Kasvu Open – toimivat työkalut ELY-keskuksen rahoituksella

Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämän yritysrahoituksen tarkoitus on parantaa ja kehittää pk-yritysten toimintaedellytyksiä. Yhteiskunnalliselta kannalta katsottuna asian voi tiivistää niin, että harkinnanvaraisella yritysrahoituksella edistetään yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, mikä parantaa mm. työllisyyttä (tai luo työpaikkoja).  Yhtenä yritysrahoituksen kohteenamme on Kasvu Open Oy:n digitaalisen yrityspalvelualustan luominen ja kehittäminen.

Kasvu Open on Suomen suurin pk-yritysten kasvun tukemisen sparrausohjelma, joka auttaa maksutta kasvuhaluisia yrityksiä niiden kasvusuunnitelman pohjalta eri puolilla Suomea. Konseptiltaan Kasvu Open on yhdistelmä sparrausta ja kilpailua, sillä prosessin aikana kasvunäkymiltään lupaavimmat yritykset etenevät valtakunnalliseen sparraukseen ja lopulta finaaliin saakka. Lisätietoja: https://kasvuopen.fi/

Koska Kasvu Open on valtakunnallinen yrityssparraaja, Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämällä rahoituksella on vaikutukset maakuntaa suuremmalla alueella. Alustan on tarkoitus olla käytössä vuoden 2020 kuluessa.
 
Vihreätakkiset ovat tuttu näky Keski-Suomessa. Kuva: Kasvu Open / Matias Ulfes
 
Kasvuyritysekosysteemin digitaalinen palvelualusta

Mitä lisäarvoa kasvualustan luominen tuo? Kysytään asiaa Kasvu Openin kehitysjohtaja Leena Räisäseltä.

– Tähän hankkeeseen on kolme syytä. Ensinnäkin saamme keskitetysti kerättyä, hallittua ja hyödynnettyä yritystietoa. Toiseksi se tulee olemaan oppimisalusta kasvuyritysasiakkaillemme, heitä sparraaville asiantuntijoille sekä muille kumppaneille. Kolmanneksi haluamme lisätä vaikuttavuutta.

Toisin sanoen yritysten kasvupolkua halutaan yksinkertaistaa ja selkiyttää, jolloin tavoitteiden saavuttaminen kirkastuu ja nopeutuu. Samalla yrityssparraajat pääsevät selkeämmin käsittelemään sparrattaviensa kanssa juuri niitä kysymyksiä, jotka ovat olennaisia kasvupolun kannalta.

Hieman kärjistäen Kasvu Open siirtyy kehittämishankkeellaan excel-taulukoista aitoon digiaikaan. Kuvion ymmärtäminen vaatii perehtymistä Kasvu Openin konseptiin – monelle meistä tulee mieleen vuosittain järjestettävä karnevaali, joka on kuitenkin vain yksi osa Kasvu Openin toimintaa. Kannattaa siis tutustua heidän kotisivuihinsa.
 
 

ELY-keskuksen perusteet rahoituksen taustalla

Rahoittaja eli ELY-keskus tarkastelee asioita yhteiskunnan kokonaishyödyn kannalta. Rahoituksen myöntäminen on aina harkinnanvaraista ja tarkan perehtymisen lopputulos. Se on sitä kuuluisaa byrokratiaa, mutta verorahoja ei ole tarkoituksenmukaista myöntää käyttöön suoraan kassista jakamalla.

Mitkä olivat rahoituksen myöntämisen perusteet Kasvu Openin tapauksessa?

– Kasvu Openin kaikissa prosessin vaiheissa syntyy valtavasti tietoa kasvuyrityksistä ja niiden kasvun haasteista ja tarpeista, mutta tieto ei ole ollut hyödynnettävissä tehokkaasti kasvuyritysverkoston käyttöön nykyisillä työkaluilla. Kasvu Openin kumppanuusverkosto kattaa suuren osaajajoukon sekä yritysten määrän, joita yksinkertaisesti ei voi enää hallita ilman toimivaa digitaalista palvelu- ja palautealustaa, Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Janne Nummi perustelee.

ELY-keskuksen yritysrahoituksessa on jatkuva haku. Hakemus tehdään sähköisesti. Kannattaa keskustella ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen hakemuksen lähettämistä sekä tutustua Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategiaan ja sen linjauksiin. Näin vältetään turhaa työtä ja saadaan optimoitua hankkeelle saatavissa oleva ELY-keskuksen palvelut.
 
Lisätietoa yritysrahoituksesta: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysrahoitus
Teksti: Santtu Lytsy, Keski-Suomen ELY-keskus
 
Tämä juttu on luettavissa myös Kasvu Openin blogisivulla.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty