Syökö robotisaatio konttorirotat?

Robotisaatio ei näy vain tehdassaleissa, se tulee vaikuttamaan työntekemiseen myös hallinnossa. Työmarkkinoihin vaikuttaa kaksi isoa trendiä: uusi teknologia (esimerkiksi  digitalisaatio ja robotisaatio) ja työn rakenteen muuttuminen. Perinteiset työpaikat vähenevät ja muut kuin perinteiset työtavat lisääntyvät.

Työ on paikasta ja ajasta riippumatonta ja projektiluonteista. Tämä näkyy jo nyt yksityisellä sektorilla erilaisina työntekemisen verkostoalustoina. Muutos edellyttää aktiivista otetta asiakaslähtöiseen suunnitteluun ja työn tekemisen innovointiin ennakkoluulottomasti - myös julkisilta toimijoilta. Tarvitaan laaja-alaista kykyä uudistua ja innostunutta ja vahvasti eteenpäin pyrkivää asennetta. Tähän kaikkeen voimme varautua ennakoinnin avulla.
VN:n julkaisussa "Pilkahduksia tulevaisuuteen - digitalisaatio ja robotisaation mahdollisuudet" Timur Kärki kirjoittaa reseptin tulevaisuuden hallinnolle: lakisääteiset tehtävät muuttuvat palveluinnovaatioksi, organisaatiolähtöisestä tarkastelusta siirrytään asiakkaan tarpeista lähtevään näkökulmaan, verkottuneen yhteistyön merkitys kasvaa, hierarkkinen johtamismalli muuttuu innostuneeksi yhteisöllisyydeksi, suunnitelmallisuus ketteryydeksi ja pitkät ja kankeat sopimukset muuttuvat joustaviksi hankinnoiksi ja yhteistyöksi. Millainen on tulevaisuuden hallinto? Miten työ muuttuu? Nämä kysymykset liittyvät alueen hyvinvointiin ja elinvoimaisuuteen ja samalla sote-maakunta uudistukseen ja uuteen maakuntaan. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että organisaation sisällä on kyettävä ennakoimaan ja tekemään asioita etukenossa.

Tulevaisuustyö on keskiössä - tulevaisuusfoorumi kutsuu 7.11.


Yllä kuvattu työn tulevaisuuden ennakointi on yksi ennakoinnin osa-alue. Keski-Suomen ELY-keskus tekee aktiivista tulevaisuustyötä, hyödyntää sitä aluekehittämisessä, strategisessa suunnittelussa ja toimii ennakointiverkostossa maakunnan eri toimijoiden kanssa. Tulevaisuustyö on myös jokaisen työntekijän ennakoivaa työotetta. Se on tiedon ja ennakointitiedon kokoamista ja analysoimista työyhteisössä, ennakoivaa johtamista ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä.
Maakunnan ennakointiverkosto järjestää keväisin ja syksyisin Tulevaisuusfoorumin. Kalenteriin kannattaa laittaa syksyn tulevaisuusfoorumi 7.11.2017. Keskisuomi.info -sivulle päivitetään tietoa maakunnan nykytilasta, siellä julkaistaan tulevaisuusryhmän uutiskirje ja tulevaisuusblogeja. Ennakointiin liittyviä asioita löytyy Keski-Suomi Ennakoi FB:sta  http://bit.ly/2uhgEzI ja Twitteristä #kstulevaisuus.

Tulevaisuus voi ennakointiasiantuntija Elina Kiiski-Katajan mukaan olla 1) tilastojen kautta nähty tulevaisuus (laskennallinen), 2) mahdollinen tai yllättävä tulevaisuus (spekulatiivinen skenaarioajattelu, simulaatiot) ja 3) toivottava tulevaisuus (visionäärinen tahtotila-ajattelu). Viime aikoina yhteiskunnat ovat olleet täynnä yllätyksiä ja kaksi jälkimmäistä ovat saamassa enemmän jalansijaa. Parhaiten ennakoinnissa näyttävät onnistuneen ne, jotka ovat itse halunneet vaikuttaa tulevaisuuteen. 


Enewetakin atolli oli paratiisisaari, kunnes siellä räjäytettiin 43 ydinpommia ja paineaallot ja polttava kuumuus pyyhkivät saaren ylitse. Luulisi, ettei saarelle olisi jäänyt elämää, mutta kun ihmiset rantautuivat sinne 
pommikokeiden jälkeen, rotat olivat selviytyneet maanalaisissa käytävissä ja juoksentelivat pitkin kärventynyttä saarta. Robotisaatio ei tapahdu kuten ydinpommi, mutta sen vaikutukset ovat mullistavat. Ehkäpä konttorirotatkin selviävät moisesta, kun vain ennakoiva asenne on kohdallaan. 

Erikoissuunnittelija
Päivi Hamarus
Keski-Suomen ELY-keskus

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty