Vesihuollon kehittämispäivässä esillä kuivuus ja häiriöihin varautuminen

ELY-keskuksen vesihuoltopäivän osanottajia 31.10.2019

Keski-Suomen ELY-keskuksessa käsiteltiin vesiteemaa lokakuun viimeisenä torstaina monesta näkökulmasta ja monien asiantuntijoiden suulla. Erityisesti agendalla oli kuivuus, vesihuoltohäiriöt ja niihin varautuminen. ELY-keskuksen rooli vesihuollossa on keskeinen, vaikka varsinainen käytännön työ tehdäänkin vesihuoltolaitoksissa ja kunnissa. Olisi tärkeää, että ELYille ilmoitettaisiin yhdistymisistä tai muista muutoksista vesihuoltolaitoskentässä, sillä ELY on vesihuoltolain valvontaviranomainen.

Vaikka Suomi on vesihuollon saralla monessa suhteessa aivan maailman huippua, löytyy etenkin omaisuuden hallinnassa ja varautumisessa parannettavaa: korjausvelkaa on kertynyt ja liian monessa vesihuoltolaitoksessa luotetaan lähinnä hyvään tuuriin. Meneillään olevalla valtakunnallisella vesihuoltouudistuksella tartutaan näihin ongelmiin. Keinoja ovat muun muassa yhteistyö energia- ja jätesektorin kanssa, valvontakäytäntöjen uudistaminen, tehokas viestintä, tutkimus sekä kokeilu- ja pilottihankkeet.

Tavoitteena on saada edistyksellisten vesihuoltolaitosten määrää kasvatettua tuntuvasti ja muutkin vähintään velvoitteensa täyttäviksi. Lisäksi hiilineutraaliuden saavuttaminen on myös vesihuollossa yksi tulevaisuuden haasteista.

Eri tahojen vastuut sekä mahdollisuudet auttaa vesihuollon häiriötilanteessa

Paikallinen vesihuoltolaitos vastaa verkostoihinsa liitettyjen kiinteistöjen vesihuoltopalvelujen saatavuudesta häiriötilanteissa. Niinpä vesihuoltolaitoksen on myös laadittava ja pidettävä ajan tasalla suunnitelmaa häiriötilanteisiin varautumisesta. Tarvittaessa sen on ryhdyttävä myös välittömiin toimenpiteisiin.

Kunnalla on myös tiettyjä vastuita, joista keskeisin on se, että vakavassa häiriötilanteessa kunnan voi olla tarpeen järjestää itse varavedenjakelua ja peseytymismahdollisuuksia.

ELY-keskusten kautta on mahdollista saada asiantuntija-apua sekä mahdollista taloudellista tukea eri vesihuollon hankkeisiin, esimerkiksi innovaatioihin ja kokeiluihin.

Vesihuollon poikkeustilanteessa on hyvä muistaa, että vastoin yleistä luuloa pelastuslaitoksella ei ole valmiutta talousveden jakeluun, koska se ei voi taata sammutuskalustonsa hygieniaa ihmisten juomavesitarpeisiin.

Puolustusvoimilla on jatkuva virka-apu- ja työvoima-apuvalmius vesikriisinkin varalle. Se voi osallistua esimerkiksi vedenjakeluun.Yritysten varautumisessa vesikriisiin on toivomisen varaa


Kyselytutkimuksen mukaan yritykset ovat varautuneet vesihuollon häiriötilanteisiin vaihtelevasti. Etukäteen kannattaisi kuitenkin asiaa miettiä – etenkin ratkaisuja, jotta toiminta voisi jatkua häiriöidenkin aikana.

Jo perustamisvaiheessa on hyvä miettiä prosessissaan paljon vettä käyttävän yrityksen fyysistä sijoittumista: millainen on alueen vesijohtoverkosto ja sijaitseeko yritys verkon latvoilla vai lähellä vesihuoltolaitosta? Myös kuntien olisi jo kaavoituksessaan syytä ottaa tällaiset seikat huomioon.

Vesihuoltoasioista lisätietoja antaa:

Vesitalousasiantuntija
Kai Voutilainen
p. 0295 024 830
Keski-Suomen ELY-keskus
 
 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty