Keski-Suomen päällystystöiden ABC - näin homma etenee


"Kohdejoukon ja päällystettäväksi tulevien kohteiden määrää rajaa ensisijaisesti kunkin ELY-keskuksen käytettävissä oleva rahoitus."

Yksi varmoista kevään ja kesän merkeistä on päällystystöiden käynnistyminen maanteillä. Töiden aloittamista edeltää monivaiheinen ja -tahoinen valmistelu, joka päällystyskauden aikana konkretisoituu tienkäyttäjille selvimmin uusina sileinä ja tasaisina asfalttipäällysteinä sekä puhtaina ja hyvin heijastavina tiemerkintöinä. Tämän kertaisessa Keski-Suomen ELY-keskuksen blogi-tekstissä on avattu päällystystöiden taustoja valmistelusta toteutukseen.

Kuntoennusteesta päällystyskohteeksi
Maanteiden päällystystöiden valmistelun alkuvaiheessa päivitetään tilannekuva päällystettyjen teiden kunnosta sekä ennustetaan päällystetyn tieverkon kuntoa tulevaisuudessa yleensä vuoden kahden päähän. Tulevan päällystyskauden 2017 kohteita on siis tarkasteltu yksityiskohtaisesti jo vuosien 2015 ja 2016 aikana - osittain jo paljon aiemminkin. Päällystetyn maantieverkon kuntoa arvioidaan muun muassa kulumisura- ja tasaisuusmittauksilla, kantavuusmittauksilla sekä vaurio- ja kuivatuskartoituksilla.
Mitattua ja paikkaan sidottua koko tieverkon kattavaa aineistoa täydennetään maastossa tehtävillä katselmuksilla yksittäisten kohteiden arvioimiseksi ja vaurioiden syiden selvittämiseksi. Myös tienkäyttäjiltä, sidosryhmiltä tai muilta toimijoilta tulleet palautteet arvioidaan tapauskohtaisesti ja otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.
Tilannekuvaa ja kuntoennustetta päivitetään uusien mittaustietojen ja havaintojen myötä useamman kerran vuodessa. Taustatyön tuloksena työpöydälle tulostuu pitkä luettelo toimenpiteitä kaipaavista tieosuuksista eri puolilla maakuntaa.
 
Kohteiden valintaa
Alustava kohdeluettelo on poikkeuksetta niin pitkä, ettei kaikkien toimenpiteitä vaativien osuuksien korjaaminen ole käytännössä mahdollista. Kohdejoukon ja päällystettäväksi tulevien kohteiden määrää rajaa ensisijaisesti kunkin ELY-keskuksen käytettävissä oleva rahoitus. Kaikki huonokuntoiseksi arvioidut osuudet eivät mahdu mukaan päällystysohjelmaan, ja joinain vuosina huonokuntoisia tulee kulumisen ja muun vaurioitumien myötä vuoden aikana enemmän kuin rahoituksen puolesta on ollut mahdollista korjata. Osa huonokuntoisista osuuksista on niin lyhyitä tai vauriot paikallisia, että niiden korjaaminen tehdään paikkaamalla.
Jokaiselle päällystyskohteelle laaditaan yksilöllinen suunnitelma, jonka mukaisesti kohde toteutetaan sekä teknisesti että taloudellisesti mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Toimenpiteet kohteille vaihtelevat pelkästä uudelleenpäällystyksestä mittaviin rakenteen parantamistöihin ja jopa tien leventämiseen.
Kohteiden ja menetelmien valinta onkin usean eri muuttujan samanaikaista tarkastelua ja kokonaisuuden optimointia. Kustannustehokkaassa tienpidossa on sallittava myös hallittu joukko huonokuntoisia osuuksia tuomaan joustoa toimintaan.

Talvella tapahtuu sekä toimistossa että tiellä
Kun edellisen vuoden päällystystyöt ovat jo valmistuneet, on samanaikaisesti katse kääntynyt jo tulevaan päällystyskauteen. Talvikuukausien aikana valmistellaan toteutukseen tulevien kohteiden kilpailutus ja kilpailutetaan seuraavan päällystyskauden työt. Talven aikana myös tehdään hankintoihin ja urakoihin liittyvää kehitystyötä yhdessä alalla toimivien yritysten kanssa. Tavoitteena päällystystöissäkin on muun muassa automaation ja tietoteknisten järjestelmien hyödyntäminen toiminnan tehostamiseksi ja laadun parantamiseksi. Kevättalvella urakkakilpailut ovat yleensä ratkenneet ja voittaneiden yritysten kanssa solmitaan sopimukset.

Maanteillä muuttuvat sääolosuhteet, erityisesti vesi ja jää, tekevät talven aikana tehtävänsä. Viimeaikaiset talvet ovat olleet päällysteille erityisen rankkoja. Kun lämpötila vaihtelee usein pakkasen ja suojasään välillä, rapauttaa päällysteen pieniin ja hieman suurempiinkin halkeamiin jäätyvä vesi tehokkaasti päällystettä aina rei'iksi asti. Myös nastarenkaat kuluttavat päällystettä märällä kelillä nopeammin kuin kuivalla säällä.


 
Sään salliessa tien päälle
Sääolosuhteiden ja roudan sulamisen jälkeen on aika aloittaa työt. Yleensä päällystystyöt alkavat aikaisintaan toukokuussa ja jatkuvat syys-lokakuulle. Usein aikatauluihin tulee pikaisiakin muutoksia, kun sääolosuhteet puuttuvat tekemiseen. Erityisesti vesisateet saattavat estää päällystystöiden tekemisen kokonaan. Tavattomia eivät ole myöskään pakkasyöt tai lumi- ja raekuurot päällystyskauden aikana. Ja toisaalta, kesähelteillä vasta tehty uusi päällyste ei jäähdykään, minkä vuoksi kaistoja ei saada suunnitellusti avattua liikenteelle.

Turvallisesti työmaalla
Lähtökohtana kaikelle maantiellä tehtävälle työlle on järjestää työ- ja liikenneympäristö kaikille osapuolille turvalliseksi. Vilkkaimmilla päällystyskohteilla tiellä työtä tekevien henkilöiden ohi kulkee yhden työvuoron aikana tuhansia ajoneuvoja aivan työntekijöiden ja työkoneiden vierestä. Työmaa-alueen käytön suunnittelulla sekä hyvillä työnaikaisilla liikennejärjestelyillä varmistetaan sekä työntekijöiden että tienkäyttäjien turvallisuus.
Työntekijöiden turvallisuuden sekä liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi osa työkohteista tehdään yöllä vähäisemmän liikenteen aikana. Monella päiväaikaan tehtävällä kohteella on käytössä niin kutsuttu saattoauto, joka johdattaa tienkäyttäjät turvallisesti työmaan ohitse.
Tienkäyttäjiä pyydetään ajamaan tietöiden kohdalla maltilla sekä noudattamaan työnaikaisia nopeusrajoituksia ja liikennejärjestelyitä. Maantiellä tehdään töitä jokaisen tienkäyttäjän ajokokemuksen ja turvallisuuden parantamiseksi.

Tietoa tietöistä
Tietoa Keski-Suomen päällystystöistä on saatavilla ELY-keskuksen internetsivuilla osoitteessa:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/paallystystyot-keski-suomi
Ajantasaista tietoa koko Suomen liikennetilanteesta ja tietöistä on saatavilla Liikenneviraston liikennetilanne-palvelusta osoitteessa: http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi
Keski-Suomen ELY-keskus tulee tiedottamaan kohteiden tarkemmasta toteutusaikataulusta, kun aikataulut tarkentuvat ja työt ovat käynnistymässä.
 
Projektipäällikkö Markus Simonen
Keski-Suomen ELY-keskus
 
 

 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa