Vesistö- ja kalataloushankkeisiin merkittävä panostus


Nyt on erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa laajoja hankkeita!


Logo, jossa lukee vaikuta vesistöön. Vesienhuollon tehostamisohjelma. Nyt on veden vuoro.


Ympäristöministeriön käynnistämä Vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä.

Vesistöjen kunnostaminen on yleishyödyllistä toimintaa, jolla on parhaimmillaan laaja-alaisia positiivisia vaikutuksia. Kunnostusten onnistuminen sekä tulosten ja vaikuttavuuden saaminen vaatii usein myös laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Nyt haussa olevat avustukset mahdollistavat hankkeiden aloittamisen, joiden vaikutukset voivat yltää valuma-alueen latvoilta pääaltaille saakka. 

"Nyt haussa olevat avustukset mahdollistavat hankkeiden aloittamisen, joiden vaikutukset voivat yltää valuma-alueen latvoilta pääaltaille saakka. 

Avustuksia on tällä hetkellä haettavissa poikkeuksellisen hyvin. Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin vuodelle 2021 ovat haettavissa 15.10.-30.11.2020. Lisäksi avustushaku maa- ja metsätalouden vesienhallintaan vuosille 2019-2023 ja vaelluskalakantojen elvyttämiseen vuosille 2020-2022 on auki. Riippuen avustuksesta, haut on keskitetty eri ELY-keskuksille. Saat tarkempaa lisätietoa ELY-keskuksen sivuilta.

Keski-Suomessa toimintansa aloittaa lähiaikoina maakunnallinen vesistökunnostusverkosto, jolle perustetaan vuoden 2020 aikana kotisivut. Tiedotamme sivustosta tarkemmin sivujen auettua. Sivut tulevat sisältämään laajalti tietoa aina biologis-ekologisesta perustiedosta rahoituksiin sekä kunnostusten toimintamalleihin liittyen, keskittyen kuitenkin Keski-Suomen alueella toimimiseen.

Hyvinvoivat vesistöt ovat tärkeä aarreitta meille kaikille.


ELY-keskuksen avustukset vesistöhankkeisiin


Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt harkinnanvaraisia avustuksia vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin, muun muassa erilaisiin valuma-alue-, järvi- ja virtavesikunnostuksiin. Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksen osuus voi olla suurempi, mikäli hanke edistää vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen sekä niitä toimeenpanevien toimenpideohjelmien toteuttamista. 

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin, hankkeen luvista perittäviin maksuihin sekä säädös- ja lupavelvoitteiden täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Avustusta voi saada järjestäytynyt taho. Avustuksia ovat saaneet muun muassa kalastusalueet, osakaskunnat, metsästysseurat, vesioikeudelliset yhteisöt ja kunnat.

Heräsikö ajatuksia? Ota yhteyttä asiantuntijaamme Jouniin, joka kertoo lisää! 

Vesienhoidon asiantuntija
Jouni Kivinen
p. 0295 024 814
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Jouni kuvassa oikealla :)


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty