ELY suunnittelee maanteitä, kunnat maankäyttöä – vaikutukset kansalaisille?Maankäytön suunnitteluun liittyy vahvasti erilaisia intressejä ja arvoja. Liikenteen näkökulmat ovat yksi osa-alue muiden joukossa, mutta laajemmin katsottuna liikennesuunnittelu on osa maankäytön suunnittelua. Maankäytön ja liikennesuunnittelun yhtäaikainen suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää, koska maankäytön suunnittelulla vaikutetaan syntyvän liikenteen määrään ja suuntautumiseen sekä myös siihen, mitä kulkumuotoja käytetään.

On tärkeää, että jo varhaisessa vaiheessa mietitään mitä vaikutuksia maankäytön muutokset aiheuttavat liikenteessä ja liikkumisessa. Jotta voidaan arvioida tulevan maankäytön vaikutuksia, tulee tietää millainen on nykytilanne. Jälkikäteen liikenteen ongelmien korjaaminen voi olla vaikeaa tai mahdotonta esimerkiksi tilan puutteen vuoksi.

Maankäytön suunnittelu kuuluu kunnille niiden omalla alueellaan, kun taas tienpitoviranomainen eli ELY-keskus vastaa maanteiden suunnittelusta. Tienpitoviranomainen tekeekin tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa maankäytön suunnittelussa. Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee yhteistyön viralliset muodot, mutta tämän lisäksi käydään paljon vapaamuotoista keskustelua.

Esimerkki siitä miten moninaista liikenne(järjestelmän) suunnittelu on ja miten maankäyttö ja liikkuminen linkittyy toisiinsa

Turvallisuusnäkökohdat olennaisia suunnittelussa

Vaikeaa liikenteen suunnittelusta kaavoituksen yhteydessä tekee se, että kukaan ei pysty aukottomasti ennustamaan tulevaisuutta. Toimintaympäristössä voi tapahtua odottamattomia muutoksia ja esimerkiksi jos kaava toteutetaan vain osittain, eivät liikkumisen ja liikenteen ennusteet päde. Tästä syystä liikennejärjestelmän parantamisen ja maankäytön muutosten yhtäaikainen toteuttaminen on tärkeää.

Mitä asioita me sitten vaalimme ja mikä meitä kaavoissa kiinnostaa? Kaavan liikenteelliset vaikutukset ulottuvat poikkeuksetta kaavarajojen ulkopuolelle. Liikenteen näkökulmasta ei voida rajoittua tarkastelemaan pelkästään kaavarajojen sisäpuolta. Oli kyseessä sitten koko kaupungin yleiskaava tai pieni asemakaava, niin liikenne ei lopu kaava-alueen rajoille. Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että kaikilla on turvallista liikkua paikasta A paikkaan B. Me vaalimme sitä, että liikenneolosuhteet ovat samankaltaisia ympäri Suomen ja että matkanteko on sujuvaa ja turvallista.

Tätä kirjoitusta ei voi lopettaa ottamatta kantaa tulevaan maakuntauudistukseen. Vielä on paljon auki olevia asioita, mutta se on varmaa, että meitä tulee kiinnostamaan edelleen samat asiat kuin tänäkin päivänä. Me tulemme vaalimaan turvallisuutta maantieverkolla, me huolehdimme siitä, että liikenneolosuhteet ovat samankaltaisia ympäri Suomen ja että elinkeinoelämän kuljetukset sekä muu liikkuminen on sujuvaa ja turvallista!

Minna Immonen
Liikennejärjestelmäasiantuntija
Keski-Suomen ELY-keskus


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tiedotteiden kertomaa: Keski-Suomen ELY-keskus teki ja toimi vuonna 2022

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty

Uusi tieliikennelaki alkaa näkyä konkreettisesti myös Keski-Suomessa