Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2019.

Joulu tulee maalta - miltä näyttää keskisuomalainen joulupöytä?

Kuva
Joulu on hyvien makujen aikaa ja hyvä ruoka kuuluu olennaisena osana joulunviettoon. Omassa maakunnassamme viljellään, kasvatetaan ja jalostetaan upeita tuotteita, jotka sopivat erinomaisesti joulupöytään. ELY-keskuksessa tehdään paljon maaseutuun, sen elinvoimaisuuteen ja maatalouteen liittyviä tehtäviä, eikä maakunnan elinkeinojen edistäminen ole niistä vähäisin. Meidän kaikkien etu on, että Keski-Suomessa on monipuolista ruuantuotantoa ja saamme ostettua omalle lautasellemme kestävästi ja turvallisesti tuotettuja elintarvikkeita. Keski-Suomessa on lukuisia tiloja, jotka myyvät tuotteita tilamyymälöistä ja maakunnan päivittäistavarakaupat ovat ottaneet lähituotteita ilahduttavasti valikoimiinsa. Lisäksi on suoramyyntipisteitä ja reko-rinkejä, joista kuluttaja voi tilata tuotteita suoraan tuottajalta ja hakea ne sitten sovitusta pisteestä sovittuun aikaan. Ja mikäli jotain tuotetta ei löydy, niin aina voi heittää reko-ryhmälle kysymyksen. Juuri viikonloppuna, joku kyseli jouluku

Rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti ja vaihtaminen on kielletty

Kuva
Kuva: Eeva-Maria Tidenberg, Jyu luontomuseo Keskisuomalaisessa oli 9.10. artikkeli Sisä-Suomen poliisilaitoksen Jyväskylän poliisiasemalla edellisenä päivänä järjestämästä huutokaupasta. Tapahtuman yhteydessä poliisi oli myynyt täytetyn huuhkajan. Artikkelissa ei mainittu sitä, että rauhoitettujen eläinten hallussapito, myynti, vaihtaminen sekä tarjoaminen myytäväksi ja vaihdettavaksi on kielletty. Suomen luonnonvaraiset nisäkkäät ja linnut, lukuun ottamatta riistaeläimiä ja joitakin rauhoittamattomia lajeja, ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja. Muiden eläinryhmien osalta rauhoitetut lajit luetellaan luonnonsuojeluasetuksessa. Rauhoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden haltuun ottaminen on kielletty. Kielto koskee myös pesien, munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden haltuun ottamista. Kaikkien rauhoitettujen lintulajien ja monen nisäkäslajin osalta kielletään myös yksilön, sen osan tai johdannaisen hallussapito ja kuljetus. Näihin kieltoihin voi hakea poikkeamista

Vesihuollon kehittämispäivässä esillä kuivuus ja häiriöihin varautuminen

Kuva
ELY-keskuksen vesihuoltopäivän osanottajia 31.10.2019 Keski-Suomen ELY-keskuksessa käsiteltiin vesiteemaa lokakuun viimeisenä torstaina monesta näkökulmasta ja monien asiantuntijoiden suulla. Erityisesti agendalla oli kuivuus, vesihuoltohäiriöt ja niihin varautuminen. ELY-keskuksen rooli vesihuollossa on keskeinen, vaikka varsinainen käytännön työ tehdäänkin vesihuoltolaitoksissa ja kunnissa. Olisi tärkeää, että ELYille ilmoitettaisiin yhdistymisistä tai muista muutoksista vesihuoltolaitoskentässä, sillä ELY on vesihuoltolain valvontaviranomainen. Vaikka Suomi on vesihuollon saralla monessa suhteessa aivan maailman huippua, löytyy etenkin omaisuuden hallinnassa ja varautumisessa parannettavaa: korjausvelkaa on kertynyt ja liian monessa vesihuoltolaitoksessa luotetaan lähinnä hyvään tuuriin. Meneillään olevalla valtakunnallisella vesihuoltouudistuksella tartutaan näihin ongelmiin. Keinoja ovat muun muassa yhteistyö energia- ja jätesektorin kanssa, valvontakäytäntöjen uudistaminen

Kesä perinnemaisemissa

Kuva
Perinnebiotoopit ovat perinteisen maatalouden muodostamia luontotyyppejä: niittyjä, metsälaitumia ja hakamaita. Perinnebiotoopit ovat myös Suomen uhanalaisimpia ja monimuotoisimpia elinympäristöjä. Keski-Suomen ELY-keskus jatkoi perinnebiotooppien päivitys- ja täydennysinventointeja vuonna 2019. Laidunnus on luontevin tapa hoitaa perinnebiotooppeja. Matalakasvuiset ja vähäravinteisuuteen sopeutuneet kasvilajit hyötyvät laidunnuksesta. Karjan tallaus paljastaa maanpintaa, mikä helpottaa toivottujen kasvilajien itämistä. Mäkelän laitumet, Jyväskylä Kuluneen kesän aikana inventoitiin yhteensä 23 kohdetta, jotka sijoittuivat eri puolille Keski-Suomea. Inventoinnissa koottiin tietoa ja arvioitiin perinnebiotooppikohteen luontotyyppien ja rakennepiirteiden säilymistä, kasvilajistoa, alueen nykyistä ja entistä maankäyttöä ja määritettiin kohteen/ osa-alueen arvoluokka; valtakunnallisesti (V), maakunnallisesti (M) tai paikallisesti (P) arvokas kohde. Kohteita voitiin arvottaa