Keski-Suomen ELY-keskus vahvasti mukana Jämsän alueen kehittämisessä

Jämsän seutu on viime vuosina saanut osakseen kovia taloudellisia iskuja, joilla on ollut vaikutusta paitsi alueen työllisyyteen myös muihin kehitysnäkymiin. Valtionhallinnon alueellisena viranomaisena Keski-Suomen ELY-keskus on ottanut tilanteen vakavasti niin lyhyellä aikavälillä kuin pitkäjänteisesti. Yhtenä keskeisenä instrumenttina on ollut hankerahoitus. Perimmäisenä tarkoituksena on piristää Jämsän seudun talouselämää ja luoda sitä kautta uusia työpaikkoja.


Yksi esimerkki ajankohtaisista hankkeista on Himokselle nouseva monitoimihalli, johon tulee erilaisia liikunta-, hyvinvointi-, viihde- ja ravintolapalveluita. Tarkoituksena on rakennuttaa alueelle majoittuville asiakkaille sekä paikallisille asukkaille ympärivuotisia palveluita. Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt tälle hankkeelle rahoitusta yli 600 000 euroa.

– Rakennusvaiheessa hanke työllistää noin 15 henkeä sekä valmistumisen jälkeen noin 4–8 henkeä, rahoitusasiantuntija Juha Tentke arvioi.

Rahoittaja eli ELY-keskus tarkastelee asioita yhteiskunnan kokonaishyödyn kannalta. Rahoituksen myöntäminen on aina harkinnanvaraista ja tarkan perehtymisen lopputulos.

 "Rahoittaja eli ELY-keskus tarkastelee asioita yhteiskunnan kokonaishyödyn kannalta.

Toinen hyvä esimerkki Himoksen alueen kehittämiseen osallistumisesta on jo käytössä oleva ensilumenlatu, jonka rakentamista ELY-keskus tuki yli 700 000 eurolla. Tämän tyyppisillä hankkeilla on erittäin iso merkitys, kun Himoksesta kehitetään entistä vahvempaa maakunnallista ja jopa valtakunnallista ympärivuotista liikunta- ja vapaa-ajan keskusta!


ELY-keskuksen liikennevastuualueen toimeen kuuluu Himoksen alueen eritasoliittymän rakennuttaminen valtatielle 9 Säyrylän kohdalle.


Matkailun ja yleishyödyllisten hankkeiden lisäksi tukea innovatiiviseen teollisuuteen ja työllistymiseen


Vaikka matkailu ja eritysesti Himoksen alue onkin keskeisessä osassa Jämsän seudun tulevaisuuden suunnitelmissa, se ei ole ainoa kehittämiskohde.

– Esimerkiksi elintarviketeollisuuden alalla ELY-keskus on myöntänyt huomattavan rahoituksen paikallisen Jokilaakson Juuston kasvuinvestointeihin. Onnistunut kasvu luo työpaikkoja ja vaurautta, yrityskehitysasiantuntija Tiia Rantanen kertoo.

Jokilaakson Juusto on kehittänyt toimintaansa voimakkaasti myös kasvipohjaisiin tuotteisiin ja investoinneilla on tehty lukuisia tuotteiden valmistukseen liittyviä kalustohankintoja. Liiketoiminnan kasvuun yrityksen käyttöön valmistuu tänä kesänä uudet toimitilat, joihin laitteisto sijoittuu. Myös Elosen Leipomolle on myönnetty tukea kasvuun ja tuotekehitykseen.

– Entisen Kaipolan paperitehtaan alueen teollinen infrastruktuuri mahdollistaa uuden tuotannollisen toiminnan sijoittumisen Jämsään. Jo olemassa olevat rautatieyhteys, teollisen mittakaavan sähkön ja lämmöntuotanto, veden käsittelyteknologia sekä suuret tuotannolliseen toimintaan soveltuvat hallit luovat uudistuvalle teollisuudelle, esimerkiksi kiertotaloudelle merkittäviä mahdollisuuksia, johtava asiantuntija Päivi Hamarus puolestaan toteaa.

Kaipolan sulkemista ei jääty märehtimään


Suurin yksittäinen tukitoimien kohde on ollut Kaipolan tehtaan sulkemisesta johtuneet toimenpiteet. Niissä Keski-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto ovat olleet hyvin vahvasti mukana alusta lähtien.

TE-toimiston rooli on korostunut muun muassa henkilöasiakkaiden osaamisen ja uusien työmahdollisuuksien kartoittamisessa – paljon muussakin. Ratkaisevaa on ollut se, että asiakkaita palveltiin jo proaktiivisesti tehtaalla, liittyipä asia sitten vaikkapa yritystoiminnan aloittamiseen tai koulutuskuvioihin.

ELY-keskuksen osalta haluamme nostaa esiin yhtenä yksittäisenä asiana rekrytointikoulutukset, joita suunnittelemme ja rahoitamme.

– Keski-Suomessa RekryKoulutukset ovat kasvattaneet suosiotaan. RekryKoulutus on työnantajille oiva apu työntekijöiden rekrytoinnissa, kun ammattitaitoisia työntekijöitä ei löydy eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina oppilaitoksista. RekryKoulutuksen sisältö räätälöidään työnantajan tarpeiden mukaiseksi yhdessä kouluttajan kanssa ja koulutukseen sisältyy sekä teoriaopintoja, että työssäoppimista. ELY-keskus rahoittaa koulutuksen kokonaishinnasta 70 %, koulutusasiantuntija Minna Haapala avaa.

"RekryKoulutus on työnantajille oiva apu työntekijöiden rekrytoinnissa, kun ammattitaitoisia työntekijöitä ei löydy eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina oppilaitoksista. 

 


Lopuksi on syytä todeta, että huolimatta Kaipolan tehtaan lakkauttamisen ensijärkytyksestä, Jämsän seudun työttömyysluvut eivät päässeet nousemaan mitenkään merkittävästi. Tästä kiitos kuuluu toki muillekin kuin ELY-keskukselle ja TE-toimistolle, mutta tyytyväisinä voimme kuitenkin todeta, että olimme ja tulemme olemaan merkittävässä roolissa pehmentämässä äkillisten muutosten aiheuttamia kuohuja niin Jämsässä kuin muuallakin.


Teksti: Santtu Lytsy (tekstissä mainittujen ELY-keskuksen asiantuntijoiden haastattelun pohjalta)
Kuva: Janne Jaatinen

Keski-Suomen ELY-keskus

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty