ELY on estämässä metsäkatastrofia feromonit apunaan

Suomen metsien suurimmat uhat tulevat pienistä eläimistä. Tällä kertaa ei puhuta ihmisille vaarallisista punkeista vaan puutuhoja aiheuttavista mäntyankeroisesta ja aasianrunkojäärästä. Mikäli nämä tuhoajat pääsisivät metsiimme vapaasti jylläämään, seuraukset puunjalostusteollisuudelle ja luonnolle olisivat mittavat. Siksi muun muassa Keski-Suomen ELY-keskus suorittaa useita ennaltaehkäiseviä toimia, jotta tuhoilta vältyttäisiin.

Molemmat mainitut tuholaiset ovat vieraslajeja, jotka leviävät ulkomailta esimerkiksi puisten pakkausmateriaalien mukana. Siitä syystä ELY suorittaa Tullin toimeksiantoina tavaran tuontierien valvontaa. Lisäksi markkinoilta otetaan kartoitusnäytteitä ja puisten pakkausmateriaalien valmistajia valvotaan. ELY-keskukset keräävät vuosittain alueidensa metsistä ja riskikohteista myös porausnäytteitä sekä käyttävät ansapyyntimenetelmiä.Aasianrunkojäärä on kooltaan hyvin havaittava, mutta havaitsemista vaikeuttaa se, että ennen aikuisvaihettaan se elää jopa 4-5 vuotta puun sisällä. Kuva: Ruokavirasto


Mitä tapahtuisi, jos…

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Heli Viiri on todennut, että metsiin päästessään mäntyankeroinen veisi sahateollisuuden kilpailukyvyn saman tien, koska sen jälkeen Suomesta ei voitaisi viedä sahatavaraa ulos ilman kallista lämpökäsittelyä. Mäntyankeroista ei havaitse paljaalla silmällä, mikä tekee siitä erityisen viheliäisen.

Lisäksi seuraukset puustolle itselleen olisivat kohtalokkaat, koska mäntyankeroinen tukkii lisääntyessään puun tiehyet. Mänty kuolee sen jälkeen verraten nopeasti tukkimisen ja siitä seuraavan tautiherkkyyden yhteisvaikutuksesta. Lisää seurauksista voi lukea esimerkiksi täältä.

Aasianrunkojäärä tappaa vastaavasti lehtipuita. Levitessään kuoriainen kykenisi aiheuttamaan mittavia ja totaalisia tuhoja. Se on jo onnistunut rantautumaan muutamia vuosia sitten Vantaalle. Sen mahdollisista havainnoista tulee ilmoittaa välittömästi viranomaisille, jotta torjuntatoimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä viivyttelemättä.

Rakkauden kemikaalilla aasianrunkojääriä jahdataan

Lehtipuihin erikoistunutta aasianrunkojäärää pyritään kartoittamaan erityisellä ansapyyntimenetelmällä, joka asennetaan riskikohteiden lähettyville puihin. Ansoissa käytetään houkutteena feromoneja, jotka vaikuttavat lajin yksilöiden käyttäytymiseen ja hormonitoimintaan. Kuoriainen ei pysty vastustamaan kiusausta vaan kulkeutuu ansaan, jonka näytteet lähetetään analysoitavaksi.


Aasianrunkojäärän feromonipyydys
Kuva: Ruokavirasto

Tilanne näiden molempien tuholaisten kohdalla on toistaiseksi hallinnassa, mutta jotta niin olisi jatkossakin, on tätä ennakoivaa ja tärkeää työtä jatkettava herkeämättä. Valvonta saattaa kuulostaa terminä negatiiviselta, mutta se on usein paras ja tehokkain keino estää ei-toivottujen seurauksien toteutumista. 
 
Kasvintarkastaja
Aili Vuorenmaa
Keski-Suomen ELY-keskus


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty