Keski-Suomen ELY-keskus

Ajankohtaisia tarinoita Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toiminnasta

maanantai 19. elokuuta 2019

RekryKoulutus on pureva toimi työllisyysasteen nostossaKoulutus ja työllisyys - RekryKoulutus

ELY-keskus rahoittaa ja hankkii yhdessä työnantajien kanssa räätälöityä koulutusta uusien työntekijöiden rekrytoimiseksi. RekryKoulutus on jo kauan käytössä ollut ja toimiva koulutustuote, jonka avulla yritysten rekrytoinnit onnistuvat paremmin.

Yritysten rekrytointiongelmat ja työvoimapula ovat entisestään lisääntyneet. Monilla alueilla ja toimialoilla Suomessa – myös Keski-Suomessa – ne haittaavat yritysten sujuvaa toimintaa, kehittymistä ja kasvua. Syitä on monia, joista osaamisen puute yksi merkittävimmistä. Perustason ammattitutkinto ei useinkaan enää riitä, vaatimustaso on automatisaation, digitalisaation ja työtehtävien sisällön monipuolistumisen myötä noussut. Työpaikoilla tarvitaan yhä räätälöidympää osaamista.

Yritys voi yhteisvoimin ELY-keskuksen, kouluttajan ja TE-palvelujen kanssa etsiä, valita ja kouluttaa sopivat työntekijät työttömänä ja työttömyyden uhan alla olevista työnhakijoista. Samalla nostetaan työllisyysastetta ja tarjotaan työtä vailla oleville mahdollisuus päivittää osaamistaan ja työssä tarvittavia taitoja. Yritys saa kaipaamaansa koulutettua lisävoimaa ja työtä hakeva uuden mahdollisuuden jatkaa mielekästä työuraa.

"Yritys voi yhteisvoimin ELY-keskuksen, kouluttajan ja TE-palvelujen kanssa etsiä, valita ja kouluttaa sopivat työntekijät työttömänä ja työttömyyden uhan alla olevista työnhakijoista."
 
Keski-Suomessa RekryKoulutuksia on meneillään ja vireillä jatkuvasti, koko kuluva vuosi on ollut vauhdikas ja ennätyksellinen. Yhteishankinnalla työnantajien kanssa on koulutettu yrityksiin uusia työntekijöitä monille toimialoille mm. teknologiateollisuuteen tuotantoon ja kokoonpanoon, ravintola- ja ruokahuoltoalalle, kuljetustehtäviin sekä myyntiin ja markkinointiin. Näiden lisäksi uusia koulutushankkeita muillekin aloille on vireillä ja alkamassa syksyn aikana.

Työvoimakoulutuksista juuri RekryKoulutukset kiinnostavat työn- ja koulutushakijoita eniten. Koulutuksen jälkeen on työsuhde odottamassa. Rekrytointi koulutuksen kautta on työtä vailla olevalle turvallinen ja hyvä tapa aloittaa uusi työ. Epävarmuus omasta osaamisesta hälvenee, kun voi aloittaa uuden työn koulutuksen kautta. Samassa koulutuksessa on muitakin, mikä vielä madaltaa kynnystä hypätä uusiin haasteisiin. Työantajallekin on etua siitä, että uudet koulutetut työntekijät oppivat toisiltaan ja toimivat toistensa tukena.

"Koulutuksen jälkeen on työsuhde odottamassa."

Vaikka kasvu hiipuisikin eikä vienti yhtä hyvin vetäisikään, RekryKoulutuksella on tilauksensa. Uusia työntekijöitä tarvitaan eläköityvän työvoiman tilalle.

Koulutusasiantuntija
Talvikki Tuimala
Keski-Suomen ELY-keskus

tiistai 18. kesäkuuta 2019

ELY on estämässä metsäkatastrofia feromonit apunaan

Suomen metsien suurimmat uhat tulevat pienistä eläimistä. Tällä kertaa ei puhuta ihmisille vaarallisista punkeista vaan puutuhoja aiheuttavista mäntyankeroisesta ja aasianrunkojäärästä. Mikäli nämä tuhoajat pääsisivät metsiimme vapaasti jylläämään, seuraukset puunjalostusteollisuudelle ja luonnolle olisivat mittavat. Siksi muun muassa Keski-Suomen ELY-keskus suorittaa useita ennaltaehkäiseviä toimia, jotta tuhoilta vältyttäisiin.

Molemmat mainitut tuholaiset ovat vieraslajeja, jotka leviävät ulkomailta esimerkiksi puisten pakkausmateriaalien mukana. Siitä syystä ELY suorittaa Tullin toimeksiantoina tavaran tuontierien valvontaa. Lisäksi markkinoilta otetaan kartoitusnäytteitä ja puisten pakkausmateriaalien valmistajia valvotaan. ELY-keskukset keräävät vuosittain alueidensa metsistä ja riskikohteista myös porausnäytteitä sekä käyttävät ansapyyntimenetelmiä.Aasianrunkojäärä on kooltaan hyvin havaittava, mutta havaitsemista vaikeuttaa se, että ennen aikuisvaihettaan se elää jopa 4-5 vuotta puun sisällä. Kuva: Ruokavirasto


Mitä tapahtuisi, jos…

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Heli Viiri on todennut, että metsiin päästessään mäntyankeroinen veisi sahateollisuuden kilpailukyvyn saman tien, koska sen jälkeen Suomesta ei voitaisi viedä sahatavaraa ulos ilman kallista lämpökäsittelyä. Mäntyankeroista ei havaitse paljaalla silmällä, mikä tekee siitä erityisen viheliäisen.

Lisäksi seuraukset puustolle itselleen olisivat kohtalokkaat, koska mäntyankeroinen tukkii lisääntyessään puun tiehyet. Mänty kuolee sen jälkeen verraten nopeasti tukkimisen ja siitä seuraavan tautiherkkyyden yhteisvaikutuksesta. Lisää seurauksista voi lukea esimerkiksi täältä.

Aasianrunkojäärä tappaa vastaavasti lehtipuita. Levitessään kuoriainen kykenisi aiheuttamaan mittavia ja totaalisia tuhoja. Se on jo onnistunut rantautumaan muutamia vuosia sitten Vantaalle. Sen mahdollisista havainnoista tulee ilmoittaa välittömästi viranomaisille, jotta torjuntatoimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä viivyttelemättä.

Rakkauden kemikaalilla aasianrunkojääriä jahdataan

Lehtipuihin erikoistunutta aasianrunkojäärää pyritään kartoittamaan erityisellä ansapyyntimenetelmällä, joka asennetaan riskikohteiden lähettyville puihin. Ansoissa käytetään houkutteena feromoneja, jotka vaikuttavat lajin yksilöiden käyttäytymiseen ja hormonitoimintaan. Kuoriainen ei pysty vastustamaan kiusausta vaan kulkeutuu ansaan, jonka näytteet lähetetään analysoitavaksi.


Aasianrunkojäärän feromonipyydys
Kuva: Ruokavirasto

Tilanne näiden molempien tuholaisten kohdalla on toistaiseksi hallinnassa, mutta jotta niin olisi jatkossakin, on tätä ennakoivaa ja tärkeää työtä jatkettava herkeämättä. Valvonta saattaa kuulostaa terminä negatiiviselta, mutta se on usein paras ja tehokkain keino estää ei-toivottujen seurauksien toteutumista. 
 
Kasvintarkastaja
Aili Vuorenmaa
Keski-Suomen ELY-keskus


torstai 9. toukokuuta 2019

Suomen lajisto muutoksen kourissa - uhattuina ovat myös kaikille tutut haarapääsky ja hömötiainen

Ketokatkero on uhanalainen niittylaji, joka on taantunut laidunnuksen vähentyessä
 
Biologin vapaa-aika menee usein samoissa merkeissä kuin työt. Keski-Suomen ELY-keskuksessa tehtäväkenttääni kuuluu monien luonnonsuojelutehtävien ohella uhanalaisten lajien suojelun edistäminen. Vapaa-aikana harrastukseni ovat myös luontopainotteisia. Kerran kuussa istumme noin kymmenen muun kasviharrastajan kanssa Keski-Suomen luontomuseolla ja tutustumme kasvikokoelmaa ja valokuvia hyödyntäen eri kasviryhmiin.

Kasvikokoelmissa on runsaasti näytteitä 1900-luvun alkupuolelta ja jopa 1800-luvulta. Aiemmin kasvien keräily on yleinen harrastus. Itsestään selvää oli, että jokainen tutustui lajistoon jo kouluaikana oman kasvion keräämällä. Monet nykyisin uhanalaisiksi käyneet lajit ovat olleet aiemmin yleisiä. Esimerkiksi erittäin uhanalaista ketokatkeroa on kerätty aikanaan runsaasti ympäri Keski-Suomea. Nyt jäljellä on enää kymmenkunta paikkaa, ja melkein kaikkien osalta säilymisen edellytyksenä on aktiivisten hoitotoimien toteuttaminen.

Ketokatkero on perinnebiotooppilaji, joka on kukoistanut niitto- ja laiduntalouden aikana, mutta jonka kanta on hiipunut tehomaatalouden vallatessa alaa. Ketokatkeron jäljellä olevat kasvupaikat pitäisi saada laidunnuksen tai säännöllisen niiton piiriin, jottei laji häviäisi Suomesta.

Ketokatkero - kuten myös moni muu uhanalainen kasvilaji - voisi myös saada jalansijaa tienvarsista, jos tienvarsia hoidettaisiin niittämällä ne loppukesästä ja keräämällä pois niittojäte. Lisäksi pitäisi pystyä estämään haitallisen vieraslajin komealupiinin levittäytyminen kaikkialle tienvarsiin.

Uhattujen lajien joukkoon on noussut hyvinkin tuttuja lajeja

Maaliskuun alkupuolella julkistettiin uusi Suomen lajien uhanalaisuusarviointi. Tulokset ovat herättäneet huolta luonnosta kiinnostuneissa kansalaisissa. Uhanalaisia eivät ole enää vain ketokatkerot ja aarnimäihiäiset, sillä uhattujen joukkoon oli noussut yhä enemmän kaikille tuttuja lajeja, kuten haarapääsky ja hömötiainen. Lähes uhanalaisiksi eli silmälläpidettäviksi on linnuista luokiteltu mm. pyy ja ennen niin yleinen maatalousympäristön laji kiuru.

Uhanalaistuminen vyöryy eteenpäin vääjäämättä. Vanhojen metsien jäkälä-, sammal- ja lahottajasienilajisto hiipuu, ojitettujen soiden kämmekät katoavat ja avoimien niittyjen ja rantojen lajit eivät enää pärjää rannat valtaavalle ruovikoille. Eikä tässä kaikki: ilmastonmuutoksen eteneminen voi merkitä tunturilajiston merkittävää köyhtymistä jo lähivuosikymmeninä. Entä miten käy ihan tavallisen lajistomme? Saammeko enää tulevaisuudessa nauttia metsän antimista kuten mustikoista, jos pölyttäjät käyvät vähiin? Puhumattakaan viljelykasvien pölytyksen onnistumisesta!

 
Uhanalaisia niittylajeja voidaan auttaa niittämällä niiden kasvupaikkoja

Jokainen voi toimia!

On siis aika herätä ja ryhtyä toimiin! Ja näihin talkoisiin tarvitaan toimia niin julkisen vallan taholta, elinkeinonharjoittajilta ja yrityksiltä kuin yksittäisiltä kansalaisiltakin. Viime kädessä jo valintamme kuluttajina vaikuttavat. Voimme myös vaikuttaa päättäjiin monimuotoista elinympäristöämme puolustaen.

Luonnon ja uhanalaisten lajien eteen voi tehdä aktiivisia toimia. Pihapiiristä saa monimuotoisemman perustamalla niityn tai kasvattamalla perhosia ja mesipistiäisiä houkuttelevia ravintokasveja. Liiallinen siistiminen kannattaa myös unohtaa; pihan laitamille voi jättää pöheiköitä linnuille tai lehtikasoja siileille. Vieraslajeja voi torjua lenkkipolkunsa varresta ja kuntoilua voi harrastaa osallistumalla niittotalkoisiin.

Ehkäpä ketokatkero ja muut uhanalaiset lajit saadaan kuitenkin säilymään ja ilahduttamaan tulevia sukupolviakin! Sen eteen kannattaa jokaisen kantaa kortensa kekoon!

Biologi
Johanna Hallman
Keski-Suomen ELY-keskus


perjantai 26. huhtikuuta 2019

Koekuormituksia ja huolestunutta kansalaispalautettaOtteita ELY-keskuksen siltainsinööri Jaatisen...eiku Mikkosen työstä

Oletko koskaan tullut miettineeksi maantiesiltojen yli ajaessasi, että on olemassa ammattikunta, joka työkseen muun muassa tarkkailee niiden kuntoa? Paitsi että vesistöjen ja muiden esteiden ylitys siltoja pitkin helpottaa meidän tavallistenkin ihmisten elämää, ne ovat aivan välttämättömiä elinkeinoelämälle. Siksi turvallisuusnäkökohtien lisäksi silloista on pidettävä hyvää huolta. ELY-keskusten siltainsinöörit tekevät tätä työtä.

Jari Mikkonen on Keski-Suomen ELY-keskuksen siltainsinööri. Kun haastattelin aikoinaan Jaria tätä julkaisua varten, jäi mielenkiintoista materiaalia niin paljon yli, että päätin avata hänen työtään vielä vähän lisää.

Tarinaa riittää, aloitetaan siltojen koekuormituksista.

 – Yhden sillan tiedän, että se on saanut pysyviä muodonmuutoksia näissä kokeissa. Silta ei kylläkään ollut meidän. Toisen tiedän, joka on tahallaan särjetty eli se koekuormitettiin murtoon saakka. Silta oli poistumassa muutenkin käytöstä.

 No, mikä järki siinä sitten oli?

– Haluttiin tutkia, kuinka paljon yli kuormitusohjeiden se kestää taakkaa. Varmuuskertoimet ovat sen verran rajuja, että ei siihen meinattu saada mahtumaan niin paljon painoa, että se särkyisi. Jatkuvalle liikenteelle ajokelvottomaksi meni kyllä, mutta ei sekään totaalisesti hajonnut, Jari muistelee.

Akkalan siltakompleksi Jyväskylässä
 
Koekuormitukset tehdään tavallisesti ihan normaaleilla raskailla ajoneuvoilla. Yrittäjät kuulemma vuokraavat kalustoa kuljettajineen ihan mielellään näihin testeihin.

 – Tuntihinnalla tulevat. Koekuormittaminen on pitkäveteistä hommaa, hyvin kuskeilla hermot kestää. Ensin merkataan kannelle akseleiden paikat eri autoille. Sitten niitä ajetaan sillalle, pysäytetään, liikutellaan, ajetaan kävelyvauhtia ja normaalivauhtia. Siihen menee koko päivä ja vielä hohhaillaan, että mitähän seuraavaksi. Muu liikenne pysäytetään testien ajaksi.

Kuormituksen edetessä tarvitaan lisäpainoja.

– Valmiiksi punnittuja betoniköntsiä saadaan betonitehtailta ja nosturifirmoilta. Niitä sitten nostellaan rekkojen kyytiin sitä mukaa kun uskalletaan. Kantavuusasiantuntijat sanovat kyllä, että paljonko laitetaan.

Sillan liikuntasaumalaitteen rakenteet ovat vaurioituneet

"Hep", huusivat melojat ja sukeltajat


Vuoden mittaan Keski-Suomen ELY-keskus saattaa teetättää pienimuotoisia parannustöitä jopa 40-50 sillalla. Kaidevauriot ovat yleisimpiä syitä toimenpiteisiin. Viranomaisten ja ylläpitourakoitsijoiden omien tarkastusten lisäksi hep-huutoja saattaa joskus tulla tavallisista kansalaisiltakin.

 – Joutsasta tuli kerran melojalta tieto, että sillasta tippuu paloja järveen. Puhelimessa pääsin kiinni sillan kohdasta, joten saatoin sillä kertaa todeta paikalla jo aiemmin itsekin käyneenä, että sillan kantavuuteen ja käyttöön tippumisilla ei ole vaikutusta. Toki alle ei kannata kenenkään mennä.

Toinen tapaus oli jo huolestuttavampi, kun harrastesukeltajat ottivat Kärkisten sillalta yhteyttä. Sillan yhden pylonin (kannatinpylväs, kirj. huom.) perustuksista oli lohjennut valtava betonilohkare.

– Säikähdin, että onko noin. Yhteydenotto aiheutti pahaa vipinää sielunelämässäni ja siinä meni pitkään piirustuksia katsellessa. Päädyin lopulta siihen, että sen täytyy olla sinällään vaaraton työbetonin palanen. Mutta pakkohan se oli varmistaa, kun kyse on tuon luokan rakenteista.

Jari käynnisti nopeasti vedenalaisen skannauksen. Selvisikin, että hänen ennakkotuumailunsa olivat osuneet oikeaan. Perustuksen työvalun pohja on repaleinen. Kun siitä on rakentamisen jälkeen purettu muotti pois, on työbetonin reunasta lohjennut muutaman sadan kilon painoinen lohkare. Kuormia kantava rakenne oli suunnitelmien mukaisissa mitoissa. Sukeltajalle toki vaarallista sukeltaa juuri niillä seuduin.

Kaikenlaista sattuu ja tapahtuu. Aineistoa jäi vieläkin käytettäväksi, joten ehkä palaamme siltainsinöörimme sattumuksiin vielä myöhemmissä blogeissamme.

– Sen vielä sanon, että jos ihmiset huomaavat silloissa jotain selvästi tavallisuudesta poikkeavaa, ottakaa ihmeessä yhteyttä jatkossakin!

Teksti:


Viestintäasiantuntija
Santtu Lytsy
Keski-Suomen ELY-keskus


perjantai 22. maaliskuuta 2019

Liito-orava on yhtä yleinen kuin hirvi – miksi toista suojellaan ja toista metsästetään?

Olin saanut työtoveriltani aiheen blogikirjoitukseen suurin piirtein yllä olevalla otsikolla. Hetken mietin, osaisinko selittää asiaa riittävästi lyhyessä blogissa. Yritetään.

Usein uhanalaisen lajin suojelun tarpeellisuudesta ja keinoista puhuttaessa, mennään herkästi lakien, pykälien, direktiivien ja artikloiden taakse sekä viitataan yleisesti lajin taantumiseen. En siis ole ainakaan itse ehkä osannut riittävän selvästi tuoda esiin niitä syitä, miksi suojelutoimia ja ne mahdollistavia lakipykäliä tarvitaan. Asiaa pohtiessani huomasin, että otsikon lajiparilla, liito-oravalla ja hirvellä on itse asiassa hyvä havainnollistaa ja kertoa asiasta vähän tarkemmin. Siitäkin huolimatta, että kyseessä on kaksi monin tavoin hyvin erilaista eläinlajia.


Liito-oravakannan ja hirvikannan kehitys

Vuonna 2006 Suomessa valmistui ensimmäinen koko maan kattava liito-oravan kannan arviointi. Tutkimuksen tuloksena saatiin liito-oravanaaraiden määräksi 143 000 yksilöä. Jos koiraita on suunnilleen yhtä paljon, oli liito-oravia tuolloin kaiken kaikkiaan noin 280 000 yksilöä. Samana vuonna hirvikannan vahvuus oli metsästyskauden päätyttyä noin 90 000 yksilöä, vaikka niitä oli juuri metsästetty noin 75 000 yksilöä. Alla olevasta kuvaajasta nähdään kyseisten lajien kantojen kehityksen suunnat Suomessa. Kuva vastaa hyvin otsikon kysymykseen. 

Sata vuotta sitten, Suomen itsenäistymisen aikoihin maassamme oli hirviä vain muutamia kymmeniä yksilöitä. Nykyisessä "hirveässä" tilanteessa tämä mahdollisuus ei tule heti mieleen. Hirvi on siis ollut Suomessa lähellä sukupuuttoa 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun vuosikymmeninä. Myös hirvi on tarvinnut rauhoituksen välttyäkseen sukupuutolta maassamme. Nyt tilanne on se, että hirvikantaa yritetään pitää vakaana metsästyksellä, jotta lajin aiheuttamat taimikkotuhot ja liikenneonnettomuudet pysyisivät aisoissa.

Liito-oravakannan on puolestaan arvioitu olleen moninkertainen 1950-luvulla vuoden 2006 tutkimustulokseen nähden. Käytin kuvaajassa kertoimena lukua kolme, joka on pienin mahdollinen, kun puhutaan moninkertaisesta määrästä. Liito-oravakannan syöksy on jatkunut näihin päiviin saakka jyrkkänä. Juuri julkaistun Suomen lajien uhanalaisuus 2019 -arvioinnin mukaan liito-oravakantamme on pienentynyt v. 2006 arviosta vuoteen 2017 mennessä edelleen lähes 40 prosentilla (Huom! siis kymmenessä vuodessa). Kuvaajasta nähdään myös, että liito-oravia tosiaan on nykyisin suurin piirtein yhtä paljon kuin hirviä, jos hirvien talvikantamäärään lasketaan mukaan vuosittain metsästettävät noin 50 000 hirveä.

Mistä hirvikannan nousu ja liito-oravakannan lasku sitten johtuvat? Suurin syy on molemmissa tapauksissa sama ja se on sotien jälkeen tapahtunut metsien hakkuiden määrän voimakas kasvu. Hirvi on saanut taimikoista erittäin hyvän talviravintolähteen. Liito-orava on taas kärsinyt varttuneiden kuusivaltaisten sekametsien dramaattisesta vähenemisestä. Hirvi voi muuten hyvin paitsi, että sillä on suuri riski joutua metsästetyksi. Liito-oravan ongelmana on puolestaan se, että sille sopivat elinympäristöt alkavat olla vähissä. Pesäpaikkoja suojametsineen ei tahdo löytyä ja olemassa olevia häviää edelleen nopeaa tahtia.


Miten liito-oravan syöksykierre pysäytetään?

Suomi on lupautunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen vuoteen 2020 mennessä. Liito-oravan kohdalla kannan kehityksen suuntaa ei tuossa ajassa mitenkään ehditä muuttamaan. On huolestuttavaa, että vaikka liito-oravan suojelun eteen on tehty Suomessa enemmän töitä kuin minkään muun lajin, työn tulokset eivät näy parantuneena tilanteena. Tehdyillä toimenpiteillä kannan heikkenemistä on ehkä saatu hidastettua. Se on kuitenkin aika laiha lohtu.

Mikä liito-oravan sitten pelastaisi? Sukupuuttoon laji ei ihan vielä ole onneksi kuolemassa, mutta pieneksi kanta näyttää painuvan. Metsäluonnon monimuotoisuuden väheneminen on ollut muutenkin kuin pelkästään liito-oravien vähenemisen osalta huolestuttavan nopeaa. Niin kauan kuin metsät nähdään pelkkinä puuntuotantoyksiköinä, sama kehityssuunta jatkuu. Sirpaleisella luonnonsuojelualueverkostolla tilannetta ei voida korjata riittävästi.

Suomi on elänyt ja elää metsistä, mutta se tarkoittaa minusta muutakin kuin puun hyödyntämistä raaka-aineena. Jos emme pidä varaamme, osa Suomesta kuolee metsien mukana. Monimuotoisten metsiemme myyminen selluna ulkomaille on mielestäni iso synti. Metsissämme on runsaasti mahdollisuuksia moneen muuhunkin tarkoitukseen kuin paperimassaksi. Ehkä meidän pitäisi jakaa metsämme siten, että osaa niistä hyödynnettäisiin nopeakasvuisina sellutehtaiden puupeltoina, mutta suurinta osaa hoidettaisiin jatkuvan kasvatuksen periaatteilla. Uskoisin, että liito-oravan kannan syöksykierteen katkaisisi jo pelkästään näiden muidenkin metsänkäyttömuotojen huomioon ottaminen metsänkäsittelyssä. Lajin suojelutoimia ei silloin välttämättä edes nähtäisi rasitteena, vaan laatupuun kasvatus, metsien virkistyskäyttö ja metsäluonnon monimuotoisuuden vaaliminen olisivat tosiaan tukevia metsänkäyttömuotoja. 


Aulis Jämsä
Biologi