Positiivisten esimerkkien voimaa


Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto jaettiin 10. kerran

 
Pitkän ja vaiheikkaan historian kokenut kylänraitin vanha hirsirakennus seisoo nykyään ryhdikkäänä ja sisältä tuikkivat kodin valot. 

Vanhan höyrysahan voimalaitosrakennus ja puuvarasto ovat saaneet uuden elämän taidegalleriana ja käsityöyrityksen myymälänä.

Vanha puukoulu jäi koulutoiminnan lakattua tyhjilleen, kunnes se kunnostettiin kokoontumiskäyttöön yhteisöllisenä projektina.

Olympiastadionin peruskorjaus sai loppusilauksen mittatilaustyönä valmistetuilla ja asennetuilla puuverhouspaneeleilla.

Seurakunnan toiminta vanhassa pappilassa päättyi, nyt pappila palvelee asiakkaita ruoka- ja matkailualan yrityksenä.


Tekijät näiden hienojen onnistumisten takana saivat Keski-Suomen maakunnan kulttuuriympäristöryhmän (MAKU) myöntämän Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnon ja kunniakirjat vuonna 2021.

 

Palkitsemistilaisuus pidettiin 15.12.2021 Keski-Suomen museolla.
Kuva: Liisa Horppila-Jämsä

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Nostetaan kulttuuriympäristön onnistujat esille!

MAKU-ryhmässä eri viranomais- ja sidosryhmätahot puhaltavat yhteen hiileen keskisuomalaisen kulttuuriympäristön arvojen säilymisen, hoidon tason parantamisen ja kestävän käytön puolesta. Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnolla ryhmä haluaa nostaa esille kulttuuriympäristönonnistujia: yksityishenkilöitä, yrittäjiä, yhdessä tekijöitä, uusiin mahdollisuuksiin tarttujia, puurtajia ja osaajia.

MAKU-ryhmä on jakanut Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkintoa vuodesta 2005 lähtien. Aluksi palkinto jaettiin vuosittain ja vuodesta 2009 lähtien joka toinen vuosi. Ryhmä kerää ehdotuksia palkinnon saajaksi avoimella haulla ja päättää palkinnon ja kunniakirjojen saajista. Joulukuussa 2021 vuorossa oli jo kymmenes palkitsemiskerta. Positiivisilla esimerkeillä ja niistä aktiivisesti viestimällä MAKU-ryhmä haluaa kannustaa kulttuuriympäristöjen vetovoimaisuuden huomioimiseen ja hyvään hoitoon.

”Kulttuuriympäristö on ihmisen toiminnasta ja ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyttä, erilaisia tai eri-ikäisiä elementtejä sisältävää kokonaisuutta – ihmisten päivittäistä arkiympäristöä. Kokonaisuuteen kuuluvat rakennettu kulttuuriympäristö, kulttuurimaisemat, perinnemaisemat ja muinaisjäännökset. Kulttuuriympäristön käsite voi tarkoittaa sekä laajoja alueita että yksittäisiä kohteita. Osa siitä on suojeltu tai muuten määritetty erityisen arvokkaaksi. Kulttuuriympäristö sisältää myös aineettomia merkityksiä.”

Palkinto on uniikki, käsityönä tehty taideteos

Alusta lähtien palkinto on ollut korpilahtelaisen metalliseppä-emaloija Ulla Huttusen valmistama uniikki taideteos, emaloitu kuvalaatta kierrätyskuparitaustalla. Palkinnon lisäksi jokaisella palkitsemiskerralla on jaettu myös yksi tai useampia kunniakirjoja.

Ulla Huttunen esitteli palkinnon.
Vieressä MAKU-ryhmän varapuheenjohtaja Liisa Bergius.
Kuva: Miikka Kumpulainen

Ulla Huttunen esitteli vuoden 2021 palkinnon ja kertoi, että palkinnon valmistaminen on ollut joka kerta mielenkiintoinen ja mieluisia projekti. ’Palkinnontekijänä olen saanut vapaat kädet, olen perehtynyt palkittavaan kohteeseen ja etsinyt sitä kuvaavan aiheen. Toivottavasti myös tällä kerralla palkinnon saaja löytää siitä jotain omaa.’

Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto 2021: Saarijärven Ruustinna Oy

Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto luovutettiin Saarijärven Ruustinna Oy:n yrittäjä Heta Oinaalle Tarvaalan pappilan rakennetun ympäristön huolellisesta kunnostuksesta, hyvästä hoidosta ja kohteeseen hyvin sopivasta uudesta käytöstä. Saarijärven Ruustinna Oy tarjoaa vanhan pappilan miljöössä ruokaelämyksiä ja majoituspalveluja. Heta Oinas on puolisonsa Timo Rusasen kanssa kunnostanut pihapiiriä ja sen rakennuksia kulttuuriympäristöä ja pappilan kulttuurihistoriaa kunnioittavalla tavalla.  Vanha pappila on avannut ovensa niin saarijärveläisille kuin muualta tuleville. Tarvaalan pappilasta on tullut suosittu kohtaamis-, tapahtuma- ja juhlapaikka – ympäristö, jossa pihapiirin ja lähiympäristön historialliset kerrostumat ovat läsnä.


 

 

 

 

 


 

 

Saarijärven kappalaisen pappilan pihapiiri kuuluu Saarijärven vanha osa -nimiseen valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY). Tarvaalan pappila ja muut Saarijärven kirkon ohi kulkevan vanhan maantien varteen sijoittuvat rakennukset muistuttavat Saarijärven kirkonkylän ilmeestä yli sadan vuoden takaa. Kuva: J-P. Paananen ©Saarijärven Ruustinna Oy

 

Timo Rusanen ja Heta Oinas. Kuva: Antti Siukola.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Heta Oinas ja Timo Rusanen vastaanottivat Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnon 2021. Heta Oinas totesi työn jatkuvan suurella sydämellä. Timo Rusanen kiitti yrityksen erinomaisia yhteistyökumppaneita ja kaikkia saarijärveläisiä osaajia. ’Olemme juurtuneet paikkaan ja löytäneet verkostoja, joiden kanssa on hyvä toimia’. 

Kunniakirja: Risto Toivanen, Karstula

Risto Toivaselle luovutettiin kunniakirja Karstulan kirkonkylän valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) alueella sijaitsevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten: Hiekkavirran talon, Heikkisen talo ja vanhan kunnantalon (Kuhilas) kunnostamisesta. Rakennukset sijaitsevat Karstulan Keskustiellä lähellä tosiaan. Kunnostetuille ja kunnostettaville rakennuksille on mietitty niille sopiva käyttötarkoitus asuin- ja liiketiloina. Vanhojen rakennusten kunnostaminen säilyttää Karstulan kirkonkylän kulttuuriympäristön arvoja, ylläpitää kirkonkylän keskusraitin elinvoimaa ja lisää sen pitovoimaa.

Hiekkavirran talo Karstulan Keskustiellä.
Kuva: Risto Toivanen

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsa-Maria ja Risto Toivanen. Kuva: Antti Siukola


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Risto ja Elsa-Maria Toivanen vastaanottivat kunniakirjan. Risto Toivanen kertoi Keskustien kohteiden hankkimisesta ja kunnostuksesta: ’Yksi asia on johtanut toiseen ohjattujen sattumien ketjussa. Huomasin ohi ajaessa myynti-ilmoituksen Hiekkavirran talon ikkunassa ja tuli ajatus, että tuota voisi lähteä korjaamaan. Siinä vaiheessa ei ollut vielä ideaa, mitä talosta voisi tulla, mutta lopulta siitä tuli perheellemme koti.’ Kunnostustyö jatkuu Heikkisen talossa ja vanhassa kunnantalo Kuhilaassa. Risto Toivanen kiitti myös tukiverkostojaan, jotka ovat auttaneet ja sietäneet aikaa vievää vanhojen talojen kunnostusharrastusta. ’Matka on ollut pitkä, tunnustus lämmittää kovasti mieltä ja kannustaa jaksamaan. Toivottavasti esimerkkinä oleminen kannustaa myös muita näkemään vanhojen talojen kulttuurihistoriallisen arvon ja kunnostamaan niitä.’

Kunniakirja: Höyry-gallerian yrittäjät Ulla Huttunen ja Arto Salminen

Höyry-gallerian yrittäjäpariskunta Ulla Huttuselle ja Arto Salmiselle luovutettiin kunniakirja Korpilahden satamamiljöön arvokkaan kulttuuriympäristön elävöittämisestä ja innovatiivisesta ja ympäristöönsä positiivisesti säteilevästä yritystoiminnasta. Höyry-galleria perustettiin Korpilahden sataman vanhan höyrysahan voimalaitosrakennukseen ja puuvarastoon kymmenen vuotta sitten. Vuosien aikana Höyry-galleria on vakiinnuttanut asemansa arvokkaan kulttuuriympäristön elävöittäjänä. Ulla Huttunen ja Arto Salminen ovat inspiroivalla tavalla sovittaneet toiminnan vanhojen rakennusten puitteisiin ja historiaan. Höyry-Galleria, vaihtuvat näyttelyt ja paikallisten taiteilijoiden ja käsityöläisten kädentuotteita tarjoava putiikki saavat lisämerkitystä ympäristöstä.


 

 

 

 

 

 

 


 

 

Höyry-gallerian miljöö on osa Korpilahden kirkkoranta- valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY). Kuva: Liisa Horppila-Jämsä

 

Ulla Huttunen. Kuva: Antti Siukola.


 

 

 

 

 

 

  


 

 

Ulla Huttunen vastaanotti Höyry-gallerialle myönnetyn kunniakirjan. Ulla kiitti lämpimästi yrityksen yhteistyöverkostoja. Isoimmat kiitokset menivät kuitenkin Arto Salmiselle Höyry-galleriaan: ’Ilman Artoa ei olisi Höyryä’, totesi Ulla yrittäjäpuolisostaan. Ulla Huttunen antoi kiitospuheessaan rakkaudentunnustuksen myös Höyry-gallerian tiloille. ’Vanha suojeltu rakennus on kerrassaan hurmaava ja kaunis kohde.’

Kunniakirja: Siparila Oy

Siparila Oy:lle luovutettiin kunniakirja pitkäjänteisestä, tuloksekkaasta ja vastuullisesta puutuotekehityksestä ja tuotannosta, jota hyödynnetään sekä vaativassa restauroinnissa että modernissa puurakentamisessa. Siparila on kehittänyt yritystä pitkäjänteisesti ja innovoiden ja puutuotteitaan vastuullisesti ja yhteistyössä mm. suunnittelijoiden kanssa. Avarakatseisuus ja osaaminen tuotteistamisessa on mahdollistanut toteutuskelpoisia ja kestäviä ratkaisuja niin rakennussuojelun ja entistämisen kuin uuden merkittävän ja kestävän rakennetun kulttuuriympäristön toteuttamiseen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siparila Oy kehitti teknisesti vaativan ratkaisun Suomen ensimmäisen 8-kerroksisen puukerrostalon, Jyväskylän Puukuokan julkisivuverhoukseen. Kohde on palkittu sekä Arkkitehtuurin Finlandia- palkinnolla että Puupalkinnolla. Kuva Liisa Bergius

Juha Sojakka. Kuva: Antti Siukola


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siparila Oy:n toimitusjohtaja Juha Sojakka vastaanotti kunniakirjan ja kertoi että yrityksen tuotekehitys on ottanut ison harppauksen 2000-luvun alun perushöylälaudasta tämän päivän pitkälle työstettyihin puutuotteisiin. Viennin osuus yrityksen liikevaihdosta on kasvussa. ’Haluamme viedä myös ulkomaille kestävää, hyvää ja ekologista puujulkisivua.’

Kunniakirja: Jämsän kaupunki

Jämsän kaupungille luovutettiin kunniakirja Jokivarren vanhan puukoulun kunnostamisesta kokoontumiskäyttöön yhteisöllisenä projektina. Vuonna 1884 rakennettu puukoulu toimi kouluna vuoteen 2015 saakka. Jämsän kaupunki on ansiokkaasti tarttunut toimeen ja kunnostanut keskeisellä paikalla sijaitsevan, jämsäläisille merkityksellisen rakennuksen kokoontumistiloiksi. Kunnostustyötä on tehty vuosia hyödyntäen kaupungin omaa perinnerakentamisosaamista ja yhteiskuntavastuullisesti tarjoten työtä ja oppimisen mahdollisuuksia oman kylän ihmisille. Kunnostuksen lähtökohtana on ollut rakennuksen historian, ominaispiirteiden ja teknisten ominaisuuksien kunnioittaminen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämsän Jokivarren koulukeskus on maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kuva: Eero Manerus

 

Ilkka Silén ja Anna-Liisa Juurinen. Kuva: Antti Siukola.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Liisa Juurinen ja Ilkka Silén vastaanottivat Jämsän kaupungille myönnetyn kunniakirjan. Anna-Liisa Juurinen totesi Jämsän kaupungin edustajana olevansa ylpeä kulttuuriteosta. ’Lisäksi merkityksellistä on tapa, jolla kunnostustyö tehtiin. Kolmen vuoden aikana puukoulua rakensi noin 40 pitkäaikaistyötöntä, kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa henkilöä.’ Anna-Liisa Juurinen osoitti kiitokset näille tekijöille sekä Ilkka Silénille, joka on siirtänyt perinnerakentamisen osaamista eteenpäin ja tehnyt arvokasta työtä puukoulun ja monen muun kohteen eteen Jämsässä. Ilkka Silén osoitti kiitokset puukoulun kunnostajille ja Jämsän kaupungille, jolla oli rohkeutta lähteä toteuttamaan kunnostusurakkaa.


Mikä onnistumisia yhdistää?

Palkinnon ja kunniakirjojen saajat edustavat kulttuuriympäristön laajaa toimintakenttää. Jos palkituille kuitenkin halutaan etsiä yhteisiä nimittäjiä, niin sellaisina voidaan nähdä ainakin nämä asiat:

- oman toimintaympäristön arvostus ja kunnioitus
- taito kunnostaa ja säilyttää vanhaa ja halu toimia kestävällä tavalla
- innovatiivisuus, kyky nähdä mahdollisuudet ja uudet käyttötarkoitukset
- luottamus omaan toimintaan ja rohkeus yrittää

 

Lämpimät onnittelut kaikille palkituille!

 

Tarinakartta kertoo palkitut kautta aikojen

Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnot 2005-2021 -tarinakartan avulla voi tutustua vuosien varrella palkittuihin kohteisiin ja niiden toimintoihin. Tarinakarttaan pääset tästä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto

MAKU-ryhmä

Liisa Horppila-Jämsä
MAKU-ryhmän sihteeri
Ylitarkastaja
Keski-Suomen ELY-keskus

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty