RekryKoulutus on pureva toimi työllisyysasteen nostossaKoulutus ja työllisyys - RekryKoulutus

ELY-keskus rahoittaa ja hankkii yhdessä työnantajien kanssa räätälöityä koulutusta uusien työntekijöiden rekrytoimiseksi. RekryKoulutus on jo kauan käytössä ollut ja toimiva koulutustuote, jonka avulla yritysten rekrytoinnit onnistuvat paremmin.

Yritysten rekrytointiongelmat ja työvoimapula ovat entisestään lisääntyneet. Monilla alueilla ja toimialoilla Suomessa – myös Keski-Suomessa – ne haittaavat yritysten sujuvaa toimintaa, kehittymistä ja kasvua. Syitä on monia, joista osaamisen puute yksi merkittävimmistä. Perustason ammattitutkinto ei useinkaan enää riitä, vaatimustaso on automatisaation, digitalisaation ja työtehtävien sisällön monipuolistumisen myötä noussut. Työpaikoilla tarvitaan yhä räätälöidympää osaamista.

Yritys voi yhteisvoimin ELY-keskuksen, kouluttajan ja TE-palvelujen kanssa etsiä, valita ja kouluttaa sopivat työntekijät työttömänä ja työttömyyden uhan alla olevista työnhakijoista. Samalla nostetaan työllisyysastetta ja tarjotaan työtä vailla oleville mahdollisuus päivittää osaamistaan ja työssä tarvittavia taitoja. Yritys saa kaipaamaansa koulutettua lisävoimaa ja työtä hakeva uuden mahdollisuuden jatkaa mielekästä työuraa.

"Yritys voi yhteisvoimin ELY-keskuksen, kouluttajan ja TE-palvelujen kanssa etsiä, valita ja kouluttaa sopivat työntekijät työttömänä ja työttömyyden uhan alla olevista työnhakijoista."
 
Keski-Suomessa RekryKoulutuksia on meneillään ja vireillä jatkuvasti, koko kuluva vuosi on ollut vauhdikas ja ennätyksellinen. Yhteishankinnalla työnantajien kanssa on koulutettu yrityksiin uusia työntekijöitä monille toimialoille mm. teknologiateollisuuteen tuotantoon ja kokoonpanoon, ravintola- ja ruokahuoltoalalle, kuljetustehtäviin sekä myyntiin ja markkinointiin. Näiden lisäksi uusia koulutushankkeita muillekin aloille on vireillä ja alkamassa syksyn aikana.

Työvoimakoulutuksista juuri RekryKoulutukset kiinnostavat työn- ja koulutushakijoita eniten. Koulutuksen jälkeen on työsuhde odottamassa. Rekrytointi koulutuksen kautta on työtä vailla olevalle turvallinen ja hyvä tapa aloittaa uusi työ. Epävarmuus omasta osaamisesta hälvenee, kun voi aloittaa uuden työn koulutuksen kautta. Samassa koulutuksessa on muitakin, mikä vielä madaltaa kynnystä hypätä uusiin haasteisiin. Työantajallekin on etua siitä, että uudet koulutetut työntekijät oppivat toisiltaan ja toimivat toistensa tukena.

"Koulutuksen jälkeen on työsuhde odottamassa."

Vaikka kasvu hiipuisikin eikä vienti yhtä hyvin vetäisikään, RekryKoulutuksella on tilauksensa. Uusia työntekijöitä tarvitaan eläköityvän työvoiman tilalle.

Koulutusasiantuntija
Talvikki Tuimala
Keski-Suomen ELY-keskus

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty

Uusi tieliikennelaki alkaa näkyä konkreettisesti myös Keski-Suomessa