Keski-Suomen ELY-keskus edistämässä maakunnan biokaasuntuotantoa


Keuruun vanha pappila alkaa täyttyä innokkaista biokaasun tuotannosta kiinnostuneista kuulijoista. On alkamassa Biokaasusta liiketoimintaa ja -verkostoja Keski-Suomeen (BiKa) -hankeen yleisötilaisuus, jossa Luken (Luonnonvarakeskus) ja JAMKn (Jyväskylän ammattikorkeakoulu) asiantuntijat kertovat viljelijöille, yrittäjille ja muille aiheesta kiinnostuneille, mitä biokaasun tuottaminen tarkoittaa sekä millä menetelmillä ja laitteilla kaasua voidaan tuottaa.
Tilaisuudessa kuullaan kuinka kotieläintilat vähenevät ja hyödyntämätön nurmirehu lisääntyy. Kotieläintilat eivät pysty enää käyttämään kaikkea tuotettua nurmea, ja monia kiinnostaa kuinka rehu saataisiin hyödynnettyä niin, että siitä voitaisiin jalostaa lämpöä, sähköä ja liikenteelle polttoainetta.

Nurmirehusta polttoaineeksi
Kuulijoiden mielenkiinto kohdistuu erityisesti uuteen kuivaprosessiin perustuvaan tuotantomenetelmään, jossa nurmirehu käytetään biokaasun raaka-aineeksi. Tuotantoon voidaan käyttää myös luonnonhoito- ja kesantopelloilta sekä suojavyöhykealoilta korjattavaa nurmea. Kuivaprosessissa nurmirehusta tehdään mädättämällä biokaasua.

Kuva: Tiia Rantanen

EU-säädökset edellyttävät viljelijöitä korjaamaan suojavyöhykenurmen pois. Usein viljelijää askarruttaa se, mihin hän käyttäisi korjatun sadon. Meillä Keski-Suomessa löytyy 5000 hehtaaria suojavyöhykenurmia. Näillä ylimääränurmilla voitaisiin tuottaa liikennepolttoainetta 5000:lle biokaasua käyttävälle henkilöautolle vuodessa. Samalla voisimme lisätä kotimaisen polttoaineen tuotantoa ja myyntiä sekä sitä kautta työllisyyttä. Kaikki ympäristövaikutukset, kuten hiilidioksidin, rikin ja raskasmetallien päästöjen väheneminen, tulisivat vielä kaupanpäälle.

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia – esimerkiksi mädätysjäännöksestä lannoitetta
Biokaasun jalostuksen sivutuotteena syntyy mädätysjäännöstä, joka on viljelykasveille käyttökelpoista lannoitetta. Maata parantavalle ja ravinnerikkaalle mädätysjäännökselle on vain löydettävä markkinat. 

Maatalouden suljettu ravinnekierto vähentää ravinnepäästöjä vesistöön ja ravinnerikas mädätysjäännös on myös tarpeellista fosforin puutteesta kärsiville peltomaille Keski-Suomessa. Lannoitteiden hinnan kohoaminen on askarruttanut viljelijöitä, ja he ovat alkaneet hakea uusia ratkaisuja tuotantopanosten hintojen nousulle.


Keski-Suomen ELY-keskus on rahoittanut Biokaasusta liiketoimintaa ja -verkostoja -hanketta Maaseutuohjelman rahoituksella. Biotaloushankkeen tehtävä on koota 4-6 yritysryhmää, jotka aloittaisivat biokaasun tuotannon maakunnassa. Bika-hanke järjestää yleisötilaisuuksia sekä työpajoja, joissa houkutellaan kiinnostuneita yksityiskohtaisempaan neuvontaan ja toteuttamaan biokaasun tuotantoa alueella. Hankkeen tavoittelemat yritysryhmät kootaan työpajoissa. Yritysryhmä jatkaa eteenpäin omana yksikkönä etsien toimivaa ja kannattavaa biokaasuliiketoimintamallia. Kiinnostus uutta tuotantoa kohtaan on ollut myönteistä ja osallistujia on löytynyt lähes jokaiseen tilaisuuteen.


Kaikkeen toimintaan tarvitaan paljon innokkaita toimijoita, hyvää yhteistyötä sekä voimakkaat taustajoukot. ELY-keskus haluaa olla mukana auttamassa eteenpäin pyrkivää biokaasuliiketoimintaa muiden keskisuomalaisten julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Osaltamme autamme rahoittamalla biokaasua edistävää hanketoimintaa, rahoitamme biokaasuliiketoimintaa sekä olemme mukana yhteistyössä, joka mahdollistaa biokaasun ympärille syntyvän verkoston syntymiseen. Liiketoiminnan edellytyksenä on saada biokaasua käyttäviä kulkuneuvoja.
Kesällä 2017 tankkausasemien määrä tulee vähintään tuplaantumaan maakunnan alueella, kun Jyväskylän keskustan tuntumassa päästään tankkaamaan biokaasua!

Asiantuntija Merja Lehtinen
Keski-Suomen ELY-keskus
 
 
Lisätietoja:
Biokaasusta liiketoimintaa ja verkostoja Bika-hanke

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty