Yksityisteiden parannushankkeisiin kannattaa panostaa nyt

Yksityisteiden valtionavustuksiin on vuodelle 2020 valtion talousarvioesityksen mukaan tulossa 20 miljoonaa euroa. Avustusmäärärahan taso nousee edelleen kuluneesta vuodesta. Tiekunnissa onkin järkevää tiedostaa avustusmahdollisuus ja aktivoitua parantamistarpeessa olevien teiden kunnostamiseen juuri nyt. Hakemuksia voi jättää ympäri vuoden, mutta viisasta on ennakoida hyvissä ajoin ennen suunniteltua toteuttamista, koska käsittely ottaa aina oman aikansa. 

– On toivottavaa, että tiekunnat käyttäisivät sähköisiä palveluja, koska ne ja huolellisesti täytetyt lomakkeet nopeuttavat päätöksentekoa. Korostan huolellisuutta, koska sillä vältetään edestakaista ja aikaa vievää pallottelua. Tiekunnat voivat sähköisiä palveluja käyttämällä myös seurata asian käsittelyä, projektipäällikkö Kai Paavola ELY-keskuksesta kannustaa.
 
Yksityistien vanha puusilta on uusittu kaksoisteräsputkisillaksi

Avustuksien kohdentaminen

Valtionavustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen. Niinpä normaali tienpito, kuten lanaaminen, niitto tai auraus, ei täytä avustusehtoja.

– Avustuksia kohdennetaan erityisesti liikennöitävyyden kannalta kriittisiin parantamishankkeisiin, kuten siltaremontteihin. Lisäksi kohteita voivat olla esimerkiksi teiden laajat kantavuuden parantamishankkeet sekä tulva- ja routavaurioiden korjaamiset, Paavola jatkaa.

Valtionavun osuus on enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Merkittävimmissä kohteissa, kuten siltaremonteissa, avustusosuus voi olla harkinnanvaraisesti 75 %. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat hankkeen suunnittelusta, parantamistyön toteutuksesta ja valvonnasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

– Avustuksien myöntämisestä päättää alueen ELY-keskus. Kelpoisuusehdot ja muut olennaiset seikat tarkistetaan aina hakemuksen käsittelyn yhteydessä, Paavola toteaa.
 
Puunkuljetusten tarpeet saattavat vaatia siltaremonttia
 
Avustuksen hakeminen ELY-keskukselta

Kun tiekunta etenee seuraavalla tavalla, päätöksen saa nopeimmin:
 
1. Tutustuu ennen hankkeen valmistelua ajan tasalla olevaan ohjeistukseen osoitteessa www.ely-keskus.fi/yksityistiet ja täyttää sieltä löytyvät tarvittavat valtionavun hakemuksen liitteet.
 
2. Täyttää ja lähettää yleisen asiointilomakkeen (yleinen asiointilomake yksityishenkilölle), joka löytyy osoitteesta www.ely-keskus.fi/asioiverkossa tai http://www.suomi.fi/ ja liittää siihen kohdassa yksi tarkoitetut liitteet.
 
Yleinen asiointilomake ja liitteet valtionavun hakemisesta yksityisteille toimitetaan sähköisesti koko maan osalta Pirkanmaan ELY-keskukseen. Tai postitse seuraavaan osoitteeseen:
 
Pirkanmaan ELY-keskus
Kirjaamo
PL 297
33101 TAMPERE
 
Yksityistie on valtionavustuskelpoinen, jos
 
  • sen asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, joka on tehnyt päätöksen hankkeen käynnistämisestä ja valtionavustuksen hakemisesta.
  • tiekuntaa ja yksityisteitä koskevat tiedot yksityistierekisterissä (Maanmittauslaitos) sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasaiset (Laki yksityisistä teistä 83 §).
  • muut tässä jutussa mainitut ehdot täyttyvät.

Juttu perustuu Keski-Suomen ELY-keskuksen yksityistieasioiden parissa työskentelevän Kai Paavolan haastatteluun.

Projektipäällikkö
Kai Paavola
Keski-Suomen ELY-keskus
 
Lisätietoja ja neuvontaa yksityisteiden valtionavustuksista saa Liikenteen asiakaspalvelusta:
Liikenteen asiakaspalvelu (ma-pe klo 9-16):
·         0295 020 600 asiakaspalvelu 
·         0295 020 601 kundservice
·         0295 020 603 neuvonta yksityisteiden valtionavustuksista
·         Chat-palvelu (arkisin klo 12-16, www.ely-keskus.fi/yksityistiet).Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty