Luonnonhoidosta liiketoimintaa’Töitä on puskettu kukonlaulusta lepakonlentoon’ kertoo monialayrittäjä Matti Mehtola ELY-keskuksen asiantuntijoille. Matti kunnostaa Joutsan Pärnämäessä sijaitsevan Kotimäen tilan vanhoja laidunmaita ja kehittää tilasta perinnemaisematilaa.

Perinteisen maatalouden rinnalle on nousemassa aivan uudenlaista liiketoimintaa, esimerkkinä luonnon- ja maisemanhoito, osana laajempaa biotalouden ’vallankumousta’. Lyhyesti määriteltynä biotaloudella tarkoitetaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä. Paluuta ruohonjuuritasolle edustaa myös nouseva trendi, jossa luonnosta haetaan elämyksiä. Yleisesti ottaen ihmisten hakeutuminen luonnon pariin näkyy esimerkiksi kansallispuistojen kävijämäärien kasvuna tai metsähallituksen lammaspaimenviikkojen huimana suosiona. 


Kysyntä synnyttää tarjontaa. Luonnon- ja maisemanhoidon tuotteistaminen voi tarkoittaa kokonaan uutta liiketoimintaa, kuten laiduneläinten vuokrauspalvelua. Tai sitten kysymys voi olla lisäarvon tuottamisesta olemassa olevalle toiminnalle, esimerkkinä perinnemaisemamatkailu. Perustana kaikessa tässä on olemassa olevien vahvuuksien tunnistaminen, jalostaminen ja kestävä hyödyntäminen. Lopulta kaikki voittavat - yrittäjä saa toimeentulon, asiakas elämyksen, luonnon monimuotoisuus säilyy ja maisemat pysyvät avoimina.


ELY-keskuksen tehtävä on tukea maaseutuyrittäjyyttä, kulttuuriympäristön hoitoa ja maaseudun elinvoimaisuutta. Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa tuetaan maatalouden ympäristökorvausjärjestelmästä. Aktiiviviljelijät voivat saada kunnostuskelpoisten perinnebiotooppien ja luonnonlaitumien alkuraivaamiseen ja aitaamiseen ei-tuotannollisten investointien korvausta. Alueiden hoitoa tuetaan maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito -ympäristösopimuksilla.


Uusien sopimusten haku käynnistyy pian. Haku alkaa maaliskuun alussa ja päättyy 15.6.2017. Hakemukset liitteineen jätetään Keski-Suomen ELY-keskukseen. Aktiiviviljelijän määritelmän laventuminen tarjoaa mahdollisuuksia entistä laajemmalle hakijajoukolle. Sopimuksia voi hakea myös yksityinen henkilö, joka ei muuten harjoita maataloutta. 

"Menneiden vuosikymmenten niityt ja maiseman avoimuus, kaikki se piilee täällä pusikoituneen maiseman alla ja voidaan kaivaa esille", toteaa Matti Mehtola asiantuntija Merja Lehtiselle tilakäynnillä elokuussa 2016
Kotimäen tilan vanhojen perinnemaisemien ennallistaminen ja hoito on käynnistynyt vuonna 2015. ELY-keskus on tukenut toteutusta ei-tuotannollisella investointituella ja ympäristösopimuksilla. 

Matti ja Johanna Mehtola ostivat sukupolvenvaihdoskaupassa Johannan kotitilan vuonna 2012. Tilakaupan jälkeen Mehtolat käyttivät aikaa asioiden selvittämiseen ja suunnitteluun, jotta he saattoivat olla varmoja siitä, mihin suuntaan halusivat lähteä tilaa kehittämään. Muun muassa ELY-keskuksen ja MTK Keski-Suomen yhteinen TARKKA-hanke tarjosi vuonna 2013 apua vaihtoehtojen selvittämisessä. Tehomaa- ja metsätalous ei istunut Mehtoloiden ajatusmaailmaan, vaan he päättivät lähteä liikkeelle pienimuotoisesta. Paikan kulttuurinen ja maisemallinen arvo nähtiin kehittämisen lähtökohtana.

Parinkymmenen vuoden laiduntauon jälkeen tilalla on jälleen karjaa. Kotimäen tilan vanha isäntä ja emäntä Antti ja Mirja Kotimäki ovat tyytyväisiä, kun tuvan ikkunasta näkyy taas laiduneläimiä ja pellot pysyvät avoimina ja hoidettuina. ’Karjan liikkeiden seuraaminen on kuin parhaan TV-ohjelman katselua’, sanoo Antti Kotimäki.

Mehtoloiden suunnitelmissa on kehittää tilalle perinnemaisemamatkailua, kehittää lihan suoramyynnille verkkokauppa ja hyödyntää niittylihabrändiä. Yritystoiminnan kehittämisessä Mehtolat hakevat aktiivisesti myös verkostoja ja tekevät yhteistyötä muiden maaseutuyrittäjien kanssa.

Lisätietoa sopimuksista ja hakulomakkeet:
Hakulomakkeet: lomake 253 (Maatalousluonnon monimuotoisuus ja maiseman hoito) lomake 196 (Ei-tuotannollinen investointi, Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen)


Ylitarkastaja
Liisa Horppila-Jämsä
Asiantuntija Merja Lehtinen                                                           

                                         

 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Päällystystöiden painopisteet Keski-Suomessa

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty