Kyllä keskustelu kannattaa


Viime tiistaina lähdin työkavereiden kanssa lounaalle, vaikka ruokahalu tuntui olevan vähän kateissa. Nähtävästi jännitti. Iltapäivällä oli kalenterissa Keski-Suomen kestävän elämäntavan yhteistyöryhmän KYKYn uuden toimikauden ensimmäinen kokous. Järjestävän seuran edustajana ja ryhmän tämän vuoden puheenjohtajana olin pyrkinyt valmistelemaan kokouksen huolella. Kokouksesta oli tulossa hybridimallinen: osa oli tulossa paikan päälle ja useimmat osallistuivat etänä. Treenasin ryhmiin jakamista Teamsissä työkavereiden kanssa. Sommittelin diaesitykseen herätteitä ja selkeitä toimintaohjeita. Selvitin, minkä kokoisiin kuppeihin kokoushuoneen kahviautomaatin juomat mahtuvat. Mukaan oli tulossa paljon ihmisiä, myös useita uusia jäseniä, enkä halunnut, että nämä tahoillaan arvokasta työtä tekevät ihmiset kokevat aikansa valuvan hukkaan. 

Yhteydet toimivat ja videoruudut näyttivät sitä, mitä oli tarkoituskin. Ihmiset eri puolilta maakuntaa ja erilaisilta osaamisen alueilta keskustelivat, löysivät yhteisiä kiinnostuksen kohteita – ja vaikuttivat innostuvan! Paikan päällä olevien kesken käytiin myös hyvät jälkijuttelut. ”Eipä tästä olisi ehkä tullut juteltua, jos ei olisi täällä tavattu.” Jo seuraavana päivänä sain viestin, jossa kerrottiin, että nämä keskustelut olivat muotoutuneet toiminta-aikomukseksi ja alustaviksi käytännön suunnitelmiksi. 

Aina yhteistyöryhmäilystä ja verkostoitumisesta koituvia konkreettisia hyötyjä ei ole osoitettavissa näin selkeästi tai nopeasti. Vuosia sitten, KYKY-ryhmän silloisen toimikauden valmisteluvaihteessa, minua ohjattiin huolehtimaan, että ryhmästä ei tule sitten mitään kahvikerhoa. KYKY-ryhmälle ei ole etukäteen osoitettu tarkkoja tehtäviä, joita sen on suoritettava. Kokouksemme vahvisti kuitenkin jälleen uskoani siihen, että aloja ja sektoreita yhteen tuovat keskustelut ovat tarpeen ja hyödyllisiä, vaikka välillä vaikuttaisikin siltä, että tässä vain rupatellaan. Parhaimmillaan nämä tapaamiset lisäävät vaikuttavuutta kaikkien osallistujien työhön.  

”Verkostotyötä tehdään tilanteissa, joissa avaimet haasteiden ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen eivät ole kenenkään yksittäisen toimijan hallussa. Haasteet on ymmärrettävä ja ratkaistava yhdessä.” Näin todetaan alueellisten ympäristökasvatusverkostojen tueksi laaditussa Luonnollisesti yhdessä -oppaassa. Kestävä kehitys ja kestävä elämäntapa ovat aihepiirejä, joihin edellä oleva kuvaus sopii hyvin. Kokouksessa mukana olleet kertoivat toivovansa ryhmän toiminnalta monialaista, monen eri alan asiantuntijan keskustelua, laajaa verkostoitumista, työelämäyhteistyötä, ideoiden jakamista, yhteisen ymmärryksen kehittämistä, näkyvää viestintää, kestävän elämäntavan läpileikkaavuuden edistämistä sekä toivon pilkahduksia tulevaisuuteen. 

Näillä suuntaviivoilla lähdemme yhdessä rakentamaan KYKY-ryhmän seuraavaa kolmea vuotta. Kahvikerhoilu voi potkaista ideat lentoon ja ideoita voivat lennättää kaikki osallistujat. Monialainen verkosto tarvitsee kuitenkin toisinaan myös koordinointia ja fasilitointia: apua tutustumiseen, luottamuksen rakentumiseen, viestintään ja asioiden yhteiseen rakentavaan käsittelyyn. Tällainen koollekutsuva rooli istuu mielestäni mainiosti maakunnalliselle toimijalle kuten ELY-keskukselle ja lisää myös sen toiminnan vaikuttavuutta. Uskon, että tähän käytetty siivu omasta työajastani ei mene hukkaan.Tanja Tuulinen
Ympäristökasvatusasiantuntija
Keski-Suomen ELY-keskus


Keski-Suomen kestävän elämäntavan yhteistyöryhmä KYKY tuo yhteisen pöydän ääreen tahoja, joiden toimintaan kestävä kehitys ja siihen liittyvä oppiminen liittyvät. Ryhmässä on mukana muun muassa järjestöjä, oppilaitoksia ja kuntien ympäristö-, sivistys-, nuoriso- ja vapaa-aikatoimen edustajia. Ryhmä on perustettu vuonna 2006 silloisen Keski-Suomen ympäristökeskuksen koolle kutsumana. Nyt alkanut kuudes toimikausi kestää vuoden 2026 loppuun. 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty

Uusi tieliikennelaki alkaa näkyä konkreettisesti myös Keski-Suomessa

Mikä juuri sinua innostaa?