Kohti strategisesti johdettua liikennejärjestelmän kehittämistä


Kuluva vuosi on käynnistynyt liikenteen näkökulmasta odottavissa oloissa. Covid-19 -epidemia vaikuttaa liikkumiseen ja kuljettamiseen voimakkaasti. Keski-Suomen pääteillä ajoneuvoliikenteen määrä laski vuonna 2020 liki 10 % edelliseen vuoteen nähden. Muutos mukailee koko maan tilannetta. Elinkeinoelämän tilannetta heijasteleva raskaan liikenteen määrän muutos oli Keski-Suomessa koko maan keskiarvoa suurempi, mikä kuvaa alueemme tieverkon merkitystä koko maan kannalta. Joukkoliikenteen matkustajamäärien jyrkkä lasku, siitä seurannut vuorojen vähentäminen ja joukkoliikenneyritysten talousvaikeudet muodostivat kehän, josta ulospääsy vaatii määrätietoisia toimia.

Vielä osin on arvoitus miten epidemia muuttaa liikennettä ja millä aikajänteellä erilaisissa ympäristöissä. Samanaikainen pyrkimys fossiilittomaan liikenteeseen, ilmeinen epidemiasta seuraava talouden elvytystarve ja harvaan asutun maan laajan liikenneverkon jatkuva ylläpidon tarve luovat kysyntää liikennejärjestelmän pitkäjänteisemmälle suunnittelulle.

"Hallitusohjelmassa sovittu ja parlamentaarisessa ohjauksessa valmisteltu valtakunnallinen 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tarjoaa pitkään kaivatun strategisen selkänojan kaikille alan toimijoille.

Hallitusohjelmassa sovittu ja parlamentaarisessa ohjauksessa valmisteltu valtakunnallinen 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tarjoaa pitkään kaivatun strategisen selkänojan kaikille alan toimijoille. Kevään aikana eduskunnan käsittelyyn selontekona tuleva suunnitelma on merkittävä tulevien vuosien suunnannäyttäjä, joka toteutuessaan tuo liikennejärjestelmän kehittämiseen odotettua vakautta ja ennakoitavuutta. Tienpidon näkökulmasta oleellisia asioita ovat mm. perusväylänpidon rahoituksen turvaaminen, kestävien liikkumismuotojen esittäminen ja investointien kohdentaminen keskeiselle tieverkolle.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa samanaikaisesti on laadittu liikenneverkon nykytilaa, puutteita ja kehittämistarpeita kuvaava liikenneverkon strateginen tilannekuva. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman rahoitusraamia ja tilannekuvaa vertaamalla on helppo havaita, että väyläverkolla on moninkertainen määrä kehittämistarpeita suunnitelmakaudella käytettävissä olevaan rahoitukseen nähden.

"...väyläverkolla on moninkertainen määrä kehittämistarpeita suunnitelmakaudella käytettävissä olevaan rahoitukseen nähden.

Väylävirasto valmistelee kevään aikana liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitettyjä periaatteita noudattavan koko väyläverkon investointeja käsittelevän investointiohjelman. Ohjelma toimii jatkossa pohjana hallinnonalan talousarvioesityksille. Päätökset hankkeiden toteuttamisesta tekee eduskunta talousarvion käsittelyn yhteydessä totuttuun tapaan. Keski-Suomen tieverkon osalta strateginen tilannekuva tunnistaa oivallisesti kohteet, joihin liittyvät palvelutasopuutteet on tunnistettu jo pitkään. Pääosassa näistä kohteista suunnitelmat ovat pitkällä.

Kirjoitus on Keski-Suomen vuoden 2021 tienpidon ja liikenteen suunnitelman esipuhe. Koko suunnitelma löytyy Keski-Suomen ELY-keskuksen nettisivuilta. Voit tutustua siihen täällä.  

Ylijohtaja
Jukka Lehtinen
Keski-Suomen ELY-keskus 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty