Vuosi maahanmuuttoasiantuntijanaAloitin työt Keski-Suomen ELY-keskuksessa maahanmuuttoasiantuntijana helmikuussa 2016.  Keski-Suomessa oli silloin 17 vastaanottoyksikköä 9 kunnassa ja n 1900 turvapaikanhakijaa. Valtakunnallisen linjauksen mukaisesti jokainen ELY-keskus vastaa oman alueensa turvapaikanhakijoiden kuntiin sijoittamisesta. Päätehtävänäni oli neuvotella kuntapaikkoja oleskeluluvan saaville pakolaisille, erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleville kuten ilman huoltajaa tulleille alaikäisille, lapsiperheille ja sairaille. Keski-Suomen tavoitteena oli 660 kuntapaikkaa, joita saatiin kevään aikana 14 kunnasta 372. 

Kuntapaikoille ohjaamisesta ja kotouttamisen kulujen korvaamisesta ELY-keskus ja kunnat laativat kirjalliset sopimukset. Kuntapaikkasopimus tarkoitti käytännössä sitoutumista sekä asuntojen että kotouttamispalveluiden järjestämiseen ja ELY-keskuksen mahdollisuutta ohjata sovittu määrä oleskeluluvan saaneita kuhunkin sopimuskuntaan. Lisäksi 6 kuntaa varautui ns. avoimella sopimuksella huolehtimaan kuntaan itsenäisesti muuttavien kotouttamisesta ja muista palveluista. Kuntapaikoista päättäminen valtuustokäsittelyineen oli hidas prosessi. Kunnissa suhtauduttiin yleisesti ottaen pakolaistilanteeseen ja kuntapaikkatarpeeseen varsin asiallisesti, vaikka monenlaisia huolia ja epävarmuustekijöitä tunnistettiin. Suuria huolia olivat maakunnan huono työllisyystilanne, kuntien talous ja erityisesti sosiaalityön resurssien riittävyys kotouttamistyöhön. Kunnissa kaivattiin paljon myös kotouttamiseen liittyvää tietoa ja koulutusta. Järjestimme useita verkostotyökokouksia kevään aikana ja osallistuimme kunnanvaltuustojen iltaseminaareihin.  Kotona Suomessa -hankkeen kautta järjestettiin erityisesti sosiaalityön ammattilaisille koulutuksia.

Kevään kääntyessä kesäksi koottiin alueellinen yhteistyöryhmä vastaanottokeskusten, kuntien ja TE-toimiston edustajista. Tehtävänä oli laatia turvapaikansaaneiden kuntaan ohjaamisen toimintamalli Keski-Suomeen. Prosessit ja yhteiset pelisäännöt saatiin valmiiksi alkusyksystä. Loppukevään ja kesän aikana maakunnassa suljettiin ensimmäisiä vastaanottokeskuksia ja turvapaikanhakijoita keskitettiin harvempiin yksiköihin. Tämä lisäsi muuttoa Jyväskylään ja näkyi mm elokuussa kouluissa oppilasmäärissä. 

Maahanmuuttoviraston tavoitteena oli käsitellä turvapaikkahakemukset elokuun 2016 loppuun mennessä. Sen vuoksi olimme hieman huolissamme siitä, miten iso muuttoruuhka kesäajalle tulisi. Todellisuudessa oleskelulupia tippui hitaasti ja suuri osa luvan saaneista hankki itse asunnon pääasiassa Jyväskylästä, mutta jonkin verran Etelä-Suomestakin.  Maahanmuuttovirasto priorisoi lopulta alaikäisten oleskelulupien käsittelyn ja sen myötä kuntapaikkahakemuksia alkoi tulla ELY-keskukseen kesän aikana. Keski-Suomen alaikäisyksiköissä oli enimmillään 178 ilman huoltajaa tullutta alaikäistä. Alaikäisten kuntiin muuton tulppana oli se, ettei heille ollut tarjota heti perheryhmäkotipaikkoja eikä tuetun asumisen palveluja. Niistä oli pula koko maassa. Osalle Keski-Suomen ryhmäkotien alaikäisistä kotikunnat ja palvelut järjestyivät kovan kilpajuoksun jälkeen Kainuusta ja Pohjois- ja Etelä –Savosta ja Pirkanmaalta.  Palvelujen kilpailuttaminen oli kunnissa iso urakka eikä vastoinkäymisiltä vältytty. Keski-Suomen ensimmäinen perheryhmäkoti saatiin toimintaan lokakuun alussa Äänekoskelle, toinen joulukuussa Laukaaseen ja kolmas helmikuussa 2017 Jyväskylään. Ehdottomasti eniten työtä teetätti juuri alaikäisten kuntapaikkojen järjestäminen ja siihen liittyvien asioiden selvittäminen. Työhön kului koko syksy ja osa talvea. Nyt jotakuinkin kaikki ilman huoltajaa tulleet alaikäiset, joita meillä on toista sataa, ovat saaneet kodin, käyvät koulua, harrastavat, oppivat suomea ja jatkavat elämää eteenpäin.

Vuoden 2016 aikana Keski-Suomen kuntapaikoille sijoitettiin 160 turvapaikansaanutta. Vuoden 2017   alkukuukausina vastaanottokeskuksista on muuttanut jo 100 henkilöä kuntapaikoille. Vuodessa Keski-Suomen vastaanottokeskusten määrä on vähentynyt 17 yksiköstä viiteen ja kesän tullen vähenee kolmeen. Turvapaikanhakijamäärä on vähentynyt viime kesän 2350:stä n 1000:een. Suuri osa on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen ja odottaa nyt valituksen käsittelyä vastaanottopalveluiden piirissä. Mutta myönteisiäkin oleskelulupia tulee ja kuntiin muutot jatkuvat.  Tänä vuonna maakunnassa on kuntapaikkoja 316. 

ELY-keskuksen näkökulmasta yhteistyö kaikkien osapuolien kanssa on edennyt hyvin. Valmiita toimintaohjeita ja – malleja ei kovin paljon ollut. TEM, SM/Migri ja STM ovat rakentaneet ja päivittäneet ohjeita matkan varrella. Meillä kaikilla on ollut paljon opittavaa ja paljon on opittu kantapään kautta. Mm. Aluehallintoviraston ylitarkastajan apu ja asiantuntemus on ollut tarpeen alaikäisten asioiden hoidossa. Varautumista tulevaan suunnitellaan parhaillaan niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Menneestä otetaan varmasti opiksi ja mikäli uusi pakolaisvirta tulisi, ollaan valmiimpia toimimaan ja paremmilla eväillä.


Maahanmuuttoasiantuntija Arja Harmainen
Keski-Suomen ELY-keskus

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty