Huh hellettä ja muita ääri-ilmiöitä - ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaatii ennakointia ja aktiivisuutta


Viimepäivien helteet ovat monilla meistä vaikuttaneet yöuniin. Heillä, jotka omistavat ilmalämpöpumpun tai muun viilennysjärjestelmän on tietysti helpompaa. Itse joudun tyytymään märkään rättiin jalkopäässä. Erityisen haavoittuvassa asemassa kovilla ja pitkittyneillä helteillä ovat vanhukset ja pitkäaikaissairaat. THL:n arvion mukaan hellejaksot voivat Suomessa johtaa ennenaikaisiin kuolemiin. Helteeseen sopeutumisen toimia siis selkeästi tarvitaan. Muualla maailmalla on koettu vielä Suomen helteitä reilusti kovempia lämpötiloja, joiden seurauksena ovat mm. heikentyneet sadot ja kuivuus. Nurinkurista on se, jos helteisiin sopeudutaan päästäen lisää fossiilipäästöjä, jolloin kiihdytetään ilmastonmuutosta entisestään. 

 

Mitä ilmastonmuutos Suomessa aiheuttaa

 

Mitä muuta ilmastonmuutos Suomessa sitten tuo tullessaan kuin helteitä? Sään ääri-ilmiöt yleistyvät, sateisuus lisääntyy etenkin talviaikaan ja kuivuusjaksot sekä metsäpalot yleistyvät. Lisäksi luonnon monimuotoisuuden tila heikkenee entisestään, kun luontokappaleet eivät pysty sopeutumaan näin nopeaan elinympäristön muutokseen. Monimuotoinen luonto toimii myös toiseen suuntaan puskurina muutoksia vastaan. Terveet eli monimuotoiset luonnonjärjestelmät ovat vastustuskykyisempiä ääriolosuhteille ja uusille tuholaishyönteisille ja kasvitaudeille. Elämän perusedellytykset, kuten puhdas vesi, ruoan tuotanto ja happi ovat riippuvaisia luonnon monimuotoisuudesta. Lisää luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen yhteydestä voit lukea Ilmasto-opas.fi -sivustolta.Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

 

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tavoitteena on vaikuttaa ilmastonmuutoksen seurauksiin niin, että negatiiviset vaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi ja positiiviset vaikutukset tunnistetaan ja niihin tartutaan. Hillitsemällä ilmastonmuutoksen syitä, voimme vaikuttaa siihen, kuinka paljon sopeutumisen tarvetta on. Tietyt kehityskulut ovat kuitenkin jo alkaneet, ja niihin meidän on sopeuduttava parhaamme mukaan. Sopeutumisen toimien valitseminen ja mitoittaminen oikein on haastavaa, kun tulevista olosuhteista ei ole varmuutta. Varmaa kuitenkin on, että toimia pitää tehdä. Mitä aiemmin aloitamme ennakoivan ja aktiivisen sopeutumisen, sitä helpompaa sopeutuminen on ja sitä vähemmän yhteiskunnassa tullaan kokemaan haitallisia vaikutuksia. Emme siis voi vaan odotella, milloin lämpötila vaatii ilmalämpöpumpun päälle kytkemistä. Sopeutumiseen liittyen voi löytyä myös uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia vieraslajien torjunnasta ja vesienhallinnasta aina hellehaittojen ehkäisyyn. Näihin mahdollisuuksiin tarttuminen vaati ennakointikykyä.ELY-keskuksen henkilöstölle koulutusta

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen Katriina Virtanen järjesti Keski-Suomen ELY-keskuksen henkilöstölle keväällä sopeutumisen koulutuksen.

 

Koulutuksen ensimmäisessä osiossa tunnistettiin millaisia muutoksia voi tapahtua ja millaisia riskejä ja vaikutusketjuja niistä voi aiheutua. Esimerkkinä käytettiin hypoteettista jätevedenpuhdistamoa, jonka toimintaa ja ympäristöä tarkastellen syvennyttiin aiheeseen. Tarkastelimme skenaariota, jossa lämpenemisen vaikutuksesta sademäärät kasvavat talvisin 14 %. Tunnistimme sademäärän kasvusta johtuvia vaikutusketjuja. Sademäärän kasvu voi esimerkiksi hulevesien hallinnan ongelmien ja lisääntyvien pintavaluntojen kautta vaikuttaa pinta- ja pohjavesien laatuun.  

 

 

Kuva 1. Koulutuksessa tunnistettuja seurauksia ja vaikutusketjuja talviaikaisen sademäärän kasvaessa 14 %.Toisessa osassa valikoitiin sopeutumisen toimenpiteitä ja arvioitiin niiden vaikuttavuutta. Toimenpiteitä arvioitiin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöön kohdistuvan vaikutuksen osalta. Arvioituja toimenpiteitä olivat esimerkiksi kaupunkialueiden viherrakenteet, hulevesijärjestelmien riittävä mitoitus ja asukkaiden tiedottaminen ja osallistaminen. Sopeutumisen toimi voi olla sekin, että varmistaa vakuutusten olevan kunnossa äkillisten sään ääri-ilmiöiden varalta. 

Sopeutumisen toimien valinta ja toimeenpano

 

Koulutuksissa opitulle uudelle tiedolle ja käydylle keskustelulle oli tilausta. Keskustelua ja sopeutumisen toimien valikointia ja suunnittelua on syytä jatkaa aktiivisesti ja päästävä toimenpiteiden toimeenpanoon. On tunnistettava, milloin työssämme risteämme ilmastonmuutokseen sopeutumisen teemojen kanssa. Yhteiskunnan tulee sopeutua muuttuviin olosuhteisiin kaikilla sektoreilla, ja ELY-keskus on tässä suuressa roolissa. Uusi kansallinen sopeutumisen suunnitelma on tekeillä ja sitä valmistellessa tunnistetaan myös ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, ja sopeutumisen toimenpiteisiin vaikuttavat alueelliset erityispiirteet. Kysymys siis kuuluu: mitä voidaan pitää Keski-Suomessa erityisinä piirteinä, jotka tulee ottaa huomioon ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnittelussa? 

 

kuva 2. Sopeutumisen vaiheet . Lähde: ClimateADAPTAdaptation Support Tool.
 
Lue lisää


ELY-keskukset ilmastotoimijoina

Ilmastotyö Keski-Suomen ELY-keskuksessa


 

Nautitaan nyt kesästä ja haetaan viilennystä vesiaktiviteeteista, kylmistä virvokkeista ja jäätelöstä. 

 

 

 

Ilmastonmuutos- ja kiertotalousasiantuntija
Emma Thitz
Keski-Suomen ELY-keskus

 

 


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty

Uusi tieliikennelaki alkaa näkyä konkreettisesti myös Keski-Suomessa