Kasvubuustaaja -logon, varasi Kasvubuustaajan domainit ja haki Kasvubuustaajalle omaa tavaramerkkiä.

Normaalisti työvoimakoulutuksen opiskeluaika on aamusta iltapäivään, 7 tuntia arkipäivisin. Tässä työvoimakoulutuksessa voidaan opiskella myös iltaisin ja viikonloppuisin. Koulutus kilpailutettiin niin, että sille oli jo tarjouskilpailussa asetettu hinta valmiiksi. Palvelun tarjoajat kilpailivat siis laadulla, innovatiivisuudella sekä tarjoajalla käytettävissä olevalla opettajien ja asiantuntijoiden verkostolla. Yrityksen kasvubuustaaja -koulutuksen toteuttaa Tamora Oy. Sillä on valtakunnallisestikin ajatellen poikkeuksellisen vankka asiantuntijaverkosto käytettävänä koulutuksen opettajina, joten lähtökohdat koulutukselle ovat erinomaiset.

Keski-Suomen TE-toimisto ja Tamora Oy yhdessä valitsivat 18 eri alojen osaajaa, joista suurin osa on keskisuomalaisia. Opiskelijoiden ikähaarukka on melko laaja, joten opiskelijajoukko muodostaa monipuolisen oppija- ja kehittäjäjoukon. Jokainen heistä tuo oman aikaisemman osaamisensa yhteisen oppimisen ja kehittämisen alustaksi.

Tavoitteena kasvu ja uudistuminen
Koulutuksen ideana on siis yhdistää kaksi asiaa: kouluttaa opiskelijoista yritysten kasvun ja myös uuden työn teemojen asiantuntijoita ja toisaalta tukea keskisuomalaisten yritysten kasvua ja uudistumista. Koulutuksessa käydään 9 kuukauden aikana läpi seuraavat teemakokonaisuudet: toimintaympäristön muutokset, uudet liiketoimintamahdollisuudet, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu, liiketoiminnan suojaus ja turvallisuus, markkinoille pääsyn vaihtoehdot sekä yrityksen talous ja tuottavuus. Kun aikaisemmin toteutetuissa, heikkoihin signaaleihin reagoivissa työvoimakoulutuksissa opiskeltiin yleensä vain yhtä tai kahta isoa asiakokonaisuutta, tässä koulutuksessa osa-alueita on paljon.

Opiskelijat tutustuvat koulutuksen aikana seuraaviin kasvun ja uuden työn elementteihin: sähköinen liiketoiminta ja verkkokauppa, IPR-oikeudet, digitalisaation hyödyntäminen liiketoiminnassa, Big Datan hyödyntäminen uutena liiketoimintana, Internet of things, tuotekehitys, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu, brändäys ja markkinoilla erottuminen, alustatalous, sivuvirroista liiketoimintaa, uudet rahoitusmuodot, eri toimialojen leikkauspintojen liiketoimintamahdollisuudet, kansainvälistyminen, joukkoistaminen, kokeilukulttuuri, cleantec, kyberturvallisuus sekä maakuntauudistuksen kautta avautuvat uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Oppiminen tapahtuu pääasiassa käytännön yritystapausten kautta ja muutenkin Yrityksen kasvubuustaaja toimii kokeilukulttuurin hengessä. Opiskelijat osallistuvat kuuden viikon pituisiin teemoitettuihin ”kehittämispyrähdyksiin”. Kasvuhakuiset yritykset voivat antaa kolmen hengen opiskelijatiimeille yrityksensä kasvun kehittämistehtäviä ratkottavaksi näille kuuden viikon jaksoille. Yritys voi osallistua yhteen tai useampaan jaksoon. Näin keskisuomalaisten yritysten on mahdollista saada veloituksetta ulkopuolista sparrausta liiketoimintansa kasvun haasteisiin ja tukea kasvutavoitteidensa edistämisessä. Samalla opiskelijat oppivat yritysten case-esimerkkien kautta yritysten kasvuprosesseista, niiden sisällöistä ja ratkaisuvaihtoehdoista.

Työskentelytilassaan Vapaudenkadulla opiskelijat voivat toteuttaa pop-up- tai muita tapahtumia. Lisäksi siellä voidaan järjestää miniseminaareja jne. Mukaan lähtevät yritykset saavat halutessaan näkyvyyttä koulutustilan näyteikkunassa screenillä pyörivillä mainoksilla. Koulutuksen aikana opiskelijat verkostoituvat muihin yritysten kasvua tukeviin tahoihin, hankkeisiin ja henkilöihin.
He myös osallistuvat erilaisiin yritysten kasvutapahtumiin. Verkostoituminen tukee opiskelijoiden oppimista ja tulevaa työllistymistä. Itse yrityksen kasvubuustaaja -koulutuksen ja sen opiskelijoiden some-näkyvyys on tärkeä osa kokonaisuutta. Yrityksen kasvubuustaaja -koulutuksella on blogi ja tulossa ovat omat nettisivut. Myös Twitter, Periscope ja muut sosiaalisen median kanavat ovat käytössä. Toivon mukaan mahdollisimman monet opiskelijat tulevat työllistymään kasvun kehittämistehtäviä tarjoaviin yrityksiin tai muihin kasvuhakuisiin yrityksiin. Opiskelijat voivat perustaa koulutuksen jälkeen osuuskunnan tai muun tyyppisen yrityksen, joka tarjoaa muille yrityksille tai organisaatioille liiketoiminnan kasvun tai uuden työn elementtien osaamista.

Ohjausryhmä seuraa ja arvioi
Koulutukselle on asetettu ohjausryhmä, joka kuuden viikon välein arvioi, miten opiskelijat ovat onnistuneet ratkaisemaan yritysten antamia kehittämistehtäviä. Koulutuksen järjestäjän on mahdollista saada pientä tulospalkkiota, mikäli ohjausryhmä arvioi kehittämistehtävien onnistuneen.

Yrityksen kasvubuustaaja -työvoimakoulutus päättyy 5.1.2018. Syksyllä 2017 arvioimme, miten hyvin tällainen koulutusmalli palvelee kasvuhakuisia yrityksiä ja kasvun teemoista kiinnostuneita työnhakijoita. Jos malli toimii hyvin, yritysten ja opiskelijoiden palautteet ovat hyviä ja mallin nähdään tukevan yritysten kasvun kehittämisen tarpeita, koulutus voidaan toteuttaa uudelleen. Uusi yrityksen kasvubuustaaja – koulutus voisi alkaa keväällä 2018. Mallista on mahdollista tehdä säännöllisesti toimiva koulutus- ja kehittämispalvelu, jonne pääsystä kasvuhaluiset yritykset kilpailevat ja jonne valikoituu vuosi vuodelta innokas, kehittämisorientoitunut osaajien joukko. Kaikki tämä tähtää keskisuomalaisten yritysten kasvuun, työllisyyden paranemiseen ja tätä kautta hyvinvoinnin lisäämiseen maakunnassa.
Marja Pudas
Yksikön päällikkö
Työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen

Seuraa @kasvubuustaaja -twitter tiliä ja blogia