Kestävä kehitys – yhteisiä haasteita ja peruspuurtamista


Tänään maanantaina 20.9. alkaa Euroopan kestävän kehityksen viikko. Siis kierrätystä, polkupyöräilyä ja kasvisruokaa? Toki, mutta myös tasa-arvoa, rauhaa, kulttuuriperintöä, säällisiä työoloja, kestäviä kaupunkeja, yhteisöllisyyttä ja globaalia vastuuta, muun muassa.

Kestävä kehitys on usein jaoteltu ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävään kehitykseen. Käsite syntyi 80-luvulla, jolloin se määriteltiin näin: ”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.” Nyt maailma pyrkii kohti YK:ssa sovittuja seitsemäätoista Agenda2030-tavoitetta, joissa on edelleen mukana tämä ajatus.

 

Kuvan lähde: Agenda2030 -toimintaohjelma - Kestävä kehitys (kestavakehitys.fi) Meillä Suomessa ollaan monen tavoitteen suhteen hyvässä tilanteessa. Itse asiassa viime kesäkuussa uutisoitiin, että Suomi oli napannut ykkössijan kansainvälisessä vertailussa, jossa maat laitettiin järjestykseen sen mukaan, miten hyvin ne edistävät Agenda2030:a. Vertailussa kävi ilmi, että Suomi on saavuttanut tai on lähellä saavuttaa köyhyyden vähentämiseen, terveyteen, koulutukseen, veteen, energiaan, eriarvoisuuden vähentämiseen sekä rauhaan ja oikeusvaltioon liittyvät tavoitteet. Mutta tekemistäkin riittää. Suurimmat haasteemme liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan, kulutus- ja tuotantotapojen kestävöittämiseen sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseen.

"Keski-Suomen ELY-keskuskin haluaa olla nyt ja jatkossa mukana edistämässä kestävää kehitystä aktiivisena alueellisena toimijana ja kumppanina.   

Tekemisen paikkoja riittää kotona, harrastuksissa ja työpaikoilla. Lisäksi kestävän kehityksen toimijoita on ja tarvitaan kaikilla tasoilla. Globaalisti ja Suomessa. Arkadianmäellä ja Mäki-Matissa. Keski-Suomen ELY-keskuskin haluaa olla nyt ja jatkossa mukana edistämässä kestävää kehitystä aktiivisena alueellisena toimijana ja kumppanina. Tämä tahtotila näkyy jo strategia-asiakirjassamme (pdf), jossa vilahtavat mm. sellaiset tavoitteet kuin ”yhdyskuntien kestävän kehityksen tukeminen”, ”syrjäytymisen vähentäminen” sekä ”bio- ja kiertotalouden ratkaisujen kehittäminen” monen, monen muun kestävään kehityksen raameihin solahtavan tavoitteen lisäksi.

 

Konkreettisia käytännön toimenpiteitä


Samaan hengenvetoon lienee kuitenkin hyvä muistaa se, että komeilla termeillä ja kunnianhimoisilla tavoitteilla kuorrutettu strategia, ilman niitä edistäviä käytännön toimenpiteitä, etenee maailman tyrskyissä yhtä “sutjakasti” kuin soutuvene ilman airoja. Onneksi meillä noita “airoja” on vaikka kirkkoveneenkin tarpeisiin. Hyviä käytännön esimerkkejä kuluvan vuoden toiminnasta olisi tarjolla paljon, mutta nostettakoon tässä esiin nyt muutama sellainen. HELMI-elinympäristöohjelman kautta olemme vahvistaneet keskisuomalaisen luonnon monimuotoisuutta niin vesistöjen kuin metsien osalta.

Uuraisten Miehinkäiselle rakennettu pohjapato on toimenpide, jolla edistämme luonnon monimuotoisuutta.


Olemme sopimus- ja toteuttajakumppanina mukana tänä vuonna solmitussa Jyväskylän seudun MAL-sopimuksessa, jonka tavoitteena on mm. edistää vähähiilistä ja kestävää yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa liikennejärjestelmää ilmastonmuutoksen torjumiseksi, mutta samalla edistää myös sosiaalisen kestävän kehityksen tavoitteita mm. ehkäisemällä segregaatiota ja asunnottomuutta.

Ja koska ei kahta ilman kolmatta, niin mainittakoon nyt vielä sekin, että olemme tukeneet uuden vihreämmän liiketoiminnan synnyttämistä yritysten kehittämisavustusten kautta useammalla miljoonalla eurolla. Oivia esimerkkejä voisi latoa tiskiin enemmänkin, mutta ilman sen pidempää käytännön esimerkkien luetteloimistakin voitaneen hyvillä mielin todeta, että kestävän kehityksen edistäminen on kiinteä osa ELY-keskuksen perustyötä.

"...olemme tukeneet uuden vihreämmän liiketoiminnan synnyttämistä yritysten kehittämisavustusten kautta useammalla miljoonalla eurolla.  

Tämäkin työ on tosin joskus kuin harakan keikkumista tervatulla katolla: kun nokka irtoaa, niin pyrstö tarttuu, ja päinvastoin. Monet kestävän kehityksen tavoitteet ovat sopusoinnussa keskenään, mutta myös ristiriitoja on, ja niihin törmätään varsinkin, jos kehittämistyötä tehdään liian kapeakatseisesti. Mitään tavoitteita ei kuitenkaan saa jättää sivuun, vaan pyrkiä kokonaisvaltaiseen systeemiseen muutokseen. (Esimerkin tavoitteiden linkittymisestä ruuan kautta tarkasteluna (englanniksi) tarjoilee Stockholm Resilience Center.)

 

ELY-keskus on yhteistyön koordinaattori kestävän kehityksen asialla


ELY-keskuksessa olemme siitä onnellisessa tilanteessa, että samassa talossa työskentelee asiantuntijoita ja viranhaltijoita nimemme mukaisesti niin elinkeinojen, liikenteen kuin ympäristönkin alalta. Tämä on herkullinen tilanne dialogin, yhteensovittamisen, toisilta oppimisen ja hyvän vaikuttavuuden kannalta. Lisäksi, kun tapanamme ei ole yrittää yksin vaan tehdä yhteistyötä laajan sidosryhmäverkoston kanssa niin maakunnassa kuin sen ulkopuolellakin, mahdollisuudet toiminnan jatkuvaan parantamiseen ovat hyvät.

Kuten yllä mainitusta ilmenee, on kestävän kehityksen edistäminen ainakin jossain määrin osa jokaisen ELY-keskuksen työntekijän jokapäiväistä leiviskää. Arjen pyörityksessä teema saattaa toki jäädä ajoittain taustalle, mutta siitä huolimatta se kulkee kuin huomaamatta koko ajan mukana kaikessa tekemisessä, sitä samalla myös ohjaten. Tästä syystä haluammekin kestävän kehityksen viikolla korostaa yleisesti kestävän kehityksen merkitystä meille jokaiselle, mutta tuoda samalla eri viestintäkanavissamme esille sitä moninaista ja erittäin laaja-alaista perustyötä, jonka puitteissa olemme ELY-keskuksena luomassa edellytyksiä säilyttää tämä ainoa telluksemme myös tuleville sukupolville yhtä hyvänä, ellei jopa parempana, paikkana elää.

Kirjoittajat:

Ympäristökasvatusasiantuntija
Tanja Tuulinen
Keski-Suomen ELY-keskusStrategiapäällikkö
Antti Hänninen
Keski-Suomen ELY-keskus


 Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty