Tuki- ja valvontatiimin katsaus päättyvään ohjelmakauteen ja tulevaan

 


Maaseutuohjelman ohjelmakauden viimeinen ja 8.s vuosi lähenee loppuaan. ELY-keskuksesta haettavia viljelijätukia ovat olleet luomusitoumukset, ympäristösopimukset ja kansalliset puutarha- ja mehiläistuet sekä rakennetuet (investointi ja nuoren viljelijän aloitustuet). Kuntien yhteistyöalueilta (YTA) on haettu Euroopan unionin suorat tuet, luonnonhaittakorvaukset, ympäristökorvaukset ja kansalliset tuet. Keski-Suomessa on maksettu vuosittain pinta-ala- ja kotieläinperusteisia viljelijätukia keskimäärin 69,5 miljoonaa euroa.

Maatilat kannattavuuskriisissä

Maatilat ovat eläneet koko menneen ohjelmakauden kannattavuuskriisissä. Tilanne on huolestuttava nykyisessä maailman tilanteessa, jossa kotimaisen elintarviketuotannon omavaraisuus pitäisi pystyä turvaamaan.

Tilannetta on yritetty parantaa erilaisin tukikeinoin (mm. kriisi- ja lisätuet, koronatuet, valtion takaukset, maksuvalmiuslainat). Maatiloilta on pitänyt löytyä tiukkaa taloudenhallintaa ja ymmärrystä siitä, mihin tuotantopanokset kannattaa sijoittaa. Karjatilojen määrä on laskenut ja pelloilla on siirrytty paljon nurmiviljelyyn. Tuensaajat ovat ikääntyneet, eivätkä heidän peltonsa ole enää kovin aktiivisessa sadontuotannossa.

Vuonna 2022 Keski-Suomessa oli hieman yli 2 700 tuenhakijaa. Heistä maitotiloja oli 256, lihakarjatiloja 410, sikatiloja 13 ja kanatiloja 5. Viljanviljelyä oli 760 tilalla, erikoiskasvi- ja avomaan puutarhaviljelyä 90 tilalla ja muuta kasvintuotantoa (nurmea) 1 110 tilalla (40 %). Luomutukea maksettiin 174 tilalle (reilut 10 000 ha), ympäristösopimustukea 213 tilalle ja kasvihuonetukea 19 tilalle.

Maatilojen valvonnan havaintoja

Valvonnan rooli on puuttua epäkohtiin ja erityisesti niihin mahdollisiin virheisiin, jotka voivat aiheuttaa maksettavan tuen pienentymisen ja jo maksettujen tukien takaisinperinnän. Valvonnalla on myöskin merkittävä rooli neuvonnassa, jotta toiminta täyttäisi asetetut vaatimukset.

Viljelijätukia hakeneista tiloista on valvottu vuosittain 3–6 %. Koronavuosina 2020–2022 valvontaa on tehty vähemmän. Ruokavirasto ei ole vielä julkaissut tämän vuoden valvontatuloksia. Valvonnan havainnot ovat kuitenkin viime vuosien kaltaisia; peltojen viljelykunto on heikentynyt ja viljely on nurmivaltaistunut, viljelijät ikääntyvät, esiintyy talous- ja jaksamisongelmia ja joillakin tiloilla on myös eläinten hyvinvointiongelmia. Nauta- ja lammastiloilla valvontaseuraamuksia on tullut pääosin eläinten merkinnän ja rekisteröinnin puutteista.

Uusi rahoituskausi (CAP27) tuo muutoksia

Vuoden 2023 alussa alkaa uusi rahoituskausi (CAP27), joka tuo muutoksia viljelijätukiin. Päätukielementit tulevat olemaan samat kuin aiemminkin (suorat tuet, luonnonhaittakorvaus, ympäristökorvaus ja kansalliset tuet). Sisältöön tulee kuitenkin muutoksia ja erilaisia toimenpiteitä tehtäväksi. Tukien hakeminen muuttuu kokonaan sähköiseksi. Perinteisen peltovalvonnan lisäksi käyttöön otetaan monitorointi, joka on jatkuvaa satelliittiseurantaa. Sen avulla tunnistetaan viljelykasvit ja -toimenpiteet, joita pelloilla tehdään. Seurannassa ovat jatkossa kaikki Suomen pellot. Satelliittikuvien tulkintaa automatisoidaan pikkuhiljaa. Uuden järjestelmän siirtymävaiheessa kuvatulkintaan tarvitaan ihmistyötä (ELY-keskukset ja yhteistyöalueet) ja lisäselvityksiä viljelijöiltäkin. Tavoitteena on, että perinteisten maastossa tehtävien valvontojen määrät vähenisivät ja valvonta olisi tasapuolisempaa, kun kaikki pellot ovat samanlaisessa seurannassa. Viljelijöille suodaan myöskin joustavammat muutoksentekomahdollisuudet niin pelloilla kuin tukihakemuksissaan.

Kohta siis voimme aktiivisesti unohtaa kuluneen ohjelmakauden opit ja pääsemme uusien asioiden äärelle. Valitettavasti tuki- ja valvontamaailmaa ei tälläkään kertaa pystytty yksinkertaistamaan.

Marja Vesteri
Valvontapäällikkö
Keski-Suomen ELY-keskus

 


 

 

 

 

 

 

ELY-keskusten tehtävänä on hallinnoida viljelijätukien hakemiseen, maksatukseen ja valvontaan liittyviä tehtäviä sekä varmistaa maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuus ja kasvinterveys. EU:n tukien myöntämisen ja maksatuksen edellytyksenä on varainkäytön riittävä valvonta.

 


 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty