Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2020.

ELY-keskus mukana vesihuollon toiminnan varmistamisessa korona-aikana

Kuva
"Tavoitteena on noin 20 henkilön perehdyttäminen toimimaan omalla osaamisalueellaan mahdollisen epidemian kohdalle sattuessa.  Muuramen Rannankylän ja Isolahden vesiosuuskunnan puheenjohtaja Jukka Salila opastaa Eero Grönvallia Tikkalan puhtaanveden paineenkorotusaseman toimintaan ja tekniikkaan maanpinnan alapuolella. Valtion 2020 II lisätalousarviossa on varattu määrärahaa vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi myönnettäviin avustuksiin. Rahoituksella voidaan tukea vesihuoltolaitosten ennakolta varautumista koronatilanteen aiheuttamien riskien hallinnassa sekä koronatilanteen vuoksi resurssipulassa olevan vesihuoltolaitoksen toiminnan järjestämistä. "Rahoituksella voidaan tukea vesihuoltolaitosten ennakolta varautumista koronatilanteen aiheuttamien riskien hallinnassa sekä koronatilanteen vuoksi resurssipulassa olevan vesihuoltolaitoksen toiminnan järjestämistä. Yksi tätä tukea Etelä-Savon ELY-keskuksen myöntämänä saanut kohde on Vesi-Kylät -hanke. Keski-Suomen E

Ihmishenkiä pelastamassa ELY-keskuksen tuella

Kuva
"Hanke sai Keski-Suomen ELY-keskuksen maaseuturahaston varoista tukea niin hankkeen toteuttamiseen kuin yleishyödyllisiin investointeihin eli iskureiden hankintaan. Eri yhdistykset ja toimijat keräsivät varoja sydäniskurin hankintaan. Kuvassa projektipäällikkö Pia Flink-Liimatainen (vasemmalla takana)  ja Ala-Keiteleen Sydänyhdistyksen hallituksen jäseniä lahjoittamassa  sydäniskuria Kartano Kievarille. Keski-Suomen Sydänpiiri ry:n toteuttama KanDee - Kansalaisen elvytystaidot ja defibrillaattorit maaseudun kartalle -hanke lisäsi alueellista tasa-arvoa vahvistamalla maaseudun asukkaiden elvytystietoutta ja -osaamista sekä lisäämällä sydäniskureiden määrää maaseudulla. Hankkeessa valmennettiin kylien asukkaita tunnistamaan eloton ihminen ja aloittamaan painelupuhalluselvytys sekä käyttämään sydäniskuria. ELY-keskukselta saadulla rahoituksella oli ratkaiseva merkitys KanDee -hankkeen toteutumisen mahdollistamisessa ja toimintamallin käynnistämisessä Keski-Suomessa. Hanke sai Keski-

Vesistö- ja kalataloushankkeisiin merkittävä panostus

Kuva
Nyt on erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa laajoja hankkeita! Ympäristöministeriön käynnistämä Vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä. Vesistöjen kunnostaminen on yleishyödyllistä toimintaa, jolla on parhaimmillaan laaja-alaisia positiivisia vaikutuksia. Kunnostusten onnistuminen sekä tulosten ja vaikuttavuuden saaminen vaatii usein myös laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Nyt haussa olevat avustukset mahdollistavat hankkeiden aloittamisen, joiden vaikutukset voivat yltää valuma-alueen latvoilta pääaltaille saakka.  "Nyt haussa olevat avustukset mahdollistavat hankkeiden aloittamisen, joiden vaikutukset voivat yltää valuma-alueen latvoilta pääaltaille saakka.  Avustuksia on tällä hetkellä ha

ELY-keskus tukemassa jumppahallillista virtaa Keuruun ytimeen

Kuva
"Hallin rakentamisen mahdollisti Keski-Suomen ELY-keskuksen maaseuturahaston varoista saatu tuki yleishyödylliseen investointiin.   Voimisteluseura Keurusjumppa ry rakennutti ja kalusti Keuruun keskustaan oman noin 600 neliömetrin jumppahallin. Jumppahalli sijaitsee uimahallin ja urheilukentän vieressä. Tien toisella puolella on varhaiskasvatuksen ja koulujen toimitilat. Hallin rakentamisen mahdollisti Keski-Suomen ELY-keskuksen maaseuturahaston varoista saatu tuki yleishyödylliseen investointiin. – Seuran harjoitukset käynnistyvät arkipäivisin oppituntien päätyttyä. Useat koululaiset tulevat koulusta suoraan jumppahallille. He syövät eväät ja tekevät koulutehtäviä odotellessaan omia harjoitus- tai ohjausvuoroaan, hankkeen vetäjänä toimiva Keurusjumppa ry:n puheenjohtaja Erkki Tervo kertoo. Keurusjumppa ry:n toiminta onkin uuden hallin myötä laajentunut aikaisemmasta kahdesta vuorokaudesta viikossa jokaiselle viikon päivälle. Säännöllisiä päivävuoroja on erityisryhmillä, varhaisk

Luonnontilaiset harjumetsät kaipaavat ennallistamista

Kuva
"Kaikkea toivoa ei kuitenkaan harjumetsien suhteen ole vielä menetetty, sillä jo pienillä metsätalouden toimilla harjuluonnon biodiversiteettiä eli monimuotoisuutta olisi mahdollista lisätä. - Emma Thitz Kuva: Kangasajuruohoa Joutsassa. Luonnontilaisia tai sen kaltaisia harjumetsiä on jäljellä enää vain vähän. Tämä näkyy muun muassa niille ominaisen kasvillisuuden ja eläimistön taantumisena. Harjumetsä onkin yksi luonnon monimuotoisuuden katoamisen pysäyttämiseen tarkoitetun Euroopan unionin Natura 2000 -verkoston luontotyypeistä. Tällaisten luontotyyppien tilanne on heikko myös Keski-Suomessa. – Suomessa kasvilajisto on melko ”tavallista”. Täältä löytyy lähinnä kuivahkojen ja kuivien kangasmetsien lajistoa. Harjumetsien edustavaa lajistoa on vain hyvin vähän, suunnittelija Emma Thitz Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo. Thitz on tehnyt harjumetsien inventointia Keski-Suomen Natura-alueilla osana Ympäristöministeriön käynnistämää Helmi-ohjelmaa . Hän siis määritti tiedot alueiden

Mitä ELY-keskuksessa tehdään - Harjoittelijan lyhyt oppimäärä

Kuva
  ”Niin siis, miten liikenneasiat liittyy sun opintoihisi?” ”Mitä siellä ELYssä tehdään?” ”Mikä on ELY-keskus?” Näitä kysymyksiä minulle esitettiin, kun kerroin tutuilleni aloittavani korkeakouluharjoittelun elokuussa Keski-Suomen ELY-keskuksessa. Ensimmäinen kysymys huvitti ja kahteen seuraavaan vastaaminen laittoi jo vähän pohdituttamaan. Mitäs kaikkea siellä ELY-keskuksessa tehdäänkään… Katsotaan osaisinko harjoitteluni loppuvaiheessa vastata asiaan paremmin. Olin harjoittelussa maaseutuyksikössä, joka on osa Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualuetta. Vastuualueen nimi jo osaltaan kertoo siitä, kuinka laajasta kokonaisuudesta jo yksi alue koostuukaan. Mutta mitäs siellä maaseutuyksikössä tehdään? Siellä mm. suoritetaan tukivalvontoja tiloille, vastataan luomuasioista, tuetaan maaseutuyrittäjien toimintaa ja aluekehittämistä sekä valvotaan kasvinterveyttä. Hyvin laaja kokonaisuus, johon tutustuminen on tuonut itselle elintärkeää oppia esimerkiksi tukimuodoista niin y