Tulevaisuuden kompassi osoittaa moneen suuntaan

Ennakoinnilla vähennetään yllätyksiä

 
Muutos ei koskaan tule olemaan niin hidasta kuin nyt. Se haastaa organisaatioiden johtamisen ja toimintakulttuurin kehittämisen uudella tavalla. Tulevaisuuden vaihtoehtoja ei ole yksi, vaan useita. Niihin on kyettävä reagoimaan nopeasti. Palvelut muotoillaan analytiikan avulla tehokkaasti asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin.

Strateginen johtaminen on ollut perinteisesti johtamisen kulmakivi. Tällöin liikkeenjohdon strategia on organisaation pitkän tähtäimen kehityssuunta, jonka avulla pyritään saavuttamaan kilpailuetu muuttuvassa ympäristössä järjestelemällä voimavaroja ja kykyjä.

Strategia käsitteenä on alun perin lähtöisin sodan johtamisesta. Mielenkiintoista on, että syksyllä 2017 järjestetyssä Kokonaisturvallisuuden ennakointikeskittymän Foresight Friday -tapahtumassa pohdittiin varautumiseen ja ennakointiin liittyen visionääristä ennakointia. Siinä on oleellista, että ennakoinnissa on eri tasoja, jotka huomioivat erilaiset aika- ja paikkaskaalat. Nopeasti muuttuvassa maailmassa varautumisessakin on visioitava erilaisia haasteita.

Varautuminen on useisiin todennäköisiin tulevaisuuskuviin reagoimista

Ennakoinnin tavoite on, että erilaiset ilmiöt eivät tule meille yllätyksenä. Erilaiset vaihtoehdot ovat tapa ajatella ja orientoitua eivät yksi kiveen hakattu lause. Tulevaisuudessa on kysymys useista erilaisista vaihtoehdoista, todennäköisistä tulevaisuuskuvista, joihin reagoiminen edellyttää ketteryyttä.  Vaikka mitattavan tiedon määrä koko ajan kasvaa, kasvaa vähintään yhtä nopeasti epävarmuus muutoksen vauhdissa. Tämä vaikuttaa strategiseen johtamiseen siten, että enää emme pärjää yhden suunnan tai kovin pitkän tähtäimen kehityssuunnalla.

Vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien tarkastelu mahdollistaa tarttumisen yllättäviin käänteisin ja innovaatioihin

Lumijärvi ja Välikangas ovat antaneet nimen tämäntapaiselle todennäköisyyksien johtamiselle: Quantum Leadership. Siinä asiakas, tietoperustainen johtaminen ja erilaisten tulevaisuuksien maisemointi yhdistyvät nopeaan ja ketterään reagointiin. Tämä edellyttää toimintakulttuurilta siilojen purkamista, verkostomaista työskentelyä ja poikkihallinnollista yhteistyötä.
 
Muutos alkaa usein alhaalta: tässäkin toimintakulttuurin muutospaineet ovat olleet jo kauan tähän suuntaan. Miten se tulee näkymään tulevaisuuden johtamisessa, on meistä itsestämme kiinni. Tulevaisuuden johtamisessa yhdistyvät Tayloristinen ajattlu analytiikan kautta ja työn optimointi, palveluiden yksilöllinen, jopa personifioitu luominen asiakkaan ympärille ja useiden tulevaisuuskuvien maisemointi johtamisessa.

Erikoissuunnittelija
Päivi Hamarus
Keski-Suomen ELY-keskus
 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty