Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty


Kuva: Eeva-Maria Tidenberg, Jyu luontomuseo

Keskisuomalaisessa oli 9.10. artikkeli Sisä-Suomen poliisilaitoksen Jyväskylän poliisiasemalla edellisenä päivänä järjestämästä huutokaupasta. Tapahtuman yhteydessä poliisi oli myynyt täytetyn huuhkajan. Artikkelissa ei mainittu sitä, että rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti, vaihtaminen sekä tarjoaminen myytäväksi ja vaihdettavaksi on kielletty.

Suomen luonnonvaraiset nisäkkäät ja linnut, lukuun ottamatta riistaeläimiä ja joitakin rauhoittamattomia lajeja, ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja. Muiden eläinryhmien osalta rauhoitetut lajit luetellaan luonnonsuojeluasetuksessa. Rauhoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden haltuun ottaminen on kielletty. Kielto koskee myös pesien, munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden haltuun ottamista. Kaikkien rauhoitettujen lintulajien ja monen nisäkäslajin osalta kielletään myös yksilön, sen osan tai johdannaisen hallussapito ja kuljetus. Näihin kieltoihin voi hakea poikkeamista ELY-keskukselta. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan toimivaltainen viranomainen rauhoitettujen lintulajien osalta on Varsinais-Suomen ELY-keskus, jonne hakemusten käsittely on rauhoitettuja lajeja koskevissa lupa-asioissa muutoinkin paljolti keskitetty.

Rauhoitettujen ja uhanalaisten lajien myymisestä, vaihtamisesta sekä tarjoamisesta myytäväksi ja vaihdettavaksi säädetään luonnonsuojelulaissa. Lupatyyppi ja hakemuksen käsittelijätaho määräytyvät sen mukaan, mikä laji on kyseessä. Samaan yhteyteen myyntikieltojen kanssa on kytketty myös rauhoitettujen lajien yksilöiden vaihtamista ja yli valtion rajojen tapahtuvat siirtelyä koskevat kiellot.

Saatuaan tiedon täytetyn huuhkajan myynnistä huutokaupassa Keski-Suomen ELY-keskus otti yhteyttä Sisä-Suomen poliisilaitokseen. Poliisilla oli huuhkajalle vuonna 1990 saatu hallussapitolupa, mutta poliisilta puuttui Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta haettava lupa poiketa myyntiä ja myytäväksi tarjoamista koskevista kielloista sekä petolinnun myyntiä varten tarvittava CITES-todistus Suomen ympäristökeskukselta (SYKE). Tässä tilanteessa myös huuhkajan huutanut ostaja olisi tarvinnut Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta hallussapitoluvan.

Lajisuojelua koskeva lainsäädäntö on kaiken kaikkiaan jokseenkin mutkikasta, minkä vuoksi laintulkinta esimerkiksi kulloinkin vaadittavista luvista voi olla hankalaa. Neuvontaa asiassa antavat lupaviranomaiset eli Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus. Neuvoa voi myös kysyä oman alueen ELY-keskuksesta.

Ongelmallisia tilanteita on viime vuosina syntynyt erityisesti silloin, kun kauan sitten täytettyjä eläimiä yritetään myydä vaikkapa erilaisten nettipalveluiden kautta. Viime vuosina on myös lopetettu suuri joukko pieniä kouluja, joiden irtaimiston myynnin ohessa on saatettu laittaa myyntiin täytettyjä rauhoitettuja eläimiä, joita on käytetty opetustarkoituksessa. Tämä on siis kiellettyä ja nykyisin rauhoitettujen eläinten hallussapito- ja myyntilupien myöntämisen edellytykset ovat niin tiukat, ettei niitä käytännössä voida myöntää yksityisille tahoille. Todennäköisesti paras ratkaisu näissä tilanteissa on lahjoittaa kyseiset eläinyksilöt sellaiselle toimijalle, jolla on lupa-asiat kunnossa. Helpoimmin asia hoituu luonnontieteellisten museoiden esim. Jyväskylän yliopiston luonnontieteellisen museon kanssa.

Täytetyn huuhkajan osalta tilanne on nyt korjattu siten, että ostaja suostui kaupan purkamiseen ja luovutti sen 22.10.2019 takaisin poliisin haltuun. Huuhkaja toimitettiin Jyväskylän yliopiston luontomuseoon Vesilinnaan, jossa sitä käytetään tutkimus- ja opetustarkoituksessa.

Lisätietoja asiasta antavat:
biologi Aulis Jämsä, puh. 0295 024 749
ympäristölakimies Tarja Kangasmaa, puh. 0295 024 897

Keski-Suomen ELY-keskus

Kommentit

  1. Kiitos artikkelista. Tarkka saa olla, joskus voi olla että ihmiset ostavat jotain eivätkä esimerkiksi tiedä, että ovat rauhoitettuja. Meillä on saalistettu vain semmoisia, mitä saakin. Nyt olisi eläintentäyttäjä etsinnässä.

    VastaaPoista

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa