Hynttyyt yhdessä Keski-Suomen pk-yrityksiä varten!

 


Viime vuonna Keski-Suomen ELY-keskus myönsi yrityksille avustuksia n. 14 M€, Finnvera Oyj rahoitti maakunnan yrityksiä n. 40 M€ ja Business Finland myönsi lainoja ja avustuksia yrityksille n. 15 M€.

Mitä yhteistä rahasäkin taakse kätkeytyy?

ELY-keskuksen vastuulla on vetää maakunnassa toimivaa yritysasiakkuuden johtoryhmää. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksella kokoamme vuosittain maakunnan yhteisen yritysasiakkuussuunnitelman, jossa suunnitellaan yhteiset tulevan vuoden tavoitteet ja toimenpiteet.

"Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksella kokoamme vuosittain maakunnan yhteisen yritysasiakkuussuunnitelman, jossa suunnitellaan yhteiset tulevan vuoden tavoitteet ja toimenpiteet.


Ydintoimijoina ovat ELY-keskus, TE-palvelut, Finnvera ja Business Finland. Myös yhteistyö maakunnan muiden yritysneuvontatahojen ja oppilaitosten kanssa on tärkeää. Yritysasiakkuussuunnitelmassa korostui viime vuonna yhteisenä tavoitteena aktiivinen yritysasiakkaisiin suuntautuva kontaktointi sekä keskinäisen yhteistyön ja tiedonvaihdon tiivistäminen. Puheenjohtajana tässä johtoryhmässä toimii Keski-Suomen ELY-keskuksesta johtaja Pirkko Melville.


Koronakampauksella kaivettiin esiin jatkokehittämistarpeita


ELY-keskus ja Business Finland myönsivät koronatukia vuonna 2020 maakuntaan lähes yhdeksälle tuhannelle yrityshankkeelle. Käynnistimme yhteisesti puhelimitse tapahtuvan jälkikontaktoinnin koronatukia saaneille yrityksille, eli alkoi ”koronakampaustalkoot.”

Työnjaossa sovittiin, että TE-palvelut ottaa yhteyttä paikallisesti toimiviin koronatukea saaneisiin yrityksiin, ELY-keskukset ja Finnvera hoitaisivat pienemmät vientiä harjoittavat pk-yritykset ja Business Finland isommat vientiyritykset. Tarkoituksena oli kuulla yrittäjiä kehittämishankkeiden ja koronatuen vaikuttavuudesta ja jatkokehittämistarpeista sekä ohjata yrityksiä sopiviin Team Finland-jatkopalveluihin.

Yrittäjät kokivat keskustelut positiivisena yhteydenottona. Vaikka välitöntä kehittämistarvetta ei tuen jälkeen aina ilmaantunutkaan, oli yhteydenotto monellekin yrittäjälle mahdollisuus purkaa koronan tuomia huolia tai onnistumisia jonkun ulkopuolisen asiantuntijan kanssa.

"Yrittäjät kokivat keskustelut positiivisena yhteydenottona.

TE-palvelut teki kampauksessa suurimman urakan soittamalla noin tuhanteen yritykseen. Lisäksi vuonna 2021 TE-palveluiden kautta myönnettiin koronaan liittyen yli 800:lle yksinyrittäjälle työmarkkinatukea. Rakennemuutos toi selvittelytarvetta


Maakuntaa kohtasi kaksi isoa rakennemuutosta: Kaipolan tehtaan alasajo ja toisena pohjoisen Keski-Suomen turvetuotannon alasajoon valmistautuminen yllättävän nopealla tahdilla. Molemmissa tapauksissa TE-palvelut selvitti alueen yritysten tilanteen alihankintayrityksineen ja mahdolliset aiheutuvat työllisyysvaikutukset. TE-palvelut ja Keski-Suomen ELY-keskus suuntasivat yhdessä työvälitys- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksia irtisanottaville työntekijöille.

ELY-keskus rahoitti esiinnousseita yritysten kehittämishankkeita Jämsän alueelle kiintiöidyllä erillisrahoituksella. Turvealalla valmistelutyötä jatkaa nyt Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy erillishankkeella.


Pientiimeillä erikoisteemojen kimppuun


ELY-keskus ja TE-palvelut käynnistivät yhteisen elinvoimatiimin, jossa on asiantuntijoita talon eri vastuualueilta. Tällä tiimillä tuodaan näkemystä yhteiseen pöytään laajasti. Elinvoimatiimin työmuodoksi on kehittynyt teemaryhmä-toiminta, jossa kootaan ennakointietoa, yrityksiä, oppilaitos- ja tutkimustahoja tietyn esiin nousevan asiakokonaisuuden ympärille ja rakennetaan jatkopolutusta.

Kansainvälistymisen osalta kokoontuu säännöllisesti Team Finland -aluetiimi, jonka tavoitteena on edistää yritysten kansainvälistymistä maakunnasta maailmalle. Mukana tiimissä toimii ELY-keskuksen, TE-palveluiden , Finnveran ja Business Finlandin lisäksi Ulkoministeriön edustaja – ovet eri maapallon kolkkiin ovat todellakin avoinna.

 "Mukana tiimissä toimii ELY-keskuksen, TE-palveluiden , Finnveran ja Business Finlandin lisäksi Ulkoministeriön edustaja – ovet eri maapallon kolkkiin ovat todellakin avoinna.

Tärkeää on kohdata yrittäjä ja kysyä aidosti, mitä sinulle kuuluu, voimmeko jotenkin auttaa? Ohjauksen edellytyksenä on tuntea toistemme palvelut ja etenkin tuntea kollegat toisissa organisaatioissa, jotta yhteistyö on helpompaa. Tätä työtä jatkamme tänäkin vuonna yhdessä maakunnan yritysten auttamiseksi!

Kehittämispäällikkö
Pirjo Suhonen
Keski-Suomen ELY-keskus


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty

Uusi tieliikennelaki alkaa näkyä konkreettisesti myös Keski-Suomessa