These kids propably think there is some kind of magic happening here eli palveluryhmä pohjavesien puolesta

Joskus tulee ihmisiltä/maakuntalaisiltamme tiedusteltua, mitä pohjavesi heille tarkoittaa. [Monille se ei tarkoita mitään.] Joillekin/Yhdelle se on mummon mökin pihassa oleva vanha (vintti)kaivo, toisille/toiselle kirkasvetinen, iloisesti pulppuileva lähde. Yksi/Kolmas muistaa lukeneensa sanomalehdestä pohjaveden pilaantumisesta (tiesuolalla/torjunta-aineilla/liuottimilla). Jotkut puolestaan tietävät vesijohtovetensä olevan peräisin läheiselle pohjavesialueelle rakennetulta vedenottamolta.

Keski-Suomen ELY-keskuksen pohjaveden palveluryhmä puuhastelee/toimii kaikkien näiden tarkoittamisten parissa:

Vanhoista, sukupolvien ajan hyvin palvelleista kaivoista saattaa yks’kaks loppua vesi. Palveluryhmämme selvittää tällöin [jos voimavarat antavat myöten – yleensä eivät] kaivon ympäristössä tapahtuneita muutoksia. Selvitysten perusteella palveluryhmämme arvioi / arvioidaan, olisiko loppumisen syynä jokin luonnollinen syy, kuten pitkä sateeton aika, vai ihmisen aiheuttama syy, kuten syvien ojien kaivu.

Kirkasvetisen lähteenkin vesi saattaa yllättäen muuttua huonolaatuiseksi, esimerkiksi samentua. Tällöinkin palveluryhmämme selvittää [jos voimavarat antavat myöten – yleensä eivät] ja arvioi, mistä tämä voisi johtua. Olisiko kyseessä vaikkapa runsaiden sateiden aiheuttama maanvyörymä vai ihmisen toiminta, kuten raskaiden työkoneiden liikkuminen lähteen ympäristössä?

ELY-keskus seuraa pohjaveden korkeutta mittausasemien kautta,
tutustu säännölliseen seurantaan täällä

Joskus ihmisen monissa toiminnoissa tapahtuu vahinkoja. Tällöin haitallisia aineita saattaa vuotaa maahan ja aiheuttaa pilaantuman. Maanpinnalla olevasta pilaantumasta nämä aineet voivat kulkeutua syvemmälle maaperään ja edelleen myös pohjaveteen. Tällaisia haitallisia aineita ovat vaikkapa torjunta-aineet.

Palveluryhmämme selvittää tällöin [jos voimavarat antavat myöten – yleensä eivät] pilaantuman mahdollisia haitallisia vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen. Joskus joudutaan jäljittämään pilaantuman alkuperää/alkuperä, jos vahingon tarkkaa tapahtumapaikkaa ei tunneta. Jäljityksiä aiheuttavat useimmiten vuosia sitten tapahtuneet vahingot. Selvitys tehdään yleensä yhteistyössä (muiden viranomaisten ja) alaan perehtyneiden yritysten kanssa. Parhaimmillaan lopputuloksena on poistettu pilaantuma, kunnostettu maaperä ja puhdistettu pohjavesi. [Usein jotain sinne päin.]

Palveluryhmämme kartoittaa ja tutkii myös alueita, joilla syntyy tavanomaista enemmän pohjavettä. Tällaisia alueita on perinteisesti kutsuttu pohjavesialueiksi. Nämä runsaan pohjaveden alueet kiinnostavat myös toimijoita, jotka järjestävät talousvettä niin pienelle kuin suurellekin käyttäjäjoukolle.

Edellinen voi olla haja-asutusalueella sijaitseva kylä ja sen asukkaista koostuva vesiosuuskunta, jälkimmäinen kokonainen kunta ja sen asukkailleen rakentama vesilaitos. Yhdessä näiden järjestävien toimijoiden kanssa palveluryhmämme osaa tehdä myös vedenhankintaan tarvittavaa, vaativaa tutkimusta. Kattavilla tutkimuksilla etsitään sopivalta pohjavesialueelta paikka, johon voidaan rakentaa vedenottamo. Laajoilla tutkimuksilla varmistetaan myös, että vedenottamo tuottaa riittävän määrän hyvälaatuista talousvettä kulloisellekin käyttäjäjoukolle.

Me kaikki pidämme kauniista järvimaisemasta (olipa kesä tai talvi). Meillä on jalkojemme alla myös pohjaveden muodostama maanalainen ”järvimaisema”. Vaikka tuo maanalainen pohjavesistö on (enimmäkseen) näkymättömissä, se on yhtä kaunis ja tähdellinen kuin tuo maanpäällinen pintavesistö. Pohjavettämme pitääkin vaalia samalla tavoin kuin kaikkia muitakin vesiämme.

Hydrogeologi
Kari Illmer
Keski-Suomen ELY-keskusKommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty