Uusi tieliikennelaki alkaa näkyä konkreettisesti myös Keski-Suomessa

Suomessa astui kesäkuun alussa voimaan uusi tieliikennelaki, joka näkyy tien päällä selvimmin uusina liikennemerkkeinä ja keltaisen tiemerkintävärin poistumisena. Meilläkin Keski-Suomessa muutostyöt on aloitettu. Kerromme tässä blogissa siitä, mitä kaikkea on luvassa.

Uuden tieliikennelain myötä keltainen sulkuviiva muuttuu valkoiseksi ja teiden varteen tulee useita uusia liikennemerkkejä. Monia merkkejä on myös selkeytetty. Muuttuneet liikennemerkit korvataan pääosin 10 vuoden siirtymäajan puitteissa. Lue lisää uudesta tieliikennelaista Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivuilta.

Jos muutoksen haluaa tiivistää esimerkiksi pyöräilyväylien osalta mahdollisimman lyhyesti, virke voisi kuulua seuraavasti: tulee enemmän ja yksinkertaistettuja liikennemerkkejä, jotta jäisi mahdollisimman vähän epäselvää siitä, kenellä on väistämisvelvollisuus. Kaiken takana on siis turvallisuus.


                    ”Tulee enemmän ja yksinkertaistettuja liikennemerkkejä, jotta jäisi                                      mahdollisimman vähän epäselvää siitä, kenellä on väistämisvelvollisuus.


Keski-Suomessa on jo aloitettu

Tiellä liikkujat ovat varmasti huomanneetkin, miten aika isokin osa keltaisista sulkuviivoista on jo vaihtanut väriään valkoisiksi yleiseurooppalaiseen tapaan. Loputkin sulkumerkinnät vaihtuvat kolmen vuoden siirtymäajan puitteissa. Muilla tiemerkinnöillä siirtymäaika on seitsemän vuotta. Maantieväritys on kuitenkin vain yksi osa muutoksesta.

– Olemme parhaillaan valmistelemassa työlistaa siitä, mitä liikennemerkkejä vaihdetaan tai lisätään ja missä järjestyksessä. Tässä asiassa priorisoimme kiireellisyyden mukaan. Ensiksi vaihdetaan ne merkit, jotka ovat liikenneturvallisuuden kannalta merkittävimpiä, liikennejärjestelmäasiantuntija Toni Myyryläinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.

Jyväskylän kaupungin omistaman ja ylläpitämän katuverkon puolella esimerkiksi Rantaväylän liittymiin on jo ilmestynyt uusia mopoilun selvemmin kieltäviä merkkejä. Aiemmassa samaa asiaa tarkoittavassa merkissä ei ollut mopon kuvaa vaan mopokielto sisältyi polkupyörään.


Mopollokin ajo kielletty!


– Meille on myönnetty erillisrahoitus uuden lain vaatimia toimenpiteitä varten. Puhutaan sadoista tuhansista euroista. Vielä tämän vuoden aikana vaihdamme tai lisäämme näiden mopokylttien lisäksi ohituskieltomerkkejä, kaksisuuntaisen pyörätien lisäkilpiä ja etuajo-oikeutta osoittavia merkkejä, Myyryläinen jatkaa.

Uusi laki ottaa voimakkaasti kantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin. Tarkoituksena on ennen kaikkea selventää väistämisvelvollisuutta. Jo aiemminkin ajoneuvolla on ollut normaali väistämisvelvollisuus, jos se on tullut kolmion tai stop-merkin takaa. Nyt autoilijan väistämisvelvollisuutta korostetaan lisäämällä varoituskolmion tai stop-merkin alle kaksisuuntaisesta pyörätiestä varoittava lisäkilpi. Tällaisia kohteita, joihin kaksisuuntainen pyörätie liittyy, on Keski-Suomessa arviolta noin 2 000 kpl.


Kaksisuuntaisen pyörätien lisäkilpi kolmion ja stop-merkin alle


Lähtökohtaisesti uudessa laissa pyöräilyväylät ovat yksisuuntaisia. Niinpä kaikkiin kaksisuuntaisiin pyöräilyväyliin tulee lisätä pyöräilyväylää osoittavan sinisen merkin alle lisäkilvellä kaksi nuolta.


Kaksisuuntaisen pyörätien lisäkilpi

Myös muita pyöräilyyn liittyviä uusia merkkejä ja liikennesääntöjä on tullut. Niihin voi tutustua Traficomin Pyöräilijän liikennesääntöoppaassa.


Etuajo-oikeuteen ja ohituskieltoon liittyviä lisäyksiä

Keski-Suomessa tarkastellaan joidenkin seututeiden merkitsemistä etuajo-oikeutetuksi. Käytännössä merkitys on siinä, että etuajo-oikeutetuilla teillä ajoradalle pysäköinti on kielletty, koska teiden liikenne on kohtuullisen vilkasta. Jo tähänkin saakka lain mukaan vähäisemmältä tieltä seututielle tuleva on ollut väistämisvelvollinen. Maakunnassa on etenkin joitain tällaisia moottoriteiden ja moottoriliikenneteiden rinnakkaisteitä, joita asia koskee.


                ” Käytännössä merkitys on siinä, että etuajo-oikeutetuilla teillä ajoradalle                           pysäköinti on kielletty, koska teiden liikenne on kohtuullisen vilkasta.


Vuoden 2020 aikana työn alle otetaan vielä ohituskielto päättyy -merkkien lisääminen sellaisille paikoille, joissa ohituskielto on aiemman lain mukaan päättynyt seuraavaan maantien risteykseen. Pelkän tiemerkinnän ei katsota riittävän osoittamaan ohituskiellon päättymistä. Tällaisia ohituskieltoalueita on Keski-Suomessa joitain kymmeniä, joista päättymismerkki puuttuu.


Myöhemmin tehtävät päivitykset

Linja-autopysäkkejä ei enää erotella lähiliikenteen tai kaukoliikenteen mukaisesti. Jo aiemmin on alettu poistaa pikavuoropysäkkejä osoittavia lisäkilpiä. On liikennöitsijöiden oma asia, millä pysäkillä he haluavat pysähtyä. Näkyvin muutos koskee tässäkin asiassa kuitenkin väriä: siniset linja-autopysäkin merkit poistuvat kokonaan ja tilalle tulevat keltaiset – siis myös vanhaan niin sanottuun kaukoliikenteeseen. 


Kaupunkiliikenteestä tuttu linkkipysäkin merkki tulee myös maanteiden
varsiin. Paitsi ei ihan – uudessa merkissä auton nokka osoittaa toiseen suuntaan.


Kokonaan uusia liikennemerkkejä ei Keski-Suomen maanteille ole nyt tulossa. Esimerkiksi vähimmäisnopeutta osoittavalle merkille ei ole ainakaan toistaiseksi tarvetta, mutta kukapa jatkosta varmaksi osaa sanoa.

Teksti: Santtu Lytsy, Keski-Suomen ELY-keskus


Juttu perustuu Keski-Suomen ELY-keskuksen liikennejärjestelmäasiantuntija Toni Myyryläisen haastatteluun.


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty