ICT-ala tarvitsee kipeästi uusia osaajia

ELY-keskus kiviä kääntämässä

Keski-Suomen koodaripulasta ja ylipäätään ICT-alan osaavan työvoiman saatavuudesta on puhuttu jo useamman vuoden ajan. Tänä keväänä ELY-keskuksessa päätettiin, että käännetään vielä kaikki mahdolliset kivet tämän asian ratkaisemiseksi. Keski-Suomessa on suuri joukko korkeasti koulutettuja työttömiä, joista moni voisi vaihtaa uraa ja siirtyä ict-alalle töihin, jos siihen löytyisi oikeanlainen kouluttautumisväylä. Yritykset voisivat palkata näitä alan vaihtajia, jos koulutuspolku on riittävä ja rekrytointikynnystä saadaan madallettua.

 "Keski-Suomessa on runsaasti korkeasti koulutettuja työttömiä, jotka ovat koulutettavissa ohjelmistoalalle."

Keski-Suomen ELY-keskus järjesti yhdessä Keski-Suomen TE-toimiston kanssa Hyppää ICT-maailmaan-tilaisuuden 6.6.2018. Tilaisuuden fasilitaattorina toimi Crazy Town. Tilaisuuteen kutsuttiin alan vaihdosta kiinnostuneita työttömiä, korkeakouluista juuri valmistumassa olevia opiskelijoita, alan yrityksiä sekä oppilaitoksia sekä muita sidosryhmiä. Tilaisuuden tarkoituksena oli mm. avata ohjelmistoalan termejä ja käsitteitä heille, joille ne ovat vieraita. Yritykset pääsivät kertomaan yrityksessään olevista erilaisista työtehtävistä ja avoinna olevista työpaikoista.

Hyppää ICT-maailmaan toi paikalla 18 alan yritystä
Tilaisuus oli suuri menestys, ja Jyväskylän Aalto-salilla oli paljon väkeä paikalla. ICT-alasta kiinnostuneita työttömiä tai valmistumassa olevia opiskelijoita oli paikalla noin 120. ICT-alan yrityksien, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien määrä oli noin 40. Monilla osallistuneista yrityksistä ja mm. ELY-keskuksella ja TE-toimistolla oli omat ständinsä, joiden luona käytiin vilkasta keskustelua ja kontakteja syntyi puolin ja toisin.

Aalto-salin tilaisuus oli hyvä alku, mutta työ ei suinkaan pääty tähän. Seuraavaksi ELY-keskus neuvottelee koulutuksen järjestäjien kanssa ja ideoi tulevaa koodarikoulutusta, joka tietysti tullaan kilpailuttamaan. Tarkoitus on siis toteuttaa alan vaihtajille koodaus- ja ohjelmistoalan noin 5-6 kk:n mittainen työvoimakoulutus, jonne osallistuakseen ei tarvitse tietää alasta mitään. Tämän tyyppisestä, yksityisen sektorin tuottamasta koodauskoulutuksesta on hyviä kokemuksia Uudeltamaalta. Vaikka em. koulutus oli hyvin lyhyt, kaikki sen suorittaneet työllistyivät koulutuksen suorittamisen jälkeen.

Paikalle toivottiin myös aivan muiden alojen ihmisiä
Jos Keski-Suomessa toteutettavan työvoimakoulutuksen jälkeen kaikki eivät suoraan työllistyisi, sen jälkeen voidaan toteuttaa RekryKoulutusta tai henkilöstä riippuen voidaan harkita palkkatuen käyttöä. Tärkeintä on se, että palveluita saadaan polutettua niin, että työtön todella työllistyy ICT-alalle.

Vastaava alan vaihtajille suunnattu ICT-alan tilaisuus voidaan tarpeen mukaan helposti toistaa, samoin erilaiset työvoimakoulutusratkaisut. Tämän kaltaisessa työssä on vain voittajia.

Työvoiman saatavuusongelmat rajoittavat alan yritysten kasvua, ja tällä hetkellä ne kilpailevat samoista osaajista. Keski-Suomessa on runsaasti korkeasti koulutettuja työttömiä, jotka ovat koulutettavissa ohjelmistoalalle. Kaikki osapuolet hyötyvät, kun ehkä jo pitkäänkin työttömänä ollut korkeasti koulutettu löytää uuden uran ICT-alalla, ja keskisuomalainen ICT-alan yritys kasvaa ja menestyy.

Työllisyys-, osaaminen- ja kulttuuriyksikön päällikkö
Marja Pudas
Keski-Suomen ELY-keskus
Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty